Työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2018

Suunnitelmat 2019

Työnantajamielikuva

Olemme työtyytyväisyydessä kaupan alan paras työnantaja.

K-ryhmä paransi sijoitustaan Universumin Ideal Employer Ranking -ammattilaistutkimuksessa ja oli 18. sijalla (nousua 7 sijaa). Henkilöstön Pulssi-kyselyyn vastasi yli 6 000 henkilöä; kehitystä tärkeimmillä kehitysalueilla: palautteenantaminen, kehitysmahdollisuudet K-ryhmässä ja työnantajamielikuva.

Jatkamme sovittujen toimenpiteiden edistämistä ja seuraamme tulosten kehittymistä laajemmalla henkilöstötutkimuksella loppuvuonna 2019.

Työhyvinvointi ja työkyky

  

Parannamme työmotivaatiota ja -viihtyvyyttä.

Käynnistimme laajan K Work -ohjelman, joka tarkoittaa K-ryhmäläisten uutta yhtenäistä tapaa tehdä töitä. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa uudet työn teon tavat jalkautetaan noin 2 500:lle asiantuntijatyötä tekevälle K-ryhmäläiselle.

Vuoden 2019 aikana otetaan asteittain käyttöön periaatteet, jotka koskevat asiantuntijatyötä tekeviä K-ryhmäläisiä toimipaikasta riippumatta. Nämä käytännöt koskevat muun muassa monipaikkaista työtä, työaikaseurantaa sekä tietotyön työkaluja.

Vähennämme sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

 

Kehitimme prosesseja perustaksi tulevalle teknologiselle OHS-ratkaisulle, jonka tarkoituksena on työkykyriskien ennakointi ja työkykyjohtamisen kehittäminen. Käynnistimme systemaattisen psykososiaalisen kuormituksen arvioinnin Suomessa.

Otamme käyttöön Suomen toiminnoissa OHS-ratkaisun ja sen mukaiset uudet prosessit.

Keskon työterveyshuolto tarjosi terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille työntekijöille uusia ja osin tekoälyä hyödyntäviä valmennuksia, jotka liittyivät ravintoon, mielenterveyteen ja fyysiseen kuntoon. Valmennuksiin osallistui 224 henkilöä.

Jatkamme vuoden 2018 kokeiluissa parhaiten toimineita palveluja ja pilotoimme uusina erityisesti uudessa toimitalossamme K-Kampuksella toimivia ratkaisuja.

Osaamisen kehittäminen

 

Käymme kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vuosittain.

Jatkoimme tavoite- ja kehityskeskusteluja systemaattisena osana suorituksen johtamisen mallia. Noin 80 % henkilöstöstämme on käynyt keskustelun tavoitteistaan ja kehittymisestään.

Jatkamme systemaattisesti keskustelujen läpivientiä ja ohjausta.

Koulutamme esimiehiämme säännöllisesti.

 

Eri esimiesvalmennuksiin osallistui yhteensä noin 830 esimiestä.

 

Kaikki esimiehet konsernissa käyvät läpi yhteisen esimiesvalmennuksen, jonka kesto on 0,5 päivää. Valmennuksella käydään läpi K Johtamisen periaatteet.

Suorituksen johtaminen

Tunnemme työmme tavoitteet ja saamme palautetta suoriutumisestamme.

 

Viimeisimmän henkilöstötutkimuksen mukaan 74 % henkilöstöstämme saa palautetta suoriutumisestaan omien tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteisiin perustuvien tulospalkkiomallien piirissä on käytännössä koko henkilöstö.

 

Jatkamme suorituksen johtamisen systemaattista läpivientiä ja uudistamme tulospalkkiomalleja.

Takaisin ylös