SDG 15 Maanpäällinen elämä

YK:n kestävän kehityksen tavoite 15 on Maanpäällinen elämä. Tavoitteena on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä, edistää metsien kestävää käyttöä, taistella aavikoitumista vastaan sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Lue alta, miten Kesko edistää tavoitetta omassa toiminnassaan.

Kansainvälisesti: 

 Paikallisesti:

Takaisin ylös