Puolivuosikatsaus 1-6/2019: Kaikkien aikojen paras Q2-tulos

Vahva kasvustrategian toteutus kasvatti liikevaihtoa ja paransi edelleen tulosta.

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                              

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 182,2 milj. euroa (5 085,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 0,8 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 179,9 milj. euroa (177,0 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 171,5 milj. euroa (166,1 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,5 % (1-12/2018 9,8 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 133,8 milj. euroa (123,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (0,94 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-6/2019 1-6/2018 4-6/2019 4-6/2018
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 5 182,2 5 085,9 2 781,4 2 672,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 179,9 177,0 122,5 113,2
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,5 3,5 4,4 4,2
Liikevoitto, milj. e 171,5 166,1 119,9 105,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 133,8 123,3 99,2 85,0
Tulos ennen veroja, milj. e 142,8 112,4 114,1 77,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 428,3 331,7 271,4 215,7
Investoinnit, milj. e 470,7 128,7 373,4 74,2
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 1,14 0,82 0,86 0,51
Lopetetut toiminnot 0,11 -0,52 0,11 -0,28
Konserni yhteensä 1,25 0,30 0,97 0,23
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 1,06 0,94 0,73 0,60

 

  1-6/2019 1-12/2018
Jatkuvat toiminnot    
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,5 9,8
Konserni    
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,4 12,5

 

  30.6.2019 30.6.2018
Konserni    
Omavaraisuusaste, % 27,9 29,3
Oma pääoma/osake, e 18,44 18,14

SIIRTYMINEN IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET –STANDARDIN SOVELTAMISEEN

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti ja vertailukauden 2018 raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. Muutos kasvattaa ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää, sekä heikentää sidotun pääoman tuottoa. Konsernitasolla muutos kasvattaa konsernin nettorahoituskulujen ja korollisen velan määrää. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin rahavirran esittämistapaan, kun rahavirtaperusteiset vuokrakulut esitetään osin liiketoiminnan rahavirrassa ja osin rahoituksen rahavirrassa. Konsernin kokonaisrahavirta ei muutu.

  1-6/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 1-6/2019ilman IFRS 16 vaikutusta 1-6/2018,raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 1-6/2018ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 415,6 +206,5 209,1 392,7 +198,2 194,5
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 179,9 +45,3 134,6 177,0 +47,9 129,1
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 133,8 -3,5 137,3 123,3 -2,6 125,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 428,3 +159,7 268,6 331,7 +152,5 179,1

 

  4-6/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 4-6/2019ilman IFRS 16 vaikutusta 4-6/2018,raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 4-6/2018ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 242,2 +104,2 138,0 221,9 +99,3 122,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 122,5 +22,7 99,7 113,2 +24,2 89,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 99,2 -1,5 100,7 85,0 -1,0 86,0
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 271,4 +80,7 190,7 215,7 +75,9 139,8

Kesko Oyj on kertonut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotosta 19.12.2018 julkaistussa tammi-syyskuun 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa, 6.2.2019 julkaistussa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa, 8.3.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä sekä 25.3.2019 julkaistussa koko tilikauden 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa. Yksityiskohtaisia tietoja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen on kerrottu tämän tiedotteen taulukko-osassa sivulla 36 ja vaikutuksista segmenttikohtaisiin liikevoitto- ja käyttökatetietoihin on kerrottu segmenttitiedoissa sivulta 30 alkaen.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon vahva kasvustrategian toteutus kasvatti liikevaihtoa ja paransi edelleen tulosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja 99 milj. euroa, jossa oli kasvua 14 milj. euroa. Myös konsernin kassavirta vahvistui edelleen.

Päivittäistavarakaupassa kasvu jatkui markkinaa nopeampana kaikissa ketjuissamme. Kannattavuutta paransivat myynnin kasvu sekä edelleen parantunut kustannustehokkuus. K-kauppojen uudistusten ansiosta kaikkien ketjujen asiakasmäärät olivat kasvussa. Myös ruoan verkkokaupan myynti jatkoi kasvuaan sen ollessa 119 %. Katsauskaudella sovimme Heinon Tukun ostosta, joka toteutuessaan täydentää erinomaisesti Kespron nykyistä palvelutarjontaa ja parantaa merkittävästi asiakaspalveluamme pääkaupunkiseudulla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos parani. Kasvu oli vahvinta Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Suomessa kasvu jatkui. Toimialan myynnin kasvua hidastivat pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle sekä edellistä vuotta pienempi myyntipäivien määrä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 48 milj. euroa, jossa oli kasvua 8 milj. euroa. Ruotsin liiketoiminnan vahvistaminen etenee suunnitellusti. Katsauskaudella toteutettiin Ruotsissa Fresks-rautakauppaketjun hankinta ja Onninen AB:n tappiollisen LVI-urakoitsijaliiketoiminnan myynti.

Autokaupassa markkina jatkui haastavana. WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotto, autoverotukseen liittyvä epävarmuus sekä autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu ovat hidastaneet uusien autojen kauppaa. Odotamme markkinan paranevan vuoden jälkipuoliskolla. Strategian mukaiseen myynti- ja palveluverkoston kasvattamiseen ja tehostamiseen liittyvät yrityskaupat on toteutettu ja niiden integrointi etenee suunnitellusti.

Tulokset osoittavat, että vuonna 2015 laadittu strategia toimii hyvin. Strategian määrätietoinen toteutus jatkuu ja odotamme liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden edelleen paranevan. Kannattavan kasvun lisäksi vahvistamme vastuullisuustyötämme kaikessa toiminnassamme ja olemme aktiivisesti mukana muiden toimijoiden kanssa torjumassa ilmastonmuutosta.

Uusi päätoimitalomme K-Kampus otettiin käyttöön kesän aikana. K-Kampukselle on muuttanut yli 1 800 keskolaista pääkaupunkiseudulta. Työskentely uudessa toimitalossa tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet yhdessä tekemiseen yli organisaatiorajojen, yksi yhtenäinen K -hengessä.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

Kuuntele audiocast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös