Toimintaympäristö

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan.

Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan liiketoimintaamme merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen. Vaikka epidemian pysäyttämiseksi tehdään töitä maailmanlaajuisesti, olemme varautuneet poikkeustilanteen pitkittymiseen. Kaikissa liiketoiminnoissa toimitaan poikkeustilanteen vaatimalla tavalla.

Keskeisiä toimenpiteitä:

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen
 • Hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa
 • Verkkokauppapalveluiden nopea kasvattaminen
 • Kehityshankkeiden lykkääminen ja painopiste on poikkeustilanteen hoitamisessa
 • Kassavirran turvaaminen:
  • Henkilöstökulusäästöt, lomautettuna yli 1 000 henkilöä (28.5.2020)
  • Muiden kiinteiden kustannusten leikkaukset
  • Investointien rahavirran leikkaaminen alle 200 milj. euroon vuonna 2020
  • Asiakassaamisten ja luottoriskien tehokas hallinta
 • Rahoituksen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen
 • Kasvustrategian toteutusta jatketaan, mutta tällä hetkellä painopiste on kriisin hallinnassa

Tulosvaroitus 18.3.2020

Covid-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi annoimme 18.3.2020 pörssitiedotteena tulosvaroituksen, jossa peruutimme aiemman liikevaihto-ohjeistuksen ja muutimme liikevoitto-ohjeistusta. Lue tiedote täältä

Tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus vuodelle 2020 (annettu 28.4.2020)

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019. 

COVID-19-pandemiasta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2020 olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 461,6 miljoonaa euroa. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

Yhtiö arvioi ruoan kysynnän kuluttajakaupassa jatkuvan hyvänä COVID-19-pandemiasta johtuvasta poikkeustilanteesta huolimatta. Myynnin ennakoidaan kasvavan sekä päivittäistavarakaupoissa että erityisesti ruoan verkkokaupassa. Foodservice-liiketoiminnassa ja käyttötavarakaupassa myynnin ennakoidaan laskevan. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnin kehityksen arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisen ennakoidaan heijastuvan yritysasiakasmyyntiin. Lisäksi kauppojen aukiolosääntely vaikuttaa rakentamisen ja talotekniikan kaupan maakohtaisiin myynnin kehityksiin. Autokaupassa sekä uusien että käytettyjen autojen myynnin ennakoidaan laskevan vuodesta 2019.

Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Kesko on käynnistänyt laajat kustannussopeutukset kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi. Kustannussopeutuksia toteutetaan henkilöstöä lomauttamalla ja sopeuttamalla laajasti muita kustannuksia.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa Keskon toimialoihin eri tavalla

 

Päivittäistavarakaupassa epidemian vaikutukset vaihtelevat

Vaikutukset K-ryhmässä

 • Ruoan myynnin kasvu ollut vahvaa K-ruokakaupoissa ja verkkokaupassa
  • K-ruoka.fi:stä on tullut Suomen suurin ruoan verkkokauppa, kasvu on parhaimmillaan yli 800 % viikossa
  • K-ruoka.fi-verkosto laajenee nopeasti, noin 20 uutta kauppaa liitetään verkkopalveluun viikoittain - tällä hetkellä mukana noin 360 K-ruokakauppaa
  • Erittäin hyvä asiakastyytyväisyys, NPS 82
  • Ruoan verkkokaupan myynnin osuus on noussut 5 %:iin vähittäismyynnistä huhtikuussa
 • Kespron myynti on laskenut noin 50 % ravintoloita ja ruokaloita koskevien rajoitusten takia. Ravintoloiden aukiolo sallitaan 1.6.2020 alkaen
 • K-Citymarketin käyttötavarakauppa on laskenut asiakasmäärien vähenemisestä johtuen
 • Liikkumisen vähentyminen on vaikuttanut merkittävästi Neste K-liikenneasemien myyntiin

Vaikutukset markkinassa

 • Ruoan vähittäismyynti on kasvanut merkittävästi
 • Yksittäisissä tuoteryhmissä on esiintynyt hamstrausta
 • Asiakaskäynnit ovat harventuneet, mutta keskiostokset kasvaneet
 • Ruoan verkkokaupan asiakaskysyntä on kasvanut voimakkaasti
 • Foodservice-liiketoiminnassa kysyntä on laskenut voimakkaasti rajoitustoimien vuoksi
 • Liikenneasemien myynti on laskenut liikenteen vähenemisen seurauksena

 

 

Vaikutukset rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiin ovat toistaiseksi olleet maltilliset

Vaikutukset K-ryhmässä

 • Rautakaupan kuluttaja-asiakasmyynti on kehittynyt hyvin Suomessa ja Ruotsissa
 • Myös ammattiasiakaskaupassa myynti on säilynyt hyvällä tasolla
 • Onnisen myynti on kehittynyt toistaiseksi erittäin hyvin
 • Liettuassa raju myynnin pudotus kauppojen sulkemisen seurauksena, kaupat voitu avata 16.4. alkaen
 • Vapaa-ajan kaupan myynti on laskenut merkittävästi

 

Vaikutukset markkinassa

 • Rakennustyömailla toiminta on jatkunut ilman isompia häiriöitä
 • Kotien sisustaminen ja remontointi on lisääntynyt
 • Uusia rakennustyömaita alkaa aikaisempaa vähemmän
 • Kysynnän kehityksen arvioiminen pidemmälle tulevaisuuteen on vaikeaa
 • Elvytystoimet voivat nopeuttaa talouden käännettä  ja kasvattaa kysyntää

 

 

Autokaupassa kysyntä on heikentynyt merkittävästi

Vaikutukset K-ryhmässä

 • Uusien autojen myynti sekä tilaukset ovat merkittävästi alle normaalin tason
 • Myös vaihtoautoissa myynti on laskenut selvästi
 • Huolto- ja varaosapalveluiden myynti on pysynyt lähes normaalina
 • Volkswagen Groupin tehtailla tuotantoseisokkeja, mutta myynnissä paljon aikaisemmin maahantuotuja autoja
 • Autojen nouto- ja palautuspalvelua on laajennettu

 

Vaikutukset markkinassa

 • Kokonaismarkkinassa uusien henkilöautojen tilaukset ovat laskeneet noin 60 % ja pakettiautojen 40 %
 • Kysyntä on heikentynyt merkittävästi sekä kuluttaja- että yritysasiakaskaupassa
 • Myös vaihtoautojen myynti on laskenut selvästi

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vuoden 2019 vuosiraportissa julkaistut kaupan alan megatrendit

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit digitaalisuudesta ilmastonmuutokseen. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastaamaan niihin entistäkin paremmin.

Megatrendit

Globalisaatio

 • Hintakilpailun kiristyminen
 • Globaali tarjonta 

 

 

Digitalisaatio

 • Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu
 • Saumaton asiointikokemus verkossa ja mobiilissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaava vaikuttava markkinointi
   

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta ja laatua
 • Kaupungistuminen
 • Ostotottumusten muutos ja yksilöllistyminen
 • Asiakas haluaa itse optimoida oman elämänsä

Kuluttajan kasvava tieto ja valta

 • Valveutuneet asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi
 • Vertaiskokemuksilla suuri merkitys valintojen tekemisessä
 • Asiakas haluaa vaikuttaa valikoimiin
 • Hintojen, saatavuuden ja hankintaketjun läpinäkyvyys
 • Vastuullisuus ja fiksu kuluttaminen ovat tärkeitä valintaperusteita.

Kestävä kehitys ja vahvat brändit

 • Hyvä hallinnointitapa
 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Vastuullinen sijoittaminen
   
   
   
   
   

Ilmastonmuutos

 • Kestävä elämäntapa: ruoka, asuminen ja liikkuminen
 • Uusiutuva energia
 • Kiertotalousratkaisut
 • Ruokahävikin minimointi
   
   
   
   
   

 Toimintaympäristömme mahdollisuudet ja riskit on kuvattu vuoden 2019 vuosiraportissa.

Takaisin ylös