Osinkopolitiikka ja osinko

Osinkopolitiikka

Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.
 

Osinko vuonna 2017

Yhtiökokous 2017 päätti jakaa osinkoa 99 466 465 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 2,00 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 198 932 930,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei maksettu osinkoa.

Täsmäytyspäivä

Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 5.4.2017

Maksupäivä

Osingon maksupäivä oli 12.4.2017.
 

Takaisin ylös