Yhteiskuntavastuun visio

Vastuullisuus on Keskolle strateginen valinta ja jokapäiväistä työtä. Keskon yhteiskuntavastuun visio: Olemme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla kaupan alan edelläkävijä maailmassa. Keskon yhteiskuntavastuun visiota tarkastellaan alla pääsidosryhmittäin.

Omistajat/sijoittajat

Keskon yhteiskuntavastuun yleisten periaatteiden mukaisesti hyvä taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin.

Kesko haluaa jatkaa ja parantaa sijoitustaan merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ja listoilla, sillä ne ovat tärkeitä puolueettomia todistuksia vastuullisesta toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta. Pitkäaikainen mukanaolo on osoitus siitä, että kestävä kehitys huomioidaan Keskon kaikessa liiketoiminnassa. Se vahvistaa nykyisten omistajien näkemystä Keskosta ja helpottaa vastuullisuutta arvostavien sijoittajien päätöksentekoa. Raportoinnin ja hallintoperiaatteiden läpinäkyvyys sekä lakien ja vastuullisten toimintatapojen noudattamisen varmistaminen luovat vankan pohjan Keskon liiketoiminnalle.

Henkilökunta ja kauppiaat

Keskon työyhteisö on kehittyvä ja kansainvälinen; yhteiset periaatteet ja toimintatavat ovat työmme perusta kaikkialla. Jokainen keskolainen voi omalla vastuullisella ja arvojen mukaisella toiminnalla edistää työviihtyvyyttä ja työtyytyväisyyttä.

Keskossa työhyvinvoinnin perustana on mahdollisuus tehdä mielekästä ja osaamista vastaavaa työtä turvallisessa, viihtyisässä ja työn tekemistä tukevassa ympäristössä. Työntekijöiden odotukset ja suhtautuminen työhön ovat muuttuneet, ja työnantajan on tarjottava mahdollisuuksia työn joustoihin työuran eri vaiheissa.

Vastuullisuuden merkitys työnantajakuvan luomisessa korostuu entisestään. Ne yritykset, joissa työtyytyväisyys on hyvä ja jotka tarjoavat monipuolisia työtehtäviä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia, onnistuvat todennäköisimmin houkuttelemaan ja pitämään parhaat työntekijät.

K-kauppias kuuntelee asiakaskuntansa toiveita ja mukauttaa valikoimansa sen mukaan. Kaupassa vastuullisuutta toteutetaan kaikessa toiminnassa: huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista, investoimalla energiatehokkaisiin kylmälaitteisiin ja kierrättämällä jätteet systemaattisesti.

Tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat

Monimuotoinen verkostoituminen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikilta osapuolilta yhteisten arvojen, tavoitteiden ja toimintatapojen hyväksymistä. Edellytämme itseltämme ja kumppaneiltamme ammattitaitoa sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Näin luomme puitteet yhteistyölle, joka on kannattavaa ja kestävää. Kannamme yhdessä vastuun siitä, että asiakkaamme voivat luottaa asiantuntemukseemme, palveluihimme sekä tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen.

Asiakkaat

Vastuullisuus näkyy vahvasti asiakkaille K-ryhmän kuluttajabrändeissä ja kaupassa. Asiakkaiden on voitava luottaa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen ja siihen, että jo tullessaan K-kauppaan he tekevät vastuullisen valinnan. Tarjoamme asiakkaalle tietoa ja tukea vastuullisiin ostopäätöksiin ja teemme vastuulliset teot asiakkaalle näkyviksi ja helpoiksi.

Vastuullisuuteen liitetään laadukkaat tuotteet, palvelujen säilyttäminen, henkilökunnasta huolehtiminen ja työhyvinvointi, ympäristönsuojelun korkeat standardit, tasa-arvon edistäminen ja tuotteiden valmistuksessa toimivien työntekijöiden työolojen parantaminen.

Sähköinen asiointi ja verkkokauppa ovat tulleet keskeisiksi kilpailukykytekijöiksi Keskon kaikilla toimialoilla. Perinteisen kaupan rinnalla kasvanut sähköinen kaupankäynti tuo uusia, ajasta ja paikasta riippumattomia asiointimahdollisuuksia. Yhä useampi asiakas etsii ja vertailee tuotteita ja palveluja sekä jakaa tietoa ja keskustelee netissä. Sosiaalisesta mediasta on tullut nopeasti tärkeä kanava vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Kaupan tulee pystyä ennakoimaan asiakkaan tulevatkin tarpeet ja tarjota haluttuja palveluja ja vuorovaikutuskanavia.

Asiakkaat odottavat kaupan tekevän työtä terveellisten valikoimien kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Terveellisten elämäntapojen ja ruokatottumusten sekä liikunnan edistäminen on keskeistä erityisesti ruoka- ja urheilukaupassamme. Ruokakeskon oma tuotetutkimuslaboratorio valvoo K-ruokakauppojen, Anttiloiden, K-citymarketien ja Kodin1-sisustustavaratalojen myymien päivittäis- ja käyttötavaroiden laatua. Kuluttajapalautekanavilla vastataan päivittäin asiakkaiden kysymyksiin ja palautteisiin.

Asiakkaat ovat entistäkin kiinnostuneempia tuotteiden turvallisuudesta, luotettavuudesta ja alkuperästä ja koko tuotantoketjun työoloista. Niihin liittyvät kysymykset nousevat esille muun muassa kansalaisjärjestöjen yhteydenotoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteiskunta (viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt sekä media)

Kesko seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Tämä on tärkeää, jotta voimme varautua esiin tuleviin asioihin ja säilyttää edelläkävijän asemamme. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa. Asiantuntijamme osallistuvat laajasti oman toimialansa ja koko elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Keskon viestinnän tehtävänä on edistää konsernin ja yhteistyökumppaneiden liiketoimintaa välittämällä oma-aloitteisesti sidosryhmille oikeaa tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Viestinnän yleisiä periaatteita ovat avoimuus, ajankohtaisuus ja totuudenmukaisuus.

Takaisin ylös