Ympäristö

Sitoudumme kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä toimitusketjuissamme.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2019

Uusiutuva energia

 
Hankimme 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa. Vuonna 2019 hankimme 560 GWh vesivoimalla ja bioenergialla tuotettua uusiutuvaa sähköä alkuperätakuilla Pohjoismaista.
Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2019 Keskolla oli 34 aurinkovoimalaa hallinnoimissaan kiinteistöissä. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 6,8 GWh sähköä. Vuoden 2019 lopussa käytössä olevien omien aurinkovoimaloidemme vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on noin 10 GWh.

Kauppojen energiatehokkuus

Sopimuskaudella 2017–2025: Sitoudumme tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä määrällä, joka vastaa 7,5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tähän mennessä energiansäästötoimenpiteitä on kirjattu 51 GWh, mikä on 64 % tavoitteesta vuodeksi 2025. Laskenta koskee energiaryhmiä sähkö, lämpö, polttoaineet ja kaukokylmä.

Luonnon monimuotoisuus

K-Kalapolut-yhteistyö WWF:n kanssa: Avaamme vähintään 50 nousuestettä ja teemme vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa vuosina 2017–2021. Lisäämme tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta ja järjestämme talkootapahtumia. K-Kalapolut-talkoiden kolmannella kaudella rakensimme yli 60 kutusoraikkoa ja avasimme 7 nousuestettä, minkä ansioista kaloille vapautui jopa 50 kilometriä saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä. Seitsemällä paikkakunnalla järjestettyihin talkoisiin osallistui noin 180 vapaaehtoista ja 12 K-kauppiasta. Taimenten on havaittu palanneen aiempien kausien aikana kunnostetuille alueille.

Science Based Targets

 
Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjä  (Scope 1 ja 2) 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Scope 1 ja 2 -päästöt olivat 4 % suuremmat lähtötasoon verrattuna, mikä johtuu viime vuosien merkittävistä yrityskaupoista. Edellisvuodesta päästöt vähenivät 7 %.
Olemme sitoutuneet vähentämään toimitusketjusta aiheutuvia päästöjä (Scope 3) siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä. Keskon vuoden 2019 suurimmista tavarantoimittajista 39 % oli asettanut omat päästötavoitteensa.

Logistiikan päästöt

Vähennämme Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suhteelliset päästöt pienenivät 24,6 % vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2019 suhteelliset päästöt pienenivät 9,4 % vuoteen 2018 verrattuna.

Jätteiden hyötykäyttö

Tavoitteemme on minimoida jätteen synty kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön.

Vuonna 2019 tilastoidun jätehuollon hyötykäyttöaste
Suomessa oli lähes 100 % ja muissa toimintamaissa 69 %
(sisältää vaarallisen jätteen käsittelyn). Kiertotaloussopimuksen piirissä olevien kauppojen jätteiden hyötykäyttöaste Suomessa oli 100 %.

Ruokahävikki

K-ryhmän tavoite on minimoida omasta toiminnasta aiheutuva ruokahävikki ja hyödyntää väistämättä jäävä biojäte. Allekirjoitimme helmikuussa 2019 elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen ja asetimme tavoitteen vähentää myyntiin suhteutettua tunnistettua ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä. Ruokahävikki pieneni 3 % suhteutettuna vuoden 2016 lähtötasoon. K-ruokakaupat antoivat ruoka-apuna hyväntekeväisyyteen 4 % enemmän kuin vuonna 2018.
Takaisin ylös