Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2018 lopussa 307 814 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 49 718 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 357 532 kpl, mikä edustaa 0,36 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,81 % äänistä. 

Takaisin ylös