SDG 5 Sukupuolten tasa-arvo

YK:n kestävän kehityksen tavoite 5 on Sukupuolten tasa-arvo. Tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Lue alta, miten Kesko edistää tavoitetta omassa toiminnassaan.

Kansainvälisesti

  • Pirkka Reilun kaupan kukkien Reilun kaupan lisä antaa kenialaisella kukkatilalla työskenteleville naisille mahdollisuuden parantaa elintasoaan ja kouluttamaan lapsiaan. Reilun kaupan lisällä on kunnostettu koulua ja päiväkotia. Vuonna 2017 eniten Reilun kaupan lisää kertyi Reilun kaupan kukkien (271 672 €), kahvin (224 537 €) ja hedelmien (142 975 €) myynnistä. Reilun kaupan tilastojen mukaan vuonna 2017 Keskon päivittäistavarakaupassa myyty Reilun kaupan kahvi työllisti noin 800 kahvin pienviljelijää vuoden ajaksi Reilun kaupan ehdoin.

Paikallisesti: 

  • Sukupuolten tasa-arvo on osa Keskon henkilöstöpolitiikkaa ja K Code of Conduct -toimintaohjeita.
  • Suomessa vakituiselle sekä määrä- että osa-aikaiselle henkilöstölle tarjottavia henkilöstöetuuksia ovat esimerkiksi työterveyshuolto, vakuutus työtapaturman ja ammattitaudin varalta, vanhempainvapaa ja eläke-etuudet.
  • Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatetaan koko työsuhteen ajan. Tehtävään valitaan soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö ja ihmisiä arvioidaan pätevyyden, taitojen ja saavutusten perusteella.
  • Henkilöstölukuja Keskon vuosiraportissa
Takaisin ylös