Ilmastonmuutoksen hillintä

Osallistumme omalla toiminnallamme ilmastonmuutoksen hillintään ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Keskeisiä keinoja ovat energiankäytön tehostaminen sekä jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen. Haluamme auttaa myös asiakkaitamme pienentämään ympäristövaikutuksiaan.

Kesko on sitoutunut kaupan energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 65 GWh:n verran vuositasolla vuoden 2016 loppuun mennessä. Se vastaa reilun 3 200 omakotitalon vuotuista energiankulutusta.

Vuoden 2015 loppuun mennessä Kesko oli tehostanut energiankulutustaan 64 GWh:n verran ja saavuttanut tavoitteestaan 97 %. Erilaisia energiansäästökeinoja on raportoitu yli 1 600 kpl.

Energiatehokasta rakentamista

Kun uutta kauppapaikkaa tai kauppakeskusta suunnitellaan ja rakennetaan, lähtökohtana on kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Myös ylläpito- ja korjaustoiminnassa lähtökohtana on elinkaarikustannusten alentaminen. 

Koska korkeasta vaatimustasosta halutaan kertoa myös muille, haetaan merkittävimmillle kauppapaikkahankkeille ulkopuolisen arvioijan tekemä kansainvälinen ympäristöluokitus.

Kaupoissa päästään huomattaviin energiansäästöihin näillä energiatehokkailla ratkaisuilla:

  • Kylmäkalusteiden kannet ja ovet
  • Lauhdelämmön talteenotto
  • Hiilidioksidia käyttävät kylmälaitteet
  • Säädettävä ja kohdennettu valaistus
  • Mainosvalojen LED-valot
  • LED-valojen lisääntyvä käyttö myös sisätiloissa.

Jätteet hyötykäyttöön

Kauppojen ja varastojen jätteiden vähentämisellä on merkittävä ympäristövaikutus. Tavoitteena on ohjata kaikki syntyvä jäte kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön.

Vuonna 2015 päivittäistavarakaupan jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 %, rauta- ja erikoiskaupan 99,4 % ja autokaupan 99,9 %. Jätehuoltosopimuksen piirissä olevien Etelä-Suomen kauppojen jätteiden hyötykäyttöaste oli noin 98 %. 

Ympäristövaikutusta pienennetään myös kuljetusten reittisuunnittelulla ja toimitusten paluukuljetuksilla. Tavarantoimittajille palautuvat kuljetuspakkaukset ja kierrätyskelpoiset materiaalit kuljetetaan kaupoista ja suurkeittiöasiakkailta paluukuljetuksissa.

Ympäristöä säästävät kuljetusratkaisut

Keskon logistiikkayhtiö Keslog Oy:n tavoitteena on vähentää 10 % kuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä.

Päästöjä vähennetään muun muassa kuljetusten reittisuunnittelulla, toimitusten paluukuljetuksilla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella.

Lue lisää Keskon vuosiraportista.

Takaisin ylös