Perustiedot osakkeista

A-osake

 • tunnus: KESKOA (OMX)
 • ISIN-koodi: FI0009007900
 • äänimäärä/osake: 10 ääntä
 • osakemäärä: 31 737 007 kpl

B-osake

 • tunnus: KESKOB (OMX)
 • ISIN-koodi: FI0009000202
 • äänimäärä/osake: 1 ääni
 • osakemäärä: 68 282 745 kpl

Molempien osakesarjojen pörssierä: 1 osake.
Osakepääoma yhteensä: 197 282 584 euroa.
Osakkeiden lukumäärä yhteensä: 100 019 752 kpl.
Kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä yhteensä: 385 652 815.
Listattu: Nasdaq Helsinki.
Ryhmä: Suuret yhtiöt.
Toimiala: Vähittäiskauppa.

Osakesarjat ja osakepääoma

Kesko Oyj:n osakekanta on jaettu A- ja B-osakesarjoihin. Yhtiön osakepääoma on 197 282 584 euroa.

A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250 000 000) kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250 000 000) kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäsataa miljoonaa (400 000 000) kappaletta.

Osakkeiden yhteismäärä on 100 019 752 kpl, josta A-osakkeita on 31 737 007 kpl (31,7 %) ja B-osakkeita 68 282 745 kpl (68,3 %).

Jokainen A-osake tuottaa 10 ääntä ja jokainen B-osake 1 äänen. Osakkeet tuottavat yhtäläiset osinko-oikeudet. A-osakkeiden tuottamien äänten osuus on 82 % ja B-osakkeiden tuottamien äänten osuus on 18 % kaikista osakkeiden tuottamista äänistä.

Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakkeita annettaessa on vain sillä:

 • joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
 • jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, ja
 • jos osake on hallintarekisteröity, sillä, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
Takaisin ylös