Toimintaympäristö

Tämän sivun alkuun olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan. Alempana on esitelty vuoden 2019 vuosiraportissa julkaistut kaupan alan megatrendit.

Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan liiketoimintaamme merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen. Vaikka epidemian pysäyttämiseksi tehdään töitä maailmanlaajuisesti, olemme varautuneet poikkeustilanteen pitkittymiseen. Kaikissa liiketoiminnoissa toimitaan poikkeustilanteen vaatimalla tavalla.

Keskeisiä toimenpiteitä:

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen
 • Hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa
 • Verkkokauppapalveluiden nopea kasvattaminen
 • Kehityshankkeiden lykkääminen ja painopiste on poikkeustilanteen hoitamisessa
 • Kassavirran turvaaminen:
  • Henkilöstökulusäästöt
  • Muiden kiinteiden kustannusten leikkaukset
  • Investointien rahavirran leikkaaminen alle 200 milj. euroon vuonna 2020
  • Asiakassaamisten ja luottoriskien tehokas hallinta
 • Rahoituksen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen
 • Kasvustrategian toteutusta jatketaan, mutta tällä hetkellä painopiste on poikkeustilanteen hallinnassa

Pörssitiedotteita koronatilanteeseen liittyen: 

Q3 2020 Osavuosikatsaus

Positiivinen tulosvaroitus 17.9.2020: Lue pörssitiedote täältä

Positiivinen tulosvaroitus 10.7.2020: Lue pörssitiedote täältä

Tulosvaroitus 18.3.2020: Lue pörssitiedote täältä

-----------------------------------------------------------------------

Vuoden 2019 vuosiraportissa julkaistut kaupan alan megatrendit

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit digitaalisuudesta ilmastonmuutokseen. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastaamaan niihin entistäkin paremmin.

Megatrendit

Globalisaatio

 • Hintakilpailun kiristyminen
 • Globaali tarjonta 

 

 

Digitalisaatio

 • Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu
 • Saumaton asiointikokemus verkossa ja mobiilissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaava vaikuttava markkinointi
   

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta ja laatua
 • Kaupungistuminen
 • Ostotottumusten muutos ja yksilöllistyminen
 • Asiakas haluaa itse optimoida oman elämänsä

Kuluttajan kasvava tieto ja valta

 • Valveutuneet asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi
 • Vertaiskokemuksilla suuri merkitys valintojen tekemisessä
 • Asiakas haluaa vaikuttaa valikoimiin
 • Hintojen, saatavuuden ja hankintaketjun läpinäkyvyys
 • Vastuullisuus ja fiksu kuluttaminen ovat tärkeitä valintaperusteita.

Kestävä kehitys ja vahvat brändit

 • Hyvä hallinnointitapa
 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Vastuullinen sijoittaminen
   
   
   
   
   

Ilmastonmuutos

 • Kestävä elämäntapa: ruoka, asuminen ja liikkuminen
 • Uusiutuva energia
 • Kiertotalousratkaisut
 • Ruokahävikin minimointi
   
   
   
   
   

 Toimintaympäristömme mahdollisuudet ja riskit on kuvattu vuoden 2019 vuosiraportissa.

Takaisin ylös