Ympäristö

Sitoudumme kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä toimitusketjuissamme.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2018

Suunnitelmat 2019

Uusiutuva energia

 
Hankimme 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa. Vuonna 2018 hankimme 580 GWh vesivoimalla ja bioenergialla tuotettua uusiutuvaa sähköä alkuperätakuilla Pohjoismaista.  
Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2018 Keskolla oli 27 aurinkovoimalaa hallinnoimiensa kauppakiinteistöjen katoilla. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 4,1 GWh sähköä K-ruokakauppojen omaan käyttöön. Vuoden 2018 lopussa käytössä olevien omien aurinkovoimaloidemme vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on noin 8 GWh. Kevään 2019 aikana otetaan käyttöön neljä uutta aurinkovoimalaa.

Kauppojen energiatehokkuus

Sopimuskaudella 2017–2025: Sitoudumme tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä määrällä, joka vastaa 7,5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tähän mennessä energiansäästötoimenpiteitä on kirjattu 28,7 GWh, mikä on 36 % tavoitteesta vuodeksi 2025. Laskenta koskee energiaryhmiä sähkö, lämpö, polttoaineet ja kaukokylmä.  

Luonnon monimuotoisuus

K-Kalapolut-yhteistyö WWF:n kanssa: Avaamme vähintään 50 nousuestettä ja teemme vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa vuosina 2017–2021. Lisäämme tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta ja järjestämme talkootapahtumia. K-Kalapolut-talkoiden toisella kaudella keskityimme erityisesti taimenten kutu- ja elinympäristöjen parantamiseen. Rakensimme yli 100 kutusoraikkoa ja avasimme kolme nousuestettä, minkä ansioista kaloille vapautui jopa 30 kilometriä saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä. Kahdeksalla paikkakunnalla järjestettyihin talkoisiin osallistui noin 280 vapaaehtoista ja 18 K-kauppiasta. Taimenten havaittiin palanneen ensimmäisen kauden aikana kunnostetuilla alueille.  

Science Based Targets

 
Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjä  (Scope 1 ja 2) 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Scope 1 ja 2 -päästöt kasvoivat 12 % verrattuna vuoden 2015 tasoon, mikä johtuu Suomen Lähikaupan ja Onnisen hankinnasta vuonna 2016. Pyrimme systemaattisesti pienentämään Scope 1 ja 2 -päästöjä.
Olemme sitoutuneet vähentämään toimitusketjusta aiheutuvia päästöjä (Scope 3) siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä. Keskon vuoden 2018 suurimmista tavarantoimittajista 30 % oli asettanut omat päästötavoitteensa.  

Logistiikan päästöt

Vähennämme Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suhteelliset päästöt pienenivät 16,8 % vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2018 suhteelliset päästöt pienenivät 0,7 % vuoteen 2017 verrattuna.  

Jätteiden hyötykäyttö

Tavoitteemme on minimoida jätteen synty kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön. Tilastoidun jätehuollon hyötykäyttöaste Suomessa oli lähes 100 % ja muissa toimintamaissa 65 % (sisältää vaarallisen jätteen käsittelyn). Kiertotaloussopimuksen piirissä olevien kauppojen jätteiden hyötykäyttöaste Suomessa oli 100 %.  

Ruokahävikki

Tavoitteemme on vähentää K-ryhmän ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä. Ruokahävikki pieneni 7,3 % suhteutettuna aiempaan, vuoden 2013 tasoon ja 3 % vuoteen 2017 verrattuna. K-ruokakaupat antoivat ruoka-apuna hyväntekeväisyyteen 5 % enemmän kuin vuonna 2017. Allekirjoitimme helmikuussa 2019 elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen. Sitoumuksessa kaupan alan yritysten tavoitteena on vähentää ruokahävikin määrää 13 % ja nostaa kaupan jätteiden kierrätysaste 78 %:iin.
Takaisin ylös