Toimintaympäristö

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit digitaalisuudesta ilmastonmuutokseen. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastaamaan niihin entistäkin paremmin.

Megatrendit

Globalisaatio

 • Hintakilpailun kiristyminen
 • Globaali tarjonta 

 

 

Digitalisaatio

 • Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu
 • Saumaton asiointikokemus verkossa ja mobiilissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaava vaikuttava markkinointi
   

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta ja laatua
 • Kaupungistuminen
 • Ostotottumusten muutos ja yksilöllistyminen
 • Asiakas haluaa itse optimoida oman elämänsä

Kuluttajan kasvava tieto ja valta

 • Valveutuneet asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi
 • Vertaiskokemuksilla suuri merkitys valintojen tekemisessä
 • Asiakas haluaa vaikuttaa valikoimiin
 • Hintojen, saatavuuden ja hankintaketjun läpinäkyvyys
 • Vastuullisuus ja fiksu kuluttaminen ovat tärkeitä valintaperusteita.

Kestävä kehitys ja vahvat brändit

 • Hyvä hallinnointitapa
 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Vastuullinen sijoittaminen
   
   
   
   
   

Ilmastonmuutos

 • Kestävä elämäntapa: ruoka, asuminen ja liikkuminen
 • Uusiutuva energia
 • Kiertotalousratkaisut
 • Ruokahävikin minimointi
   
   
   
   
   

 Toimintaympäristömme mahdollisuudet ja riskit on kuvattu vuoden 2019 vuosiraportissa.

Takaisin ylös