Miksi sijoittaa Keskoon?

Kannattavan kasvun strategia ja sen toteutuksen vahvat tulokset

Keskon kasvustrategian keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja laatu. Haemme kannattavaa kasvua fokusoidusti kolmella strategisella alueella: Suomen päivittäistavarakaupassa, Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä Suomen autokaupassa. Kasvua haemme sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Lähdimme toteuttamaan nykyistä strategiaamme vuonna 2015, mistä lähtien olemme vuosittain kasvattaneet liikevaihtoamme keskimäärin 5,4 % ja liikevoittoamme keskimäärin 17,2 %. Keskon ydinliiketoimintojen liikevaihto on kasvanut tällä ajanjaksolla 3,1 miljardia euroa, ja olemme investoineet kasvuun 2,4 miljardia euroa sekä myyneet strategian ytimeen kuulumattomia liiketoimintoja noin 1,0 miljardilla eurolla. Kannattavuuden parantamisen perustana ovat toimialojen asiakaslähtöiset kasvustrategiat, kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen sekä pääomien tehokas allokointi. Toimimme yhden yhtenäisen K:n alla ja hyödynnämme eri liiketoimintoihin liittyvät synergiat maksimaalisesti.

Vahva markkina-asema

Kesko on Pohjois-Euroopan johtavia vähittäiskauppiaita ja suurin toimija Suomessa. Tavoitteenamme on olla eri liiketoiminnoissamme aina kahden suurimman toimijan joukossa skaalahyötyjen saavuttamiseksi. Suomen osuus Keskon liikevaihdosta on noin 78 %, ja yhtiö on Suomen suurin kaupan alan toimija, suurin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä suurin autokaupassa. Myös ulkomaan toiminnoissa markkinaosuutemme on vahva Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä.

Omistaja-arvon kasvattamiskyky

Keskon hyvä osingonmaksukyky perustuu liiketoimintojen vahvaan ja vakaaseen kassavirran tuottamiskykyyn. Tavoitteenamme on tasaisesti kasvava ja houkutteleva osinkotuotto. Osinkoa Kesko on jakanut keskeytyksettä vuodesta 1968 ja viimeisten viiden vuoden aikana Keskon osinkotuotto on ollut keskimäärin 5,4 % vuodessa. Keskon B-osakkeen vuotuinen kokonaistuotto on vuoden 2015 alusta lähtien ollut 21,7 %. Osakasarvon kasvattamisen perustana on onnistuneiden strategisten valintojen tekeminen ja toteuttaminen sekä pääomien tehokas allokointi – näiden seurauksena Keskon vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto vuonna 2019 oli 9,6 %.

Vastuullisuus

 Teemme pitkäjänteistä ja laaja-alaista vastuullisuustyötä, minkä ansiosta Kesko on mukana maailman  arvostetuimmissa kestävän kehityksen indekseissä, kuten Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä, sekä Global 100 Most Sustainable Corporations in the World –listalla. Keskon ilmastotyön painopisteenä on uusiutuvan energian hankinta ja oma tuotanto sekä energiatehokkuuden lisääminen. Olemme asettaneet tiukat päästötavoitteet (Science Based Targets) toiminnallemme ja toimitusketjullemme. Tarjoamme aktiivisesti myös asiakkaillemme yhä helpompia tapoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Takaisin ylös