Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia

Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia löydät Keskon vuosiraportista.

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Yhteiskunta

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille. 

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

 

K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeisto julkaistiin kaikkien toimintamaiden kielillä lokakuussa 2016. Tavoitteenamme on, että koko henkilökuntamme noudattaa K Code of Conductia. Nimitimme 20 K Code of Conduct -lähettilästä viestinviejiksi ja yhteyshenkilöiksi. Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuosikuittauksen tehneiden määrä henkilöstöstä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 65 %.

Voit ladata vuosiraportin 2017 Kestävä kehitys -osion pdf:nä tästä.

 

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Työyhteisö

Tavoitteenamme on olla työtyytyväisyydessä kaupan alan paras työnantaja. Tarjoamme monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet kaupan alan eri tehtävissä. Kaupan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa on henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen entistäkin tärkeämpää.

 

Vastuullinen hankinta 

Tavoitteenamme on, että oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu. Vuoden 2018 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 423 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia.

 

Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun auditoinnit Keskon 10 suurimmassa riskituontimaassa

Suorat ostot riskimaiden tavarantoimittajilta 1,2 % Keskon kaikista ostoista

Tuoteturvallisuus ja kestävät valikoimat

K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu. Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Vuonna 2017 tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 350 tuotenäytettä ja teki 15 076 analyysia. Yhteensä 522:lla omien elintarvikemerkkituotteiden tavarantoimittajalla on kansainvälisen tuoteturvallisuuden varmentava audit-sertifikaatti. Omia auditointeja tehtiin 59.

Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien merkkien valikoiman.  Vuonna 2017 Pirkka-sarjassa oli 37 Pirkka Reilun kaupan tuotetta, 116 Pirkka Luomu -tuotetta, 41 MSC-sertifioitua kalatuotetta, 35 UTZ-merkittyä tuotetta, 76 Joutsenmerkittyä tuotetta, 137 Avainlippu-tuotetta, 88 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta, 220 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta ja 5 Allergiatunnus-tuotetta. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan Cello-sarjassa oli 411 Avainlippu-tuotetta, 30 Joutsenmerkittyä tuotetta, 35 M1-merkittyä tuotetta ja 116 Allergiatunnus-tuotetta.

Voit ladata vuosiraportin 2017 Kestävä kehitys -osion pdf:nä tästä.

 

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

Uusiutuva energia

Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa oli uusiutuvalla energialla tuotettua vuoden 2017 alusta alkaen. Hankimme uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla Pohjoismaista. Vuonna 2017 hankittu sähkö oli tuotettu suomalaisella bioenergialla.

Aurinkovoima

Tavoitteenamme on lisätä aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2017 Keskolla oli 19 aurinkovoimalaa hallinnoimiensa kauppakiinteistöjen katoilla. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 3,0 GWh sähköä K-ruokakauppojen omaan käyttöön. Aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 5,5 MWp. Olemme Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja ja käyttäjä.

Energiatehokkuus

K-ryhmä on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa kaudella 2017─2025. Sopimuksen mukaisesti K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut.

Päästöt

Tavoitteenamme on vähentää Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vähennämme päästöjä muun muassa kuljetusten reittioptimoinnilla, tehokkaalla paluulogistiikalla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella.

Ruokahävikki

Tavoitteenamme on vähentää tunnistettua ruokahävikkiä 10 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta. Pienennämme ruokahävikkiä K-ruokakaupoissa sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, henkilökunnan koulutuksen, viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden hintojen alennusten ja pakkausten ominaisuuksien optimointien avulla.

Vuonna 2017 K-ruokakaupoissa on vähennetty ruokahävikkiä 7,1 % vuoden 2013 lähtötasosta.

Noin 90 % K-ruokakaupoista lahjoittaa elintarvikekelpoisia myynnistä poistettuja tuotteita paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka jakavat ne ruoka-apuna avuntarvitsijoille. Lahjoitettujen elintarvikkeiden määrä kasvoi lähes 930 000 kg edellisvuodesta.

Voit ladata vuosiraportin 2017 Kestävä kehitys -osion pdf:nä tästä

Takaisin ylös