Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia

Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia löydät Keskon vuosiraportista.

Tällä sivulla:

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

 

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 10-21

Yhteiskunta

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille. 

Kesko on merkittävä veronmaksaja

Kesko toimii kahdeksassa toimintamaassa, joissa se harjoittaa sekä vähittäis- että tukkukauppaa. Periaatteenamme on, että liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot maksetaan aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

Maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

 

K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeisto on julkaistu kaikkien toimintamaidemme kielillä. Velvoitamme koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuonna 2018 vuosikuittauksen tehneiden määrä oli 79 % henkilöstöstä.

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Sosiaalisen vastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 22-41

Työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Työhyvinvointi ja työkyky

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Vastuullinen hankinta 

Tavoitteenamme on, että oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu. Vuoden 2019 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 585 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia. Suorat ostot riskimaiden tavarantoimittajilta ovat  noin 1,2 % Keskon kaikista ostoista.

 

 

Tuoteturvallisuus ja kestävät valikoimat

K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu. Tuotetutkimuksen laboratorio ja koekeittiö tutkivat yhteensä 7 678 tuotenäytettä. 522:lla omien elintarvikemerkkituotteiden valmistajalla on kansainvälinen tuoteturvallisuuden varmentava sertifiointi.

Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien tuotemerkkien valikoiman. Päivittäistavarakaupan Pirkka-sarjassa on:

 • 286 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta
 • 153 Avainlippu-tuotetta
 • 123 Luomutuotetta
 • 111 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta
 • 86 Joutsenmerkittyä tuotetta
 • 23 Reilun kaupan tuotetta
 • 48 UTZ-sertifioitua tuotetta
 • 40 MSC-sertifioitua kalatuotetta
 • 4 ASC-sertifioitua kalatuotetta
 • 5 Allergiatunnus-tuotetta
 • 3 EU-ympäristömerkittyä tuotetta

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Ympäristövastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 42-55

Uusiutuva energia

Suomessa K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin hankkimamme sähkö on ollut 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2018 hankimme 580 GWh vesivoimalla ja bioenergialla tuotettua uusiutuvaa sähköä alkuperätakuilla Pohjoismaista.

Aurinkovoima

Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2018 Keskolla oli 27 aurinkovoimalaa hallinnoimiensa kauppakiinteistöjen katoilla. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 4,1 GWh sähköä K-ruokakauppojen omaan käyttöön. Vuoden 2018 lopussa käytössä olevien omien aurinkovoimaloidemme vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on noin 8 GWh.

Energiatehokkuus

Olemme mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa kaudella 2017─2025. Sitoudumme tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä määrällä, joka vastaa 7,5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut. Tähän mennessä energiansäästötoimenpiteitä on kirjattu 28,7 GWh, mikä on 36 % tavoitteesta vuodeksi 2025. Laskenta koskee energiaryhmiä sähkö, lämpö, polttoaineet ja kaukokylmä.

Päästöt

Tavoitteenamme on vähentää Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vähennämme päästöjä muun muassa kuljetusten reittioptimoinnilla, tehokkaalla paluulogistiikalla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella. Vuonna 2018 suhteelliset päästöt pienenivät 16,8 % vuoden 2011 tasosta. Suhteelliset päästöt pienenivät 0,7 % vuoteen 2017 verrattuna.

Ruokahävikki

Tavoitteemme on vähentää K-ryhmän ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä. Pienennämme ruokahävikkiä K-ruokakaupoissa sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, henkilökunnan koulutuksen, viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden hintojen alennusten ja pakkausten ominaisuuksien optimointien avulla.

Vuonna 2018 ruokahävikki pieneni 7,3 % suhteutettuna aiempaan, vuoden 2013 tasoon ja 3 % vuoteen 2017 verrattuna. K-ruokakaupat antoivat ruoka-apuna hyväntekeväisyyteen 5 % enemmän kuin vuonna 2017.

 

Takaisin ylös