Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Vuonna 2019 kohteista strategisia oli  60 % (2018: 66 %)

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Vuonna 2019 kohteista peruskohteita oli 30 % (25 %) 

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Vuonna 2019 kohteista kehityskohteita oli 9 % (8 %) 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Vuonna 2019 kohteista realisointikohteita oli 1 % (1 %)

Kauppapaikkainvestointimme vuonna 2019 olivat 228 milj. euroa (2018: 112 milj. euroa)

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 2019 %-osuus 2018
Suomi 953 87,9 % 816
Muut Pohjoismaat 54 5,0 % 37
Baltia ja Valko-Venäjä 62 5,7 % 46
Puola 15 1,4 % 0
Yhteensä 1 084 100,0 % 899
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 2019 %-osuus 2018
Suomi 750 80,8 % 616
Muut Pohjoismaat 75 8,1 % 59
Baltia ja Valko-Venäjä 84 9,1 % 62
Puola 19 2,0 % 0
Yhteensä 928 100,0 % 737
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € 2019 %-osuus 2018
Päivittäistavarakauppa 763 70,4 % 658
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 222 20,5 % 169
Autokauppa 53 4,9 % 50
Muut 46 4,2 % 22
Yhteensä 1 084 100,0 % 899
       
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 2019 %-osuus 2018
Päivittäistavarakauppa  516 55,8 % 433
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 298 32,1 % 235
Autokauppa 47 5,1 % 47
Muut

67

7,2 % 22
Yhteensä 928 100,0 % 737
       
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 2019 %-osuus 2018
Suomi 2 359 68,5 % 2 397
Muut Pohjoismaat 390 11,3 % 278
Baltia ja Valko-Venäjä 660 19,2 % 598
Puola 37 1,1 % 50
Yhteensä 3 446 100,0 % 3 323
       
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 2019 %-osuus 2018
Päivittäistavarakauppa 1 520 44,1 % 1 581
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 253 36,4 % 1 169
Autokauppa 98 2,8 % 26
Muut 575 16,7 % 547
Yhteensä 3 446 100,0 % 3 323
 
Takaisin ylös