Miksi sijoittaa Keskoon?

Kasvustrategia

Keskon kasvustrategian perustana ovat asiakaslähtöinen toiminta ja erottautuminen laadulla niin kaupoissa kuin digitaalisissa kanavissa. Kasvua haemme sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Liiketoiminnassa keskitymme kasvuun kolmella toimialalla, joissa meillä on vahva osaaminen ja kilpailukyky: Suomen päivittäistavarakauppaan, Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä Suomen autokauppaan. Nämä toimialat ja markkinat mahdollistavat hyvät kasvu- ja arvonluontimahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen.

Vahva markkina-asema

Kesko on Pohjois-Euroopan johtavia vähittäiskauppiaita ja suurin toimija Suomessa. Tavoitteenamme on olla eri liiketoiminnoissamme aina kahden suurimman toimijan joukossa skaalahyötyjen saavuttamiseksi. Suomen osuus Keskon liikevaihdosta on lähes 80 %, ja yhtiö on Suomessa markkinoiden toiseksi suurin päivittäistavarakaupassa, suurin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä suurin autokaupassa. Myös ulkomaan toiminnoissa markkinaosuutemme on vahva Baltiassa ja Valko-Venäjällä sekä Norjassa.

Pitkäjänteinen kannattavuuden parantaminen

Keskon strategisena tavoitteena on kannattava kasvu kaikissa sen liiketoiminnoissa. Vuoden 2018 vertailukelpoinen liikevoitto oli 332 milj. euroa, kun se strategiauudistusta edeltävänä vuonna 2014 oli 233 milj. euroa. Kannattavuuden parantamisen perustana ovat toimialojen asiakaslähtöiset kasvustrategiat, bruttokatteen parantamistoimenpiteet sekä kustannusten ja sidotun pääoman tehokas hallinta. Toimimme yhden yhtenäisen K:n alla ja hyödynnämme eri liiketoimintoihin liittyvät synergiat maksimaalisesti.

Houkutteleva osinkotuotto

Keskon hyvä osingonmaksukyky perustuu liiketoimintojen vahvaan ja vakaaseen kassavirran tuottamiskykyyn. Osinkoa Kesko on jakanut keskeytyksettä vuodesta 1968. Tavoitteenamme on tasaisesti kasvava ja houkutteleva osinkotuotto.

Osakasarvon kasvattamiskyky

Keskon B-osakkeen kokonaistuotto on vuodesta 2015 lähtien ollut 17,5 %/v. Osakasarvon kasvattamisen perustana on onnistuneiden strategisten valintojen tekeminen ja toteuttaminen sekä pääomien tehokas allokointi – näiden seurauksena Keskon sidotun pääoman tuotto on noussut vuoden 2015 tasolta 11,7 % vuonna 2018 tasolle 14,0 %.

Vastuullisuus

Kesko tekee pitkäjänteistä ja laaja-alaista vastuullisuustyötä, minkä ansiosta se on mukana maailman arvostetuimmissa kestävän kehityksen indekseissä, kuten Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä, sekä Global 100 Most Sustainable Corporations in the World –listalla.

Takaisin ylös