Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli Q2/2020: 62 % (12/2019: 60 %) 

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli Q2/2020: 28 % (12/2019: 30 %)  

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli Q2/2020: 9 % (12/2019: 9 %)  

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli Q2/2020: 1 % (12/2019: 1 %) 

Kauppapaikkainvestointimme 1-6/2020 olivat 94 milj. euroa (1-12/2019: 228 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € Q2/2020 %-osuus 2019 %-osuus
Suomi 991 89,0 % 953 87,9 %
Muut Pohjoismaat 51 4,6 % 54 5,0 %
Baltia ja Valko-Venäjä 57 5,1 % 62 5,7 %
Puola 14 1,3 % 15 1,4 %
Yhteensä 1 113 100,0 % 1 084 100,0 %
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² Q2/2020 %-osuus 2019 %-osuus
Suomi 764 81,6 750 80,8
Muut Pohjoismaat 75 8,0 75 8,1
Baltia ja Valko-Venäjä 76 8,1 84 9,1
Puola 21 2,2 19 2,0
Yhteensä 936 100,0 928 100,0
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € Q2/2020 %-osuus 2019 %-osuus
Päivittäistavarakauppa 804 72,2 763 70,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 212 19,0 222 20,5
Autokauppa 52 4,7 53 4,9
Muut 45 4,0 46 4,2
Yhteensä 1 113 100,0 1 084 100,0
         
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² Q2/2020 %-osuus 2019 %-osuus
Päivittäistavarakauppa  528 56,4 516 55,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 290 31,0 298 32,1
Autokauppa 50 5,3 47 5,1
Muut 68 7,3 67 7,2
Yhteensä 936 100,0 928 100,0
         
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² Q2/2020 %-osuus 2019 %-osuus
Suomi 2 326 68,0 2 359 68,5
Muut Pohjoismaat 394 11,5 390 11,3
Baltia ja Valko-Venäjä 667 19,5 660 19,2
Puola 36 1,1 37 1,1
Yhteensä 3 423 100,0 3 446 100,0
         
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² Q2/2020 %-osuus 2019 %-osuus
Päivittäistavarakauppa 1 490 43,5 1 520 44,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 250 36,5 1 253 36,4
Autokauppa 98 2,9 98 2,8
Muut 585 17,1 575 16,7
Yhteensä  3 423 100,0 3 446 100,0
 
Takaisin ylös