Kestävän kehityksen indeksit

Dow Jones Sustainability Indices

Kesko on valittu mukaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe vuonna 2018. Kesko on ollut aiemmin mukana DJSI-indekseissä vuosina 2003–2014 ja 2017.

 

RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018

Kesko oli RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018:ssa Food & Staples Retailing -sarjassa pronssisijalla (Bronze Class) ja toimialan nousija (Industry Mover).

 

 

The Global 100 Most Sustainable Corporations

Maailman 100 vastuullisimman yrityksen lista on julkaistu World Economic Forumin kokouksessa Davosissa vuodesta 2005. Kesko on ollut listalla joka vuosi sen perustamisesta alkaen. Tammikuussa 2018 julkaistulla listalla Kesko oli sijalla 31 ja samalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys.

CDP

Vuonna 2017 Kesko sai CDP:n maailmanlaajuisessa ilmastokyselyssä arvosanan A–. Leadership-tasolle (A ja A–) arvoitujen yritysten katsotaan toimivan ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ymmärtävän hyvin ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä laativan ja toteuttavan strategioita näiden riskien ja mahdollisuuksien hillitsemiseksi tai hyödyntämiseksi. 

Kesko on osallistunut vuosina 2012-2018 Forests Program –kyselyyn, joka keskittyy metsäkatoon vaikuttaviin kategorioihin: puutavara, palmuöljy, soija ja karjatuotteet.

FTSE4Good

FTSE4Good -indeksit on laadittu auttamaan sijoittajia ottamaan ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hallinnoinnin (ESG) osatekijät huomioon sijoituspäätöksissään. Kesko on vuodesta 2009 alkaen listattu FTSE4Good-indekseihin (viimeisin arviointi kesäkuussa 2018). 

  

STOXX Global ESG Leaders

Kesko on vuodesta 2011 alkaen mukana STOXX Global ESG Leaders -indekseissä, joihin on listattuna maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (environmental, social, governance; ESG) kriteereillä mitattuna. Indeksit sisältävät edellä mainityt kolme indeksikategoriaa sekä yleisindeksin, joka summaa näiden tulokset.

 

Euronext Vigeo Eiris

Kesko on mukana Euronext Vigeo Eurozone 120 -indeksissä (120 johtavaa yritystä euroalueella) joulukuusta 2018 alkaen.

 

OMX GES Sustainability Nordic

Kesko on listattu NASDAQ OMX Stockholmin ja GES Investment Servicesin OMX GES Sustainability Nordic -indeksiin. Indeksiin on listattu pohjoismaiden johtavia kestävän kehityksen yrityksiä.

 

OMX GES Sustainability Finland

Kesko on listattu NASDAQ OMXin ja GES Investment Servicesin OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Indeksiin on listattu Suomen johtavia kestävän kehityksen yrityksiä.

Ethibel

Kesko on mukana Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe -indeksissä (viimeisin lisäys 21.9.2018). Tämä Forum ETHIBELin  (www.forumethibel.org) tekemä valinta osoittaa, että yritys toimii vastuullisuudessa paremmin kuin toimialansa keskimäärin.

Muut indeksit

Keskosta on tehty useita muita arvioita, joiden tarkoituksena on auttaa sijoittajia ja rahoituspalvelujen tarjoajia toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia sijoitusstrategioita.

Kesko on mukana RobecoSAMin Sustainability Yearbook 2017 -kirjassa päivittäistavarakaupan (Food and Staples Retailing) sarjassa.

Saksalainen oekom research arvioi yrityksiä yli 100:lla ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerillä. Sen tekemillä analyyseillä on vaikutusta noin 520 miljardin euron sijoituskantaan. Keskolle oekom research on antanut prime-luokituksen C+, mikä tarkoittaa, että Kesko kuuluu toimialansa parhaisiin yrityksiin maailmassa.

Takaisin ylös