Toimintaympäristö

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan.

Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan liiketoimintaamme merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen. Vaikka epidemian pysäyttämiseksi tehdään töitä maailmanlaajuisesti, olemme varautuneet poikkeustilanteen pitkittymiseen. Kaikissa liiketoiminnoissa toimitaan poikkeustilanteen vaatimalla tavalla.

Keskeisiä toimenpiteitä:

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen
 • Hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa
 • Verkkokauppapalveluiden nopea kasvattaminen
 • Kehityshankkeiden lykkääminen ja painopiste on poikkeustilanteen hoitamisessa
 • Kassavirran turvaaminen:
  • Henkilöstökulusäästöt
  • Muiden kiinteiden kustannusten leikkaukset
  • Investointien rahavirran leikkaaminen alle 200 milj. euroon vuonna 2020
  • Asiakassaamisten ja luottoriskien tehokas hallinta
 • Rahoituksen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen
 • Kasvustrategian toteutusta jatketaan, mutta tällä hetkellä painopiste on poikkeustilanteen hallinnassa

Lue Puolivuosikatsaus 1-6/2020 

Positiivinen tulosvaroitus 17.9.2020:
Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen ennakoitua vahvemman myynnin ja parantuneen loppuvuoden näkymän ansiosta 

Kesko nostaa vuoden 2020 tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla, parantunut kustannustehokkuus sekä aikaisempaa positiivisempi loppuvuoden näkymä.

Kesko julkaisi 17.9.2020 tiedotteen Kesko Senukain yhdistelykäytännön muutoksesta ja sen vaikutuksista. Nyt annetussa liikevoitto-ohjeistuksessa Kesko Senukai on huomioitu heinäkuusta 2020 alkaen yhteisyrityksenä. Tämän luokittelumuutoksen vaikutus liikevoitto-ohjeistukseen on noin -20 miljoonaa euroa. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta Keskon vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon.

Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa. Aiemmassa tulosohjeistuksessa Kesko Senukai oli huomioitu tytäryrityksenä koko vuoden 2020 osalta.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on jatkunut vahvana ja samalla foodservice-liiketoiminta on toipunut hyvin kevään poikkeustilanteen jälkeen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua parempana. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty parantamaan. Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat muun muassa kotitalouksien kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan.

Koronatilanne on pysynyt toistaiseksi vakaana Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri. Epidemian pahentuminen vaikuttaisi negatiivisesti Keskon liiketoimintoihin ja muuan muassa joulumyyntiin. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen leveä. Lue pörssitiedote.

Positiivinen tulosvaroitus 10.7.2020

Kesko nostaa osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430 – 510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvio jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen alustava liikevaihto oli noin 2 815 miljoonaa euroa (Q2/2019: 2 781,4 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 155 miljoonaa euroa (Q2/2019: 122,5 milj. euroa). Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto ja kannattavuus on kehittynyt hyvin foodservice-liiketoiminnan myynnin laskusta huolimatta. Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tietoihin. Kesko julkistaa vuoden 2020 puolivuosikatsauksen 23.7.2020.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana. Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin ja kompensoinut foodservice-liiketoiminnan myynnin laskun.

Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto on laskenut selvästi myös autokaupassa. Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa.

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri. Lue pörssitiedote täältä.

Tulosvaroitus 18.3.2020

Covid-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi annoimme 18.3.2020 pörssitiedotteena tulosvaroituksen, jossa peruutimme aiemman liikevaihto-ohjeistuksen ja muutimme liikevoitto-ohjeistusta. Lue pörssitiedote täältä

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vuoden 2019 vuosiraportissa julkaistut kaupan alan megatrendit

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit digitaalisuudesta ilmastonmuutokseen. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastaamaan niihin entistäkin paremmin.

Megatrendit

Globalisaatio

 • Hintakilpailun kiristyminen
 • Globaali tarjonta 

 

 

Digitalisaatio

 • Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu
 • Saumaton asiointikokemus verkossa ja mobiilissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaava vaikuttava markkinointi
   

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta ja laatua
 • Kaupungistuminen
 • Ostotottumusten muutos ja yksilöllistyminen
 • Asiakas haluaa itse optimoida oman elämänsä

Kuluttajan kasvava tieto ja valta

 • Valveutuneet asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi
 • Vertaiskokemuksilla suuri merkitys valintojen tekemisessä
 • Asiakas haluaa vaikuttaa valikoimiin
 • Hintojen, saatavuuden ja hankintaketjun läpinäkyvyys
 • Vastuullisuus ja fiksu kuluttaminen ovat tärkeitä valintaperusteita.

Kestävä kehitys ja vahvat brändit

 • Hyvä hallinnointitapa
 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Vastuullinen sijoittaminen
   
   
   
   
   

Ilmastonmuutos

 • Kestävä elämäntapa: ruoka, asuminen ja liikkuminen
 • Uusiutuva energia
 • Kiertotalousratkaisut
 • Ruokahävikin minimointi
   
   
   
   
   

 Toimintaympäristömme mahdollisuudet ja riskit on kuvattu vuoden 2019 vuosiraportissa.

Takaisin ylös