Strategia

Kesko on strategiansa mukaisesti yhä fokusoituneempi yhtiö, joka keskittyy kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Strategiamme painopisteinä laatu ja asiakaslähtöisyys ovat entistä tärkeämmässä asemassa.

Vuonna 2015 uudistetulla strategialla tavoittelemme kannattavaa kasvua fokusoitumisen ja uudistumisen kautta. Keskittyminen mahdollistaa pääomien tehokkaan kohdentamisen osakasarvon kasvattamiseksi. Kaupan ala muuttuu nopeasti, mikä on meille suuri mahdollisuus. Päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa ovat liiketoimintojamme, joissa on hyvä markkina-asema, vahvimmat kyvykkyydet ja parhaat pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä, olipa kyseessä sitten palvelu kaupoissa tai digitaaliset palvelumme.

Kasvustrategian toteutus etenee johdonmukaisesti

Päivittäistavarakaupassa tavoitteemme on kannattavan kasvun jatkuminen Suomessa. Haluamme tarjota markkinoiden inspiroivimmat ja asiakaslähtöisimmät ruokakaupat ja parhaat digitaaliset ratkaisut. Suomen laajimman ja kattavimman kauppaverkoston asiakaslähtöisyyden ja laadun takaajina toimivat K-kauppiasyrittäjät. Viime vuosina olemme edenneet hyvin K-ruokakauppojen ja Neste K -asemien uudistamisessa ja uudistukset saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana.

Suomen Lähikaupan osto vietiin päätökseen ja K-ryhmän markkinaosuus on lähimarkkinassa lähes 60 %. Megatrendit kuten kaupungistuminen, ikääntyminen ja yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen tukevat lähipalvelujen vahvistamista. Yritysoston ansiosta lähikauppojen verkostomme kaksinkertaistui kasvaen lähes 400 uudella kaupalla. Kauppojen uudistukset ja siirto kauppiaille ovat kasvattaneet myyntiä ja kasvu jatkuu. Tavoittelemamme 30 milj. euron synergiahyödyt saavutimme ennakoitua nopeammin.

Vuonna 2018 aloimme kasvattaa ruoan verkkokauppaverkostoamme voimakkaasti, ja K-ryhmän päivittäistavaroiden verkkokauppa on jo kolmen miljoonan suomalaisen saatavilla. Ruoan verkkokauppa onkin lähtenyt voimakkaasti kiihtyvään kasvuun ja vuonna 2019 tavoitteenamme on 100 %:n kasvu ja yli 40 milj. euron liikevaihto. Verkkokaupan kasvu ei kuitenkaan pienennä perinteisten kauppojemme myyntiä, vaan parhaimmillaan ne tukevat toisiaan.

Strategisena painopisteenä on myös Kespron foodserviceliiketoiminnan kasvattaminen, jota tukee ulkona syömisen trendi. Toiminnan vahvistamiseksi ostimme kesällä 2018 Kalatukku E. Erikssonin ja Reinin lihan, jotka ovat oman alansa huippuosaajia.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tavoitteemme on entistä vahvempi asema rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa. Organisaatio ja toimialan strategia uudistettiin keväällä 2018. Toimialan asiakassegmentit määriteltiin uudelleen: haluamme luoda lisäarvoa teknisen tukkukaupan asiakkaille, ammattirakentajille ja kuluttajille. Jokaista asiakasryhmäämme palvelemme heidän tarpeidensa mukaisesti. Strategiassa on myös entistä vahvempi maakohtainen fokus, jotta pystymme ottamaan paremmin huomioon paikalliset asiakastarpeet. Tavoittelemme synergiaetuja sekä maiden sisällä että toimintamaiden välillä. Kasvua haemme sekä orgaanisesti että kohdennetuilla yritysostoilla.

Yritysasiakaskaupan osuus toimialan myynnistä on jo noin 70 %, mutta näemme siinä edelleen kasvupotentiaalia. Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja kuluttajat ulkoistavat ne yhä useammin ammattilaisille. Myös korjausrakentamisen tarve kasvaa Pohjois-Euroopassa. Onnisen yritysosto vahvisti asemaamme kasvavassa ammattiasiakassegmentissä ja laajensi valikoimiamme.

Uudet digitaaliset palvelut ja verkkokauppa ovat merkittävä osa asiakkaan asiointia ja toiminnan tehostamista. Kuluttajat hakevat yhä useammin tietoa ja tekevät vertailuja verkossa, vaikka tuotteet noudetaan edelleen usein myymälöistä. Yritysasiakaskaupassa verkkokauppa ja digitaaliset palvelut ovat saaneet vahvan jalansijan.

Keväällä 2018 Kesko luopui rakentamisen ja talotekniikan kaupan toiminnoistaan Venäjällä myymällä pääosan rautakauppakiinteistöistään ranskalaiselle Leroy Merlinille. Kaikki Venäjän rautakauppatoiminnot lopetettiin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla, ja tämä parantaa selkeästi toimialan sidotun pääoman tuottoa.

Autokaupassa tavoitteemme on kasvattaa kotimaan markkinajohtajuuttamme tiiviillä kumppanuudella Volkswagen-konsernin kanssa. Tulevien vuosien aikana uskomme, että sähköautojen myynti tulee lisääntymään. Tätä suuntausta tuemme kasvattamalla K-Lataus-verkostoamme. Tavoitteemme on parantaa maahantuonnin, vähittäismyynnin ja jälkimarkkinoinnin kannattavuutta. K-Caara pyrkii kehittämään erilaisia palvelukonsepteja – autojen omistamisen rinnalle tarjotaan uusia käyttötapoja – kuten käytöstä maksamiseen perustuva yhteiskäyttöautoilu.

Yksi yhtenäinen K on tärkeä osa strategiaamme. Tavoitteemme on luoda vahva ja luotettava K-brändi ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakaskohtaamisissamme. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin kesken. Olemme viime vuosien aikana toteuttaneet strategiaa menestyksekkäästi ja fokusoineet toimintaamme lukuisilla yrityskaupoilla. Samalla investoimme kiihdyttääksemme kasvua ja parantaaksemme kannattavuutta.

Vastuullisuustyömme keskittyy entistä enemmän asiakkaisiin

Kesko on useasti valittu maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi, mikä velvoittaa meitä huolehtimaan entistä paremmin myymiemme tuotteiden ja hankinnan vastuullisuudesta sekä ympäristöstämme. Haluamme olla tulevaisuudessa entistä aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija ja keskustelija.

Keväällä 2018 laaditun vastuullisuusstrategian painopisteenä on, että vastuullisuustyömme keskittyy entistä enemmän asiakkaisiimme. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan - oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen. Asiakkaidemme on aina voitava luottaa siihen, että K-kaupassa he voivat tehdä vastuullisia valintoja. Asetimme esimerkiksi uudessa muovilinjauksessamme tiukkoja tavoitteita muovin kierrättämiseksi, vähentämiseksi ja välttämiseksi.

Asetimme ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Science Based Targets -aloitteen hyväksymät päästötavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Päästöjä pienennetään uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja tehokkaalla logistiikalla. Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvalla energialla tuotettua, ja olemme Suomen suurin aurinkoenergian tuottaja.

Osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä Kesko on mukana maailman vastuullisimpien yritysten joukossa arvostetuissa Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä. Tammikuussa 2019 julkaistulla Global 100 Most Sustainable Corporations in the World –listalla Kesko oli 88:s.

Takaisin ylös