Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Konsernin strategisia kauppapaikkoja ovat vähittäiskaupan suuryksiköt tai sellaisiksi kehitettävissä olevat kohteet. Niihin liittyy liiketoiminnan kannalta merkittäviä tilojen hallinnan jatkuvuuteen, muutosjoustavuuteen ja taloudelliseen arvoon liittyviä intressejä, joiden vaalimiseksi Kesko haluaa pääsääntöisesti omistaa nämä kohteet. Vuonna 2017 kauppapaikoista 74 % (2016: 64 %) oli strategisia.  

Peruskohteet ovat konsernin omistamia tiloja, myös suuryksiköitä ilman merkittävää kehittämistarvetta, jotka voidaan myydä ja vuokrata takaisin konsernin liiketoiminnan käyttöön. Vuonna 2017 kohteista peruskohteita oli 20 % (2016: 28 %).

Realisointikohteita ovat tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä. Kehityskohteita ovat tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa.

Investoinnit

Vuonna 2017 Keskon kauppapaikkainvestoinnit olivat 256 (217) milj. euroa.

Kasvumme kannalta keskeisiä investointikohteita ovat:

 • Päivittäistavarakaupassa K-Market-verkoston kasvattaminen ja uudistaminen, sekä K-Supermarket-verkoston laajentaminen
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa K-Rauta-verkostoa uudistetaan kaikissa toimintamaissa
 • Investoimme niihin tiloihin, joita tarvitaan omaan tai sitä tukevaan liiketoimintaan

Vuoden 2017 lopussa merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat:

 • Kahdeksan K-Supermarketia Suomessa
 • Yksi K-Rauta Suomessa ja yksi Ruotsissa sekä kaksi K-Senukai-myymälää Liettuassa. Suomessa on rakenteilla viisi Onninen Express -myymälää

Keskolle merkittävän kauppapaikkahankeen kauppakeskus Easton Helsinki avautui Itäkeskuksessa asiakkaille lokakuussa 2017. Investoinnin arvo on noin 100 miljoonaa euroa.

Energiatehokas rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito

Kun uutta kauppapaikkaa tai kauppakeskusta suunnitellaan ja rakennetaan, lähtökohtana on kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Myös ylläpito- ja korjaustoiminnassa lähtökohtana on elinkaarikustannusten alentaminen. 

Kauppapaikkahankkeet ovat suuria investointeja, joiden toteuttamisessa tarvitaan osaavaa henkilöstöä, hyvä yhteistyöverkosto ja yhteiset pelisäännöt. Keskolla on pitkä kokemus ja paljon omaa osaamista vaativienkin kauppapaikkahankkeiden toteuttamisessa.

Koska korkeasta vaatimustasosta halutaan kertoa myös muille, haetaan merkittävimmillle kauppapaikkahankkeille ulkopuolisen arvioijan tekemä kansainvälinen ympäristöluokitus, BREEAM tai LEED. 

On tärkeää seurata rakennus- ja energia-alan kehitystä ja ennakoida tulevat muutokset. Käytössä oleva tekniikka kehittyy koko ajan. Nopea kehitys edellyttää asiantuntemusta tunnistaa, milloin on oikea aika siirtyä vanhasta tekniikasta uuteen. 

K-ryhmä on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025. Sopimuksen mukaisesti sitoudumme vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut.

Toimenpiteisiin kuuluvat: 

 • Ratkaisut, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista materiaalien ja energian kulutusta
 • Kaupan alan alhaisimmat elinkaarikustannukset
 • Optimaaliset olosuhteet sekä asiakkaille, työntekijöille että tuotteille.

Kaupoissa päästään huomattaviin energiansäästöihin näillä energiatehokkailla ratkaisuilla:

 • Etävalvonta ja talo-automaatio
 • Kylmäkalusteiden kannet ja ovet
 • Lauhdelämmön talteenotto
 • Hiilidioksidia käyttävät kylmälaitteet
 • Säädettävä ja kohdennettu valaistus
 • Mainosvalojen LED-valot
 • LED-valojen lisääntyvä käyttö myös sisätiloissa
 • Aurinkovoimalat kauppojen katoilla

Lue lisää kauppapaikoista:

Keskon vuosiraportti 2017 

Takaisin ylös