Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia

Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia löydät Keskon vuosiraportista.

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Vaikutus yhteiskuntaan

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille. 

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

 

K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeisto julkaistiin kaikkien toimintamaiden kielillä lokakuussa 2016. Tavoitteenamme on, että koko henkilökuntamme noudattaa K Code of Conductia. Nimitimme 20 K Code of Conduct -lähettilästä viestinviejiksi ja yhteyshenkilöiksi. Laadimme koko henkilöstölle suunnatun eLearning-koulutuksen, joka helpottaa K Code of Conductin sisäistämisessä. Vuoden 2016 loppuun mennessä eLearningin oli suorittanut jo 3 159 henkilöä. Lisäämme uusiin ja uusittaviin työsopimuksiin kohdan K Code of Conductiin tutustumisesta ja noudattamisesta. Lisäämme K Code of Conduct -sopimuslausekkeen Kesko-konsernin yhtiöiden tekemiin sopimuksiin. Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa.

Lisää taloudellisen vastuun tietoja löydät Keskon vuosiraportista.

Voit ladata vuosiraportin 2016 GRI-raportti-osion pdf:nä tästä.

 

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Työyhteisö

Tavoitteenamme on olla työtyytyväisyydessä kaupan alan paras työnantaja. Tarjoamme mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittyä. Vuonna 2016 jatkoimme nuorten työllistämistä tarjoamalla kesätöitä noin 5 500 nuorelle.

Kaupan alan murros ja sähköisen asioinnin kasvu ovat luoneet tarpeen uuteen osaamiseen. Vuonna 2016 panostimme digitaaliseen ajatteluun toteuttamalla kolmannen kerran K Digital Academy -koulutusohjelman ja tarjoamalla digitaalisesti suuntautuneille vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille traineepaikkoja K Digital Trainee -ohjelmassa. 

Vastuullinen hankinta 

Tavoitteenamme on, että oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu. Vuonna 2016 Keskon riskimaatoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 210 täyttä BSCI-auditointia ja 60 BSCI-seuranta-auditointia. Vuoden 2017 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 386 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia.

 

Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun auditoinnit Keskon 10 suurimmassa riskituontimaassa

Suorat ostot riskimaiden tavarantoimittajilta 1 % Keskon kaikista ostoista

Tuoteturvallisuus ja kestävät valikoimat

K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu. Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Vuonna 2016 tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 770 tuotenäytettä ja teki 17 176 analyysia. 538 tavarantoimittajan tuoteturvallisuus on varmennettu sertifoidulla auditmenettelyllä. Omia auditointeja tehtiin 13.

Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien merkkien valikoiman.  Vuonna 2016 Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 36, Pirkka Luomu -tuotteita 118, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 37, Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 32 ja Joutsenmerkittyjä tuotteita 65. Kaikki Pirkka- ja K-Menu -kahvit ovat Reilun kaupan tai UTZ-sertifioituja. Pirkka-sarjassa on 15 Reilu kauppa tai UTZ-sertifioitua suklaa- ja leivontasuklaatuotetta. Vuonna 2017 kaikki Pirkka-sarjan suklaat ovat Reilu kauppa tai UTZ-sertifioituja.

K-Raudoissa myytävässä Cello-sarjassa kaikilla sisä- ja ulkomaaleilla on Joutsenmerkki. Vuonna 2016 Cello M1 -merkittyjä tuotteita oli 62 ja Cello Allergiatunnus -merkittyjä tuotteita oli 105. PROF-sarjassa 15 tuotteella oli M1-merkki.

Lisää sosiaalisen vastuun tietoja löydät Keskon vuosiraportista.

Voit ladata vuosiraportin 2016 GRI-raportti-osion pdf:nä tästä.

 

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

Uusiutuva energia

Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen. Hankimme uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla Pohjoismaista. Vuonna 2017 painotamme sähkönhankinnassa erityisesti suomalaista bioenergiaa.

Aurinkovoima

Tavoitteenamme on lisätä aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Kesäkuussa 2016 valmistui Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala K-Citymarket Tammiston katolle. Vuoden 2016 loppuun mennessä kahteen muuhun K-Citymarketiin ja yhdeksään K-Supermarketiin rakennettiin aurinkovoimala. Kesään 2017 mennessä K-ryhmän kauppojen katoilla toimii yhteensä 16 aurinkovoimalaa. Uusien investointien myötä K-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä.

Energiatehokkuus

K-ryhmä on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa kaudella 2017─2025. Sopimuksen mukaisesti K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut.

Päästöt

Tavoitteenamme on vähentää Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vähennämme päästöjä muun muassa kuljetusten reittioptimoinnilla, tehokkaalla paluulogistiikalla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella.

Ruokahävikki

Tavoitteenamme on vähentää tunnistettua ruokahävikkiä 10 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta. Pienennämme ruokahävikkiä K-ruokakaupoissa sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, henkilökunnan koulutuksen, viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden hintojen alennusten ja pakkausten ominaisuuksien optimointien avulla.

Lisää ympäristövastuun tietoja löydät Keskon vuosiraportista.

Voit ladata vuosiraportin 2016 GRI-raportti-osion pdf:nä tästä.

Takaisin ylös