Ihmisoikeuksia koskeva sitoumus

Kesko kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.  Kesko on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti rakentanut ja rakentaa menettelytapansa ja käytäntönsä siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Keskon toiminnassa.

Johdanto

YK julkisti vuonna 2011 ”Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet: Yhdistyneiden kansakuntien suojele-kunnioita-korjaa –kehyksen täytäntöönpano”.

Ohjaavat periaatteet ovat yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva maailmanlaajuinen standardi, jota kaikkien yritysten edellytetään noudattavan.

Tällä sivustolla kuvataan, kuinka Keskon on pannut täytäntöön ohjaavien periaatteiden mukaisen arviointinsa sekä käytännöt, prosessit ja menettelyt, joiden avulla Kesko seuraa ja huolehtii toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista.

Ihmisoikeuksia koskeva sitoumus 

  • Kesko kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
  • Kesko on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti rakentanut ja rakentaa menettelytapansa ja käytäntönsä siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Keskon toiminnassa.
  • Keskon toiminnalla on erityisen keskeistä vaikutusta neljän ryhmän ihmisoikeuksiin: asiakkaat, henkilökunta, hankintaketjut sekä yhteisöt, joissa toimimme.
  • Kesko kuuntelee sidosryhmiensä näkemyksiä ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.
  • Kesko edellyttää yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.


Ihmisoikeuksia koskeva sitoumus on hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä 20.5.2016 ja Keskon hallituksessa 20.9.2016.

Rypäletutkimus  jatkona ihmisoikeusarvioinnille

SASK ja Kesko tekivät vuonna 2015-2017 yhteisen tutkimusprojektin, jossa tutkittiin viinirypäleiden tuotantoketjun työntekijöiden työoloja. Tutkimuksessa selvisi, että työntekijöiden ihmisoikeudet ovat alttiita loukkauksille Brasiliasta, Etelä-Afrikasta ja Intiasta tuotujen viinirypäleiden poiminnassa, pakkaamisessa ja kuljetuksessa. Kesko esittää auditointien laajentamista myös riskimaiden logistiikkaan.

Lue lisää

Selvitys oman avokadontuotannon vesiriskeistä

Vuonna 2017 teimme laajan selvityksen oman avokadonhankintamme vesiriskeistä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa toimitusketjussa ne alueet, joilla esiintyy veden niukkuuteen tai saastumiseen liittyviä ongelmia. Painotamme jatkossa hankintaa yhä vahvemmin alueille, joilla vesiriski on vähäisin.

Lue lisää

Takaisin ylös