Keskon Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Etenemme vahvasti kohti taloudellisia tavoitteitamme ja parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Vahva taseemme mahdollistaa sekä investoinnit strategisiin kasvuhankkeisiin että hyvän osingonmaksun. Vuosina 2015–2018 olemme investoineet liiketoimintoihin yli 1,7 miljardia euroa ja rahoittaneet tätä divestoimalla noin 1,0 miljardin euron edestä ei-strategisia liiketoimintoja ja kiinteistöjä.

Orgaaniset investoinnit olivat vuonna 2017 korkeimmalla tasolla ja niiden on suunniteltu laskevan 200–250 miljoonaan euroon vuodessa. Kauppapaikkainvestointien tarve vähenee, mutta panostukset digitaalisiin hankkeisiin kasvavat. Jatkossa yritysostoilla tavoitellaan mittakaavaetuja ja parempaa kilpailukykyä erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Keskon uudet taloudelliset tavoitteet 

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 %. Kannattavuustavoitteissa on huomioitu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on aikaisemman käytännön mukaisesti korolliset nettovelat / käyttökate, ilman IFRS 16 vaikutuksia, enintään 2,5.

 Mittari

Tavoite

Toteuma 2018

Vertailukelpoinen liikevoitto-%

5,0 %

4,1 %

Vertailukelpoinen sidotun pääoman
tuotto, %

11,0 %

9,8 %

Korolliset nettovelat/käyttökate,
ilman IFRS 16 vaikutuksia

enintään 2,5 

0,4

Kesko-konserni otti käyttöön vuoden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Muutos kasvattaa konsernin vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää, sekä laskee sidotun pääoman tuottoa. IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutuksista Keskon vuoden 2018 lukuihin on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 25.3.2019.

Uusista taloudellisista tavoitteista kerrottiin pörssitiedotteella 25.4.2019

Lue lisää

Strategia

Takaisin ylös