Puu- ja paperilinjaus

Vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää.

Hallitsemattomat ja laittomat hakkuut aiheuttavat merkittävän uhkan maailman metsille. Metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta. Kestävällä metsänhoidolla voidaan kuitenkin ehkäistä negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä tukea paikallisyhteisöiden oikeuksia ja taloudellista asemaa.

Keskon valikoimissa on lukuisia puu- ja paperituotteita. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tyypillisiä puutuotteita ovat muun muassa sahatavara ja rakennuslevyt. Päivittäistavarakaupassa tyypillisiä paperituotteita ovat muun muassa ruoanlaitto-, talous- ja wc-paperit.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalle on myönnetty vuonna 2013 PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjen tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä).

Keskon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 100 % Keskon valikoimissa olevista puu- ja paperituotteista on kestävää alkuperää. Puu- ja paperituotteet ovat FSC- tai PEFC- sertifioituja tai kierrätettyä materiaalia. Päivittäistavarakaupassa linjaus koskee Keskon omia merkkituotteita. 

Puu- ja paperilinjaus on julkaistu kesäkuussa 2017. K-Rautojen valikoimissa olevien trooppisesta puusta valmistettujen tuotteiden osalta linjaus on ollut voimassa jo vuodesta 2009.

Puu- ja paperilinjauksen tavoitteiden edistyminen 2018

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalla on PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusija mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjen tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Vuonna 2018 keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 88,5 % ja kuusi 85,6 %. Päivittäistavarakaupan Pirkka ja K-Menu -tuotemerkkien puu- ja paperituotteista 51 % sisälsi kestävää raaka-ainetta. Kespron Menu-tuotemerkin puu- ja paperituotteista 17 % sisälsi kestävää raaka-ainetta. 

Takaisin ylös