Toiminta järjestöissä

Keskon edustajia toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Seuraavassa luettelossa on listattu merkittävimmät näistä edustuksista.

Konsernijohtoryhmän keskeiset luottamustoimet kokonaisuudessaan on lueteltu Hallinto ja johto -osiossa.

Kansainväliset järjestöt

AMS Sourcing B.V.

- Advisory Board: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

- Operational Advisory Board: osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

Amfori

-Project Group Social issues the food industry, osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

-Project Group Environmental issues in the food and beverage sector, osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

-Project Group Amfori BSCI Audit Integrity Programme, vastuullisuuspäällikkö Sohvi Vähämaa, Kesko Oyj

-Member of amfori Network Committee Finland, vastuullisuuspäällikkö Sohvi Vähämaa, Kesko Oyj

European DIY Retail Associationin, EDRA

- hallituksen jäsen: rakentamisen ja talotekniikan toimialajohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj

IDEE (International Distributors of Electrical Equipment)

- Board: tuotelinjajohtaja Vesa-Pekka Vuopio, sähkö, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

IGS (ICA Global Sourcing)

- Advisory Board: tavarakaupan johtaja Harri Hovi ja osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg, Keskon päivittäistavarakauppa

WIM (Wholesalers of Installation Materials)

- General Assembly: tuotelinjajohtaja Jani Kakko, lämpö, vesi ja teollisuus, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Kaupan alan järjestöt

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry

- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj (varapuheenjohtaja)

- talous- ja verovaliokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj

- lakivaliokunta: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

- satama- ja logistiikkavaliokunta: johtaja Jyrki Tomminen, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

- AVA instituutin hallituksen puheenjohtaja: kehityspäällikkö Minna Leino, Kesko Oyj

Kaupan liitto

- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus, kaupan toimenpideohjelman ohjausryhmä:    talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

- kauppapoliittinen valiokunta: osto- ja vientipäällikkö Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

- kemikaalit: tuotelaatupäällikkö Kristina Laurila, Kesko Oyj

- koulutus: Senior Manager Minna Lähteenmäki, Kesko Oyj

- kuluttaja-asiainvaliokunta: Senior Corporate Counsel Riku Korpela, Kesko Oyj

- lakivaliokunta: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

- maksuvälinevaliokunta: johtaja Heikki Ala-Seppälä, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- turvallisuus: Head of Corporate Security Petri Käyhkö, Kesko Oyj

- työelämä: VP K Work and Employment Relations Petteri Huovinen, Kesko Oyj

- vastuullisuus: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- vero- ja talouspoliittinen valiokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- viestintä: Director, K Content & Publicity, Paula Niemistö, Kesko Oyj

- yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- ympäristövaliokunta: vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja

Palpa (Suomen Palautuspakkaus Oy)

- toimikunta: toimitusketjujohtaja Antti Lähde, Keskon Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa ry

- hallitus: toimialajohtaja Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakauppa

- vähittäiskaupparyhmän pj.: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Kesko Oyj

- kaupan lähipalvelut -ryhmä: palvelujohtaja Petri Toivonen, Kesko Oyj   

- resurssitehokkuustyöryhmä: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

- foodservice-tukkukaupparyhmä: johtaja Mika Halmesmäki, Kespro

- tuoteturvallisuusryhmä: tuotetutkimuspäällikkö Timo Kivi, Kesko Oyj

- omavalvontaryhmä: osastopäällikkö Taru Spring, Kesko Oyj

- viestintäryhmä: viestintäjohtaja Mari Kalmari, Kesko Oyj

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)

-hallituksen vt. puheenjohtaja: myyntijohtaja Matti Savolainen, talotekniikka, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

-viestintäryhmä: viestintäjohtaja Jessica Diktonius, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Teknisen Kaupan Liitto ry

 - hallituksen varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Martti Forss, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

- kylmätekniikkaryhmä: myyntijohtaja Ilkka Viita, ilmanvaihto, kylmä ja energia, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Yleinen teollisuusliitto (YTL)

- logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta: tuotantojohtaja Jarmo Nikupeteri, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

Yliopistot ja korkeakoulut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalous

-neuvottelukunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen ammattikorkeakoulu

- hallitus:  Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen teknillinen yliopisto

- tukisäätiön hallitus: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (varapuheenjohtaja)

Turun kauppakorkeakoulu

- tukisäätiön hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

3 AMK

- Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) neuvottelukunta: VP K Work and Employment Relations Petteri Huovinen, Kesko Oyj

Kauppakamarit

Etelä-Karjalan kauppakamari

- hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

- elinkeinovaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Etelä-Savon kauppakamari

- hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Helsingin seudun kauppakamari

- Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus: kauppiastoiminnan johtaja Harri Ojala, Kesko Oyj

- Ennakointikamarin ohjausryhmä: Senior Manager, Competence Development Minna Lähteenmäki, Kesko Oyj

- Espoon aluejohtokunta: toimitusjohtaja Jussi Mikkola, Intersport Finland Oy

- ICT-valiokunta: tietohallintojohtaja Arto Hiltunen, Kesko Oyj

- Satama- ja logistiikkavaliokunta: johtaja Jyrki Tomminen, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

- Koulutus- ja työvoima-asian valiokunta: VP HR Ari Svensk, Kesko Oyj

- Kaupan ja palvelujen valiokunta: johtaja Ari Sääksmäki, Keskon päivittäistavarakauppa

Hämeen Kauppakamari

-  matkailuvaliokunta: aluejohtaja Tommi Nuutinen, Kespro

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry

- Advisory Board: lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, Kesko Oyj

Keski-Suomen kauppakamari

- valtuuskunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Keskuskauppakamari

- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

- liikennevaliokunta: johtaja Mika Salmijärvi, Kesko Logistiikka

Kuopion alueen kauppakamari

-  Kuopion kauppakamariosaston hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Oulun kauppakamari

- hallitus: Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen, Kesko Oyj

- kauppa- ja matkailuvaliokunnan vpj.: aluejohtaja Osmo Pyhtinen, Kespro

Pohjanmaan kauppakamari, Vaasan osasto

-hallitus, Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Pohjois-Karjalan kauppakamari

- kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Turun kauppakamari

- hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

Muut järjestöt ja yhteisöt

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- Neuvottelukunnan jäsen: johtaja Juhani Rontu, Keskon päivittäistavarakauppa

- Sijoittaminen- toimikunnan jäsen: sijoitusjohtaja Jarkko Karjalainen, Kesko Oyj

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA

- valtuuskunnan jäsen: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

EKK ry (Elävät Kaupunkikeskustat ry)

- hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

GBC Suomi ry

- kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitotoimikunta: talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa, Keskon päivittäistavarakauppa

- energiatoimikunta: talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

Huoltovarmuuskeskus

-Kauppa- ja jakelupoolin toimikunta: johtaja Jyrki Tomminen, Keskon päivittäistavarakauppa

Invalidiliitto

Sopiva työ kaikille –neuvottelukunta: VP K Work and Employment Relations, Petteri Huovinen

Maa- ja metsätalousministeriö

- lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- ELV-elintarvikehygieniaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

Matkailu- ja Ravintolapalvelut, MaRa ry

- liikenneasemavaliokunnan asiantuntijajäsen: johtaja Mikko Paukkonen, Kesko Oyj

Pro Luomu ry

- hallituksen vpj.: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

- viestintäryhmä: viestintäpäällikkö Minttu Tirkkonen, Kesko Oyj

RaSi ry, rauta-, rakennus- ja sisustustavarakaupan yhdistys

- hallitus: Product Line Director Harri Karumo ja Senior Vice President, Commerce and SCM Petteri Niemi (varajäsen), Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Ruokatieto ry

- hallituksen jäsen: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomalaisen Työn Liitto

- johtokunta: Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja

Suomen ElFi Oy

- hallitus: talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomen Kuitukierrätys Oy

- hallitus: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomen Laatuyhdistys ry

- neuvottelukunta: Hannu Pekuri, Laatupäällikkö, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Suomen Pakkausyhdistys ry

- hallitus: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

- hallitus, teleryhmän puheenjohtaja: myyntijohtaja Timo Nikulainen, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 

Takaisin ylös