Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri kirjoittajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen pirjo.nieminen@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Vastuullisuus on tänä päivänä useille yrityksille arkipäivää. Mutta mitä lupauksia vastuullisiksi ilmoittautuvat ihmiset ja yritykset antavat sidosryhmilleen? Vastuullisuus voi tarkoittaa monenlaisia asioita: uusiutuvaa energiaa, työntekijöistä huolehtimista, kierrättämistä, paikallisuutta, hyvän laadun takaamista. Voisiko vastuullisuus rakentua hyveiden varaan ja olla muutakin kuin teknisten normien saavuttamista? Hyveet ovat eettisesti ja moraalisesti arvokkaita luonteenpiirteitä. Miten Antiikin Kreikan neljä hyvettä: käytännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus sopisivat liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen?

Viisaus hyveenä on harkintaa, pohdintaa ja ajattelevaisuutta. Suomessa tunnemme ilmiön kansanviisaus tai maalaisjärki, joka syntyy elämänkokemuksen kautta, sitä voi havaita kun kuuntelee ja jututtaa erilaisia ihmisiä. Viisaus on uusiutuvaa, se on asiakkaan arjesta lähtevää käytännöllistä tietoa; sitä on ympärillämme eikä sitä kannata jättää hyödyntämättä. Oikeamielisyyden hyve tarkoittaa vilpittömyyttä, puolueettomuutta ja reiluutta. Se luo pohjan ihmisten ja organisaatioiden keskinäiselle luottamukselle. Rohkeus on kestävyyttä, uskallusta ottaa riskejä ja sinnikkyyttä pyrkimyksissä kohti tavoitteita. Se vahvistaa vastuullisuutta ja edistää uusien, kestävien toimintatapojen omaksumista, myös lujittaa uskoa ja vastoinkäymisten sietämistä jos toivottu lopputulos ei olekaan heti valmiina. Kohtuullisuus viittaa kykyyn toimia maltillisesti ja nöyrästi, tehdä rajauksia ja tarpeen vaatiessa kieltäytyä. Se voi ohjata luonnonvarojen säästämiseen, ylensyönnin ja tuhlailun välttämiseen, kohtuulliseen kuluttamiseen ja oman talouden hallinnassa pitämiseen.

Hyveiden perustalle rakennettu vastuullinen toiminta, innovaatio, tuote tai palvelu erottuu kilpailijoista ja luo asiakkaille arvoa. Asiakkaat ansaitsevat tulla arvokkaasti kohdelluiksi. Siksi hyveiden noudattaminen voisi olla meille kaikille kunnia-asia. Samalla rakennamme parempaa maailmaa kaikille.

Outi Uusitalo
Professori
Jyväskylän yliopisto

Arttur Kulvik: Vastuullisuus kannattaa

Arttur Kulvik | 08.02.2017

Vastuullisuudesta ja energiatehokkuudesta on tullut termejä, joita media, päättäjät ja yritykset viljelevät tehokkaasti. Kuluttajat ja yritysasiakkaat ovat alkaneet vaatia vastuullisuutta niin tuotteiden valmistajilta kuin kauppiailta. Yritykset ovat solmineet energiatehokkuussopimuksia sitoutuen tavoitteisiin, jotka vaativat toiminnan kehittämistä ja merkittäviä investointeja. Mutta mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa? Mikä on muuttunut?

Tähän on hyvin yksinkertainen vastaus: Vastuullisuudesta on tullut kannattavaa liiketoimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Energiatehokkuus, päästövähennykset ja taloudellinen kannattavuus kulkevat käsi kädessä. Teknologian kehityksen myötä on vaadittavien investointien kannattavuus saavuttanut tason, johon pääomasijoittajat ovat tyytyväisiä. Taloudellinen kannattavuus on vauhdittanut investointien toteutumista samalla kasvattaen hankkeiden kokoa.

Keskon kaltaiset edelläkävijät ovat havainneet tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavien investointien olevan hyvin tuottavia sijoituksia. Kokemukset investoinneista ovat olleet positiivisia kannustaen ratkaisuiden laajamittaiseen käyttöönottoon. Tästä hyvänä esimerkkinä K-ryhmän panostus K-Citymarket- ja K-Supermarket-ruokakauppojen aurinkovoimaloihin.

Kesään mennessä K-ryhmä on rakennuttanut 16 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 4,3 MWp. Voimaloiden vuosituotanto on 3,6 GWh, joka vastaa 180 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.  Rakennettujen voimaloiden joukossa ovat Suomen suurimmat 900 kWp:n aurinkovoimalat K-Citymarket Länsikeskuksen ja K-Citymarket Kupittaan katoilla. Aurinkovoimalat tuottavat sähköä edullisesti kiinteistön omaan kulutukseen yli 30 vuoden ajan.

Vuodessa Kesko on noussut Suomen suurimmaksi aurinkosähkön tuottajaksi ja käyttäjäksi näyttäen esimerkkiä muille yrityksille. Aurinkovoimalahankkeet ovat vain yksi esimerkki Keskon panostuksista vastuullisuuteen liiketoiminnassaan. Kesko onkin yksi maailman vastuullisimmista kaupan alan yrityksistä. Vastuullisuudesta on tullut kilpailuetu, jonka toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet ovat taloudellisesti kannattavia investointeja.

Vastuullisuus ei ole enää trendi, vaan siitä on tullut pysyvä toimintamalli.

Arttur Kulvik
Hallituksen puheenjohtaja
Solnet Green Energy Oy
www.solnet.fi 

Takaisin ylös