Olennaisuusarvio

Keskon vastuullisuuden olennaisuusarvio määrittää Keskolle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusaiheet. Olennaisuusarvio ohjaa Keskon yhteiskuntavastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä toimenpiteitä sidosryhmien odotusten täyttämiseksi.

Vuonna 2017 määritettiin raportoinnin kannalta olennaiset aiheet GRI-standardien vaatimusten mukaan. Olennaisuusarvio päivittiin sidosryhmätutkimusten ja workshopien pohjalta vuonna 2019. Seuraava päivitys tehdään vastuullisuusohjelman päivityksen yhteydessä vuonna 2020.

Keskon olennaiset vastuullisuusaiheet on esitetty oheisessa matriisissa, jossa pystyakseli kuvaa merkittävyyttä sidosryhmille ja vaaka-akseli Keskon toiminnan nykyistä tai potentiaalista taloudellista, ympäristö- tai sosiaalista vaikutusta. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena, joten sidosryhmäkohtaiset painoarvot eivät kuvastu matriisista.

Hyvä hallinto ja talous

Taloudellinen kannattavuus ja vakaus
Vastuullinen liiketoiminta luo vahvan perustan hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Kesko ja K-kauppiaat ovat merkittäviä työllistäjiä, veronmaksajia sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoajia. Vahva taloudellinen asemamme mahdollistaa sekä investoinnit kasvuun että hyvän osingonmaksukyvyn.

Hyvä hallinnointitapa ja riskienhallinta
K Code of Conduct -ohjeistus velvoittaa sekä omaa henkilöstöä että yhteistyökumppaneita toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti. Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme. Riskienhallintamme on ennakoivaa ja osa päivittäistä johtamista, ja sen päämääränä on tukea Keskon strategian toteuttamista.

Asiakkaat

Kestävämmän elämäntavan mahdollistaminen
Vastuullisuustyömme keskittyy entistä enemmän asiakkaisiimme. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan – oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen.

Asioinnin helppous ja saavutettavuus
Autamme asiakkaitamme vaivattomaan asiointiin sekä kaupoissamme että verkossa. Yhdistämällä verkkokaupan ja digipalvelut kattavaan kauppapaikkaverkostoomme luomme edellytykset saumattomaan asiakaskokemukseen kaikissa kanavissa.

Asioinnin turvallisuus
Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kaupoissamme asiointi on turvallista ja liikkuminen mahdollisimman esteetöntä.

Lisäarvoa asiakastietoa ja digitaalisuutta hyödyntäen
Jokainen K-kauppa on erilainen ja suunniteltu paikallisen asiakaskysynnän ja -tiedon mukaan. Asiakastietoon pohjautuvalla markkinoinnilla tarjoamme asiakkaalle kaupan alan parhaan asiakaskokemuksen. Käyttämällä asiakastietoa ja tekoälyä vastuullisesti luomme asiakkaille ja yhteiskunnalle tietoon pohjautuvia palveluita.

Yhteiskunta

Vaikutus yhteiskuntaan
K-ryhmän toiminnan vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Kesko ja K-kauppiaat ovat merkittäviä työllistäjiä, veronmaksajia sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoajia. Tuemme valtakunnallisia hankkeita, jotka liittyvät lasten ja nuorten arkeen sekä edistävät elämisen laatua ja kestävää kehitystä. Teemme monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä WWF:n kanssa Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi.

Paikallisuus ja K-kauppiaat
Yli 1 100 K-kauppiasta ovat K-ryhmälle kilpailuetu. K-kauppiaat rakentavat paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman ja palvelun heidän toiveitaan kuunnellen. K-kauppiaat ovat läsnä paikallisyhteisöissä ja osallistuvat yhteisön kehittämiseen eri tavoin.

Työyhteisö

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Kaupan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa on henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen entistäkin tärkeämpää.

Työnantajakuva
Tavoitteenamme on olla kaupan alan houkuttelevin työpaikka. Tarjoamme henkilöstöllemme monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet erilaisissa kaupan alan tehtävissä. Toimimalla yhtenä K-ryhmänä pystymme jatkuvasti ylittämään asiakkaidemme odotukset kivijalassa, yritysasiakaskumppanina ja verkossa.

Reilu työyhteisö
Yhteiset arvot, periaatteet ja toimintatavat ovat työmme perusta kaikissa toimintamaissamme. Työhyvinvoinnin ja menestymisen edellytyksenä on, että jokainen työntekijä tuntee tavoitteensa ja saa palautetta suoriutumisestaan ja kokee onnistumisia työssään. 

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys sekä yhdenvertaisuus ovat tärkeitä periaatteita, joita K-ryhmässä noudatamme. Edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista koko toimitusketjussamme. 

Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat

Kotimaisen tuotannon tukeminen
Kasvatamme aktiivisesti paikallisten ostojen määrää ja kannustamme K-kauppiaita ottamaan valikoimiin lähellä tuotettuja tuotteita. Kotimaista tuotantoa tuemme muun muassa Tuottajalle kiitos -tuotteillamme sekä järjestämällä kauppiaille ja tuottajille Lähiruokatreffit-tapahtumia.

Tuoteturvallisuus ja -laatu
Tuotteemme ovat tutkittuja, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja. Oma tuotetutkimuslaboratoriomme valvoo päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua.

Kestävä tuotevalikoima ja vastuullisuutta edistävät omat tuotemerkit
Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien tuotemerkkien valikoiman. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että aina käydessään K-ryhmän kaupassa he tekevät vastuullisen valinnan.

Ihmisoikeudet ja hankintaketjujen läpinäkyvyys
Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassamme ja toimitusketjuissamme. Valvomme ja kehitämme toimitusketjujen vastuullisuutta tavarantoimittajien tehdasauditoinneilla ja vastuullisuuskoulutuksilla.

Ympäristö

Ilmastonmuutoksen hillintä
Sitoudumme kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Olemme asettaneet kunnianhimoiset päästötavoitteet toiminnallemme ja toimitusketjullemme. Pienennämme päästöjä uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja tehokkaalla logistiikalla.

Kiertotalous
Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia jätteiden ja tavaroiden keräyspalveluita sekä kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Olemme asettaneet muovilinjauksessamme entistä tiukempia tavoitteita muovin kierrättämiseksi, vähentämiseksi ja välttämiseksi.

Ruokahävikki
Vähennämme ruokahävikkiä yhteistyössä koko elintarvikeketjun kanssa alkutuotannosta loppukuluttajaan asti. Ensisijaisena keinonamme vähentää ruokahävikkiä on valikoimien hallinta. Noin 90 % K-ruokakaupoista lahjoittaa ruokahävikkiä hyväntekeväisyyteen. Syömäkelvottomasta ruokahävikistä tehdään myös biokaasua, joten käytetään uusien tuotteiden valmistukseen.

Takaisin ylös