Hyvä hallinto ja talous

Sitoudumme toimintaperiaatteisiimme ja tuotamme yhdessä taloudellista lisäarvoa
  • K Code of Conduct ohjaa kaikkea toimintaamme.
  • Noudatamme hyvää hallinnointitapaa.
  • Parannamme yhdessä taloudellista kannattavuutta.
Aihe Tavoite Tavoitteen edistyminen 2015 Tavoitteen edistyminen 2016 Tavoitteen edistyminen 2017


K Code of Conduct


Koko henkilö-
kuntamme noudattaa
K Code of Conductia.


Vuoden 2015 alusta lähtien kaikilla Keskon Venäjän liiketoimintayhtiöillä on ollut käytössä omat korruptionvastaiset politiikkansa. Vastuulliset toimintapamme -ohjeistus päätettiin päivittää vuonna 2016.


Päivitimme Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksen vuonna 2016. Uusi ohjeistus sai nimekseen K Code of Conduct ja julkaistiin kaikkien toimintamaiden kielillä lokakuussa 2016. Nimitimme 20 K Code of Conduct -lähettilästä viestinviejiksi ja yhteyshenkilöiksi. Lisäämme uusiin ja uusittaviin työsopimuksiin kohdan K Code of Conductiin tutustumisesta ja noudattamisesta. Lisäämme K Code of Conduct -sopimuslausekkeen Kesko-konsernin yhtiöiden tekemiin sopimuksiin. Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa.


Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuosikuittauksen tehneiden määrä henkilöstöstä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 65 %.


Järjestämme säännöllistä koulutusta
K Code of Conductista.


Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksesta kerrotaan vuonna 2015 julkaistussa kaikille keskolaisille suunnatussa vastuullisuuden verkkokoulutuksessa. Osana jatkuvaa vastuullisuuskoulutusta järjestettiin vuonna 2015 vastuullisia toimintatapoja käsittelevä koulutustilaisuus Keskon Valko-Venäjän yhtiön avainhenkilöille.


Osana jatkuvaa vastuullisuuskoulutusta järjestettiin vuonna 2016 K Code of Conductia käsittelevä koulutustilaisuus Suomen Lähikaupassa ja kahdessa Venäjän tytäryhtiössä. Niissä käsiteltiin erityisesti korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita. Koko henkilöstölle suunnatun eLearning-koulutuksen oli vuoden 2016 lopussa suorittanut 3 159 henkilöä. Laadimme vuodeksi 2017 vuosikellon, jossa on K Code of Conductin tunnettuutta edistäviä toimenpiteitä, kuten viestintää ja koulutustilaisuuksia, joka vuosineljännekselle.


Jatkoimme K Code of Conductin viestintä- ja jalkauttamistoimenpiteitä vuosikellon mukaisesti. K Code of Conductin viestinviejinä ja yhteyshenkilöinä toimii noin 20 K Code of Conduct -lähettilästä eri toimintamaissa. Keskon lakiasiat, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus järjestivät K Code of Conduct -koulutustilaisuudet tytäryhtiöissä Norjassa, Puolassa ja Ruotsissa vuonna 2017. Niissä käsiteltiin erityisesti korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita. K Code of Conduct eLearning -koulutuksen oli vuoden 2017 loppuun mennessä suorittanut 8 867 henkilöä.


Pääoman tuotto


Keskon vertailu-
kelpoinen sidotun pääoman tuottotavoite on 14 % ja vertailu-
kelpoinen oman pääoman tuottotavoite on 12 %.


Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,7 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 8,2 %.


Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,9 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 9,8 %.


Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 12,2 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 10,9 %.


Ihmisoikeudet


Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja huomioimme ne kaikessa toiminnassam-
me.


Jatkoimme ihmisoikeuksiin liittyvää vaikutusarviointia YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Laajan selvityksen aikana kuultiin asiakkaiden, henkilöstön ja riskimaiden tehtaiden työntekijöiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.


Julkaisimme ihmisoikeusarviomme ja ihmisoikeussitoumuksemme nettisivuillamme. Katselmoimme ja päivitämme sen jatkossa joka kolmas vuosi. Rakennamme toimintamallimme siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa toiminnassamme.


Jatkona ihmisoikeusarvioinnille toteutimme Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASKin) kanssa tutkimuksen työolosuhteista viinirypäleiden toimitusketjussa. Ihmisoikeusarviointi katselmoidaan kolmen vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2019.

Takaisin ylös