Osinkopolitiikka ja osinko

Osinkopolitiikka

Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.
 

Osinko vuonna 2018

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 520 668 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 2,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 218 945 469,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Täsmäytyspäivä

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2018.

Maksupäivä

Osingon maksupäivä on 20.4.2018.
 

Takaisin ylös