Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2019 lopussa 307 814 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 62 556 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 370 370 kpl, mikä edustaa 0,37 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,81 % äänistä. 

Takaisin ylös