Tutkimus ja tuotekehitys

Asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että K-ryhmän kaupoissa tarjolla olevien tuotteiden valitseminen on vastuullinen teko.

Keskon ostajat ja tuotetutkimus tekevät päivittäin töitä sen eteen, että tuotteet kaupassa ovat korkealaatuisia, turvallisia ja vastuullisesti tuotettuja. Ennen kuin tuotteet päätyvät kaupan hyllylle, ne ovat käyneet läpi monet tutkimukset ja selvitykset.

Tuotteiden ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa: turhaa pakkaamista vältetään ja kierrätettäviä materiaaleja suositaan.

Tuotteet tutkitaan jo ennen hankintapäätöstä

Keskon tuotetutkimuslaboratorio valvoo K-ruokakauppojen myymien päivittäistavaroiden laatua. Korkeatasoinen tutkimus varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden.

Tuotetutkimuksen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditoima testauslaboratorio T251. Se on ainoana kaupan omia merkkituotteita tutkivana laboratoriona hyväksytty SFSEN ISO/IEC 17025 -standardin mukaiseksi.

FINAS-akkreditointipalvelun ulkopuoliset tarkastajat arvioivat vuosittaisella tarkastuskäynnillä laboratorion ja sen analyysien toimintaa ja laatua.

Mittausten laatu ja tulosten oikeellisuus varmistetaan analyysimenetelmien validoinneilla ja mittauslaitteiden kalibroinneilla. Laboratorio osallistuu vuosittain vertailututkimuksiin, joissa useat laboratoriot eri maista määrittävät samasta näytteestä esimerkiksi suolapitoisuuden.

Ohjelmat ja projektit

Vastuullinen hankinta ja myynti (osa Keskon vastuullisuusohjelmaa)

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

  • Tarjoamme asiakkaalle tietoa ja tukea vastuullisiin ostopäätöksiin 
  • Teemme vastuulliset teot asiakkaalle näkyviksi ja helpoiksi 
  • Kehitämme tuotevalikoimiamme asiakkaita kuunnellen 
  • Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden 
  • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta 

Lue lisää:

Takaisin ylös