Keskon Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Etenemme vahvasti kohti taloudellisia tavoitteitamme ja parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Vahva taseemme mahdollistaa sekä investoinnit strategisiin kasvuhankkeisiin että hyvän osingonmaksun. Vuosina 2015–2018 olemme investoineet liiketoimintoihin yli 1,7 miljardia euroa ja rahoittaneet tätä divestoimalla noin 1,0 miljardin euron edestä ei-strategisia liiketoimintoja ja kiinteistöjä.

Orgaaniset investoinnit olivat vuonna 2017 korkeimmalla tasolla ja niiden on suunniteltu laskevan 200–250 miljoonaan euroon vuodessa. Kauppapaikkainvestointien tarve vähenee, mutta panostukset digitaalisiin hankkeisiin kasvavat. Jatkossa yritysostoilla tavoitellaan mittakaavaetuja ja parempaa kilpailukykyä erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

 

2017

2018

Tavoitetaso

Sidotun pääoman tuotto, %

13,3

14,0

14 %

Oman pääoman tuotto, %

10,9

11,7

12 %

Korolliset nettovelat/käyttökate

0,3 

0,4

<2,5

 

Lue lisää

Strategia

Takaisin ylös