Osinkopolitiikka ja osinko

Osinkopolitiikka

Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.
 

Osinko vuonna 2017

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 3.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2016 maksettavaksi osingoksi 2,00 euroa osakkeelta.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Täsmäytyspäivä

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2017

Maksupäivä

Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 12.4.2017.
 

Takaisin ylös