Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Vuonna 2018 kohteista strategisia oli 66 % (2017: 69 %), Q2 2019 61 %

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Vuonna 2018 kohteista peruskohteita oli 25 % (24 %), Q2 2019 28 %

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Vuonna 2018 kohteista kehityskohteita oli 8 % (6 %), Q2 2019 11 %

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Vuonna 2018 kohteista realisointikohteita oli 1 % (1 %), Q2 2019 0 %

Kauppapaikkainvestointimme vuonna 2018 olivat 112 milj. euroa (2017: 240 milj. euroa), tammi-kesäkuussa 2019 155 milj. euroa (tammi-kesäkuussa 2018 61 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € Q2 2019 %-osuus 2018 %-osuus 2017
Suomi 950 89,6 % 816 90,8 % 817
Muut Pohjoismaat 54 5,1 % 37 4,1 % 40
Baltia ja Valko-Venäjä 56 5,3 % 46 5,1 % 38
Yhteensä 1 060 100,0 % 899 100,0 % 895
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² Q2 2019 %-osuus 2018 %-osuus 2017
Suomi 745 84,4 % 616 83,6 % 618
Muut Pohjoismaat 75 8,5 % 59 8,0 % 59
Baltia ja Valko-Venäjä 63 7,1 % 62 8,4 % 78
Yhteensä 883 100,0 % 737 100,0 % 755
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € Q2 2019 %-osuus 2018 %-osuus 2017
Päivittäistavarakauppa 762 71,9 % 658 73,2 % 649
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 230 21,7 % 169 18,8 % 167
Autokauppa 50 4,7 % 50 5,6 % 53
Muut 18 1,7 % 22 2,4 % 26
Yhteensä 1 060 100,0 % 899 100,0 % 895
           
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² Q2 2019 %-osuus 2018 %-osuus 2017
Päivittäistavarakauppa  524 59,3 % 433 58,8 % 420
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 289 32,7 % 235 31,9 % 250
Autokauppa 47 5,3 % 47 6,4 % 47
Muut 23 2,6 % 22 3,0 % 38
Yhteensä 883 100,0 % 737 100,0 % 755
           
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² Q2 2019 %-osuus 2018 %-osuus 2017
Suomi 2 291 67,4 % 2 397 72,1 % 2 407
Muut Pohjoismaat 410 12,1 % 278 8,4 % 199
Baltia ja Valko-Venäjä 646 19,0 % 598 18,0 % 615
Puola 53 1,6 % 50 1,5 % 58
Yhteensä 3 400 100,0 % 3 323 100,0 % 3 279
           
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² Q2 2019 %-osuus 2018 %-osuus 2017
Päivittäistavarakauppa 1 502 44,2 % 1 581 47,6 % 1 594
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 255 36,9 % 1 169 35,2 % 1 111
Autokauppa 43 1,3 % 26 0,8 % 26
Muut 600 17,6 % 547 16,5 % 548
Yhteensä 3 400 100,0 % 3 323 100,0 % 3 279
 
Vuokravastuut alueittain, milj. €     2018 %-osuus 2017
Suomi     2 380 80,5 % 2 455
Muut Pohjoismaat     168 5,7 % 73
Baltia ja Valko-Venäjä     390 13,2 % 350
Puola     19 0,6 % 15
Yhteensä     2 957 100,0 % 2 892
 
Vuokravastuut, milj. €     2018 2017
Yhden vuoden kuluessa     400 382
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa     1 354 1 273
Yli viiden vuoden kuluessa     1 203 1 237
Yhteensä     2 957 2 892
Takaisin ylös