Toiminta järjestöissä

K-ryhmä on merkittävä kansainvälinen ja paikallinen toimija, jonka toiminta vaikuttaa laajalti yhteiskuntaan. Osallistumme aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Haluamme näin olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, edistää kestävää kehitystä yritystoiminnassa sekä parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa laajemmin yhteiskunnassa.

Merkittävimmät suomalaiset kaupan alan järjestöt, joissa Keskon edustaja toimii luottamustehtävissä, ovat Kaupan Liitto, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Päivittäistavarakauppa ry. Kansainvälisistä kaupan järjestöistä merkittävimmät ovat EuroCommerce ja Independent Retail Europe IRE. Näiden jäsenmaksuina Kesko maksoi vuonna 2019: Kaupan Liitto: 560 000 € (sis. EK:n jäsenmaksun), Päivittäistavarakauppa ry: 406 000 €, EuroCommerce 38 000 € ja Independent Retail Europe IRE 69 000 €. 

Konsernijohtoryhmän keskeiset luottamustoimet kokonaisuudessaan on lueteltu Hallinto ja johto -osiossa.

Kansainväliset järjestöt

AMS Sourcing B.V.

- Advisory Board: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

- Operational Advisory Board: osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

Amfori

-Project Group Social issues the food industry, osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

-Project Group Environmental issues in the food and beverage sector, osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

-Project Group Amfori BSCI Audit Integrity Programme, vastuullisuuspäällikkö Sohvi Vähämaa, Kesko Oyj

-Member of amfori Network Committee Finland, vastuullisuuspäällikkö Sohvi Vähämaa, Kesko Oyj

EuroCommerce

Kesko on yritysjäsen

European DIY Retail Associationin, EDRA

- hallituksen jäsen: rakentamisen ja talotekniikan toimialajohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj

Independent Retail Europe IRE 

- hallituksen jäsen: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

IDEE (International Distributors of Electrical Equipment)

- Board: tuotelinjajohtaja Vesa-Pekka Vuopio, sähkö, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

IGS (ICA Global Sourcing)

- Advisory Board: tavarakaupan johtaja Harri Hovi ja osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg, Keskon päivittäistavarakauppa

WIM (Wholesalers of Installation Materials)

- General Assembly: tuotelinjajohtaja Jani Kakko, lämpö, vesi ja teollisuus, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Kaupan alan järjestöt

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry

- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj (varapuheenjohtaja)

- talous- ja verovaliokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj

- lakivaliokunta: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

- satama- ja logistiikkavaliokunta: johtaja Jyrki Tomminen, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

- AVA instituutin hallituksen puheenjohtaja: kehityspäällikkö Minna Leino, Kesko Oyj

Kaupan liitto

- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus, kaupan toimenpideohjelman ohjausryhmä:    talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

- kauppapoliittinen valiokunta: osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

- kemikaalit: tuotelaatupäällikkö Kristina Laurila, Kesko Oyj

- koulutus: Senior Manager Minna Lähteenmäki, Kesko Oyj

- kuluttaja-asiainvaliokunta: Corporate Counsel Karri Puustinen, Kesko Oyj

- lakivaliokunta: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

- maksuvälinevaliokunta: johtaja Heikki Ala-Seppälä, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- turvallisuus: Head of Corporate Security Petri Käyhkö, Kesko Oyj

- työelämä: VP K Work and Employment Relations Petteri Huovinen, Kesko Oyj

- vastuullisuus: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- vero- ja talouspoliittinen valiokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- viestintä: Director, K Content & Publicity, Paula Niemistö, Kesko Oyj

- yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- ympäristövaliokunta: vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja

Palpa (Suomen Palautuspakkaus Oy)

- toimikunta: toimitusketjujohtaja Antti Lähde, Keskon Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa ry

- hallitus: toimialajohtaja Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakauppa

- vähittäiskaupparyhmän pj.: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Kesko Oyj

- kaupan lähipalvelut -ryhmä: palvelujohtaja Petri Toivonen, Kesko Oyj   

- resurssitehokkuustyöryhmä: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

- foodservice-tukkukaupparyhmä: johtaja Mika Halmesmäki, Kespro

- tuoteturvallisuusryhmä: tuotetutkimuspäällikkö Timo Kivi, Kesko Oyj

- omavalvontaryhmä: osastopäällikkö Taru Spring, Kesko Oyj

- viestintäryhmä: viestintäjohtaja Mari Kalmari, Kesko Oyj

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)

-hallituksen vt. puheenjohtaja: myyntijohtaja Matti Savolainen, talotekniikka, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

-viestintäryhmä: viestintäjohtaja Jessica Diktonius, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Teknisen Kaupan Liitto ry

 - hallituksen varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Martti Forss, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

- kylmätekniikkaryhmä: myyntijohtaja Ilkka Viita, ilmanvaihto, kylmä ja energia, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Yleinen teollisuusliitto (YTL)

- logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta: tuotantojohtaja Jarmo Nikupeteri, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

Yliopistot ja korkeakoulut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalous

-neuvottelukunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen ammattikorkeakoulu

- hallitus:  Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen teknillinen yliopisto

- tukisäätiön hallitus: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (varapuheenjohtaja)

Turun kauppakorkeakoulu

- tukisäätiön hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

3 AMK

- Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) neuvottelukunta: VP K Work and Employment Relations Petteri Huovinen, Kesko Oyj

Kauppakamarit

Etelä-Karjalan kauppakamari

- hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

- elinkeinovaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Etelä-Savon kauppakamari

- hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Helsingin seudun kauppakamari

- Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus: kauppiastoiminnan johtaja Harri Ojala, Kesko Oyj

- Ennakointikamarin ohjausryhmä: Senior Manager, Competence Development Minna Lähteenmäki, Kesko Oyj

- Espoon aluejohtokunta: toimitusjohtaja Jussi Mikkola, Intersport Finland Oy

- ICT-valiokunta: tietohallintojohtaja Arto Hiltunen, Kesko Oyj

- Satama- ja logistiikkavaliokunta: johtaja Jyrki Tomminen, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

- Koulutus- ja työvoima-asian valiokunta: VP HR Ari Svensk, Kesko Oyj

- Kaupan ja palvelujen valiokunta: johtaja Ari Sääksmäki, Keskon päivittäistavarakauppa

Hämeen Kauppakamari

-  matkailuvaliokunta: aluejohtaja Tommi Nuutinen, Kespro

Keski-Suomen kauppakamari

- valtuuskunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Keskuskauppakamari

- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

- liikennevaliokunta: johtaja Mika Salmijärvi, Kesko Logistiikka

Kuopion alueen kauppakamari

-  Kuopion kauppakamariosaston hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Oulun kauppakamari

- hallitus: Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen, Kesko Oyj

- kauppa- ja matkailuvaliokunnan vpj.: aluejohtaja Osmo Pyhtinen, Kespro

Pohjanmaan kauppakamari, Vaasan osasto

-hallitus, Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Pohjois-Karjalan kauppakamari

- kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Turun kauppakamari

- hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

Muut järjestöt ja yhteisöt

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- Neuvottelukunnan jäsen: johtaja Juhani Rontu, Keskon päivittäistavarakauppa

- Sijoittaminen- toimikunnan jäsen: sijoitusjohtaja Jarkko Karjalainen, Kesko Oyj

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA

- valtuuskunnan jäsen: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

EKK ry (Elävät Kaupunkikeskustat ry)

- hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

GBC Suomi ry

- kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitotoimikunta: talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa, Keskon päivittäistavarakauppa

- energiatoimikunta: talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

Huoltovarmuuskeskus

-Kauppa- ja jakelupoolin toimikunta: johtaja Jyrki Tomminen, Keskon päivittäistavarakauppa

Invalidiliitto

Sopiva työ kaikille –neuvottelukunta: VP K Work and Employment Relations, Petteri Huovinen

Maa- ja metsätalousministeriö

- lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- ELV-elintarvikehygieniaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

Matkailu- ja Ravintolapalvelut, MaRa ry

- liikenneasemavaliokunnan asiantuntijajäsen: johtaja Mikko Paukkonen, Kesko Oyj

Pro Luomu ry

- hallituksen vpj.: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

- viestintäryhmä: viestintäpäällikkö Minttu Tirkkonen, Kesko Oyj

RaSi ry, rauta-, rakennus- ja sisustustavarakaupan yhdistys

- hallitus: Product Line Director Harri Karumo ja Senior Vice President, Commerce and SCM Petteri Niemi (varajäsen), Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Ruokatieto ry

- hallituksen jäsen: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomalaisen Työn Liitto

- johtokunta: Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja

Suomen ElFi Oy

- hallitus: talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomen Kuitukierrätys Oy

- hallitus: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomen Laatuyhdistys ry

- neuvottelukunta: Hannu Pekuri, Laatupäällikkö, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Suomen Pakkausyhdistys ry

- hallitus: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

- hallitus, teleryhmän puheenjohtaja: myyntijohtaja Timo Nikulainen, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 

Takaisin ylös