Haluaisitko K-rautakauppiaaksi?

Kauppiaiden taustat ja työhistoria vaihtelevat, ja rauta- tai maatalouskaupan K-kauppiaaksi voi päästä hyvin erilaisista lähtökohdista. Suurin osa nykyisin toimivista kauppiaista on hankkinut kokemusta rauta- tai maatalouskaupan parista, mutta mukana on myös useita eri alojen ammattilaisia, jotka ovat kokeneet alan heille sopivaksi haasteeksi.

Uusia kauppiaita valmennusvaiheeseen valittaessa aikaisempi työkokemus alalta ei ole välttämätöntä. Menestyvän kauppiaan taustana on kuitenkin usein hyvä vähittäiskauppaosaaminen.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Kauppiasyrittäjänä Rautakeskon ketjuissa kauppiaan rooli on aina varmistaa omalla toiminnallaan parhaiden ratkaisujen käyttö markkinatilanteessa ja saada aikaan asiakasuskollisuutta ja ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa. Kauppias toimii itsenäisenä yrittäjänä toteuttaen oman ketjunsa ketjukonseptia. Kauppiaan tekemät ratkaisut ja toiminta viime kädessä varmistavat asiakasuskollisuuden ja tuloksellisuuden.

Millaisia henkilöitä etsimme?

K-rautakauppiaaksi tai K-maatalouskauppiaaksi haluavalta ei peruskoulutuksen lisäksi edellytetä  itseisarvona tiettyä koulutusta tai tutkintoa. Tutkinto on luonnollisesti näyttö pitkäjänteisestä sitoutumisesta sekä tavoitteellisuudesta ja käytännössä yhä useamman valmennukseen valitun taustalta sellainen löytyy. Uskomme, että kauppiaan ammattitaitoon liittyvät tekijät ovat opittavissa, kunhan henkilökohtaiset ominaisuudet ja aikaisempi kokemus ovat oikeanlaisia.

Työkokemus

K-rautakauppiaalta ja K-maatalouskauppiaalta odotetaan aktiivisuutta ja luovuutta oman yrityksensä johtamisessa ja kehittämisessä. Tästä syystä on eduksi, jos kauppiaalla on laaja näkemys liikeyrityksen menestymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kauppiaaksi voi tulla monen erilaisen työhistorian kautta.

Arvostamme valintoja tehdessämme, jos sinulla on jo kokemusta

• Vähittäiskaupassa toimimisesta
• Johtamisesta
• Tulosvastuusta
• Asiakkuuksien hoidosta

Elämäntilanne

Kauppiaaksi siirtyminen on iso päätös, joka vaikuttaa myös uuden kauppiaan puolison ja perheen elämään. Ennen päätöstä Rautakeskon kauppiasvalmennukseen hakeutumisesta sinun kannattaa keskustella asiasta niiden sinulle tärkeiden ihmisten kanssa, joihin päätöksesi vaikuttaa. Läheisten tuki ja kannustus on tässäkin asiassa kullan arvoista.

Kauppapaikkaverkostomme kattaa koko Suomen. Mitä vähemmän rajoitteita aloittava kauppias on asettanut itselleen maantieteellisesti, sitä joustavammin hän todennäköisesti pääsee aloittamaan oman K-kauppiasuransa.

Hakijan luontainen soveltuvuus alalle

Kauppiaan pitää sietää epävarmuutta ja suuria riskejä. Rauta- ja maatalouskauppa on alana suhdanneherkkä ja useista muista kaupan aloista poiketen asiakaskunta on hyvin monipuolista. K-rautakauppiaan asiakkaana ovat sekä kuluttajat että ammattiasiakkaat aina yksittäisen pikkutarpeen tarvitsijasta valtakunnallisiin rakennusliikkeisiin. Myös erilaiset projektiasiakkaat ovat tärkeä osa K-rautakauppiaan asiakaskuntaa.

K-rautakaupassa tuotteet ovat asumisen ja rakentamisen tarpeisiin liittyviä ja varastoitava määrä saattaa olla rahallisesti varsin merkittävä. K-maatalouskauppiaan asiakaskunta on vastaavasti selkeämmin segmentoitunut ja alan asiakaskunta tulee tulevaisuudessa yhä enemmän keskittymään pienempään, mutta enemmän ostavaan joukkoon. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia asiakkuuksien hallintaan ja kykyyn ylläpitää pitkäkestoisia asiakassuhteita.

Kauppiaan tulee pystyä verkostoitumaan asiakaskunnassaan ja toimimaan myös kannustavana henkilöstöjohtajana yrityksessään. Asiakaskunnan monimuotoisuus ja alaan liittyvät tekniset taustat vaativat myös kauppiaan henkilökunnalta ja palveluasenteelta paljon. Kauppiaan eräs tärkeimmistä ominaisuuksista on saada aikaan myyntihakuinen ja positiivinen kaupan tekemisen ilmapiiri yrityksessään.

Omaa pääomaa ei välttämättä tarvita

K-rautakauppiaaksi tai K-maatalouskauppiaaksi lähtevällä henkilöllä ei välttämättä tarvitse olla kaikkea yritystoimintaansa sijoitettavaa omaa pääomaa. Apunasi on Vähittäiskaupan Takaus Oy - K-ryhmän kauppiasyrittäjien rahoituspalveluyhtiö, jolta voit hakea yritystoiminnan rahalaitosluottojen takausta.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tavoitteena on mahdollistaa K-kauppiaiden yritysrahoituksen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu.Vähittäiskaupan Takaus Oy edellyttää K-kauppiaan  puolesta pankille antamansa takauksen vastavakuudeksi perustettavan yrityksen omaisuutta (mm. yrityskiinnitys) sekä kauppiaan henkilökohtaisesti omistamaa omaisuutta (kauppiaan asunto ja muu varallisuus) ja henkilövakuuksia (yrittäjän henkilökohtainen vastuu).

Erona suoraan rahalaitosluottoon on edullisemman hinnoittelun lisäksi se, että Vähittäiskaupan Takaus Oy voi myöntää takauksen vaikka kauppiaalla ei olisikaan toimittaa täysin kattavia vakuuksia.

K-kauppiaana toimiminen edellyttää lisäksi, että oma yksityistaloutesi on tasapainossa eikä sinulla ole maksuhäiriöitä, ulosoton rekisteriä, eikä yritysyhteyksiä, joissa on maksuhäiriöitä.

Merkittävä osa K-rautakauppiaan pääomista sitoutuu varastoon. Koska summa on usein merkittävä, on K-rautakauppiasuraansa aloittavan kauppiaan tähtäin yleensä varsin pitkällä suhteellisen pitkän laina-ajan vuoksi. Toisaalta pitkäjänteinen tuloksellinen toiminta takaa myös mahdollisuuden hyvään ansaintaan.

K-maatalouskauppiaan varaston rakenne poikkeaa rautakaupan varastosta, mutta pääomasidonnaisuus on myös maatalouskaupassa voimakasta suuren saatavakannan kautta. Lisätietoja: http://www.vahittaiskaupantakaus.fi

Mihin minun tulee olla valmis?

Tiedätkö, millaista on työskennellä vähittäiskaupassa? Ennen lopullista päätöstä K-kauppiaan uralle hakeutumisesta sinun kannattaa ottaa selvää siitä, millaista työ vähittäiskaupassa konkreettisesti on. Jos sinulla ei ole työkokemusta vähittäiskaupasta, sinun kannattaa käydä tutustumassa kauppoihin ja keskustella kauppiaiden kanssa. Kysy kauppiasta seuraavan kerran kun poikkeat sinulle tutussa K-raudassa, Rautiassa tai K-maataloudessa ja kerro suunnitelmistasi!

Työskentely K-rautakaupassa tai K-maatalouskaupassa valmennuksen tukena

Useat aloittaneet kauppiaat ovat työskennelleet pitkäänkin eri kaupan alan tehtävissä. Halutessasi kauppiasvalmennukselle ilman vähittäiskauppakokemusta sinulla on oltava henkinen ja taloudellinen valmius luopua nykyisestä työstäsi ja investoida valmennukseen myös kauppiastyön harjoittelun osalta.

Työskenteleminen K-rauta-/maatalouskaupassa toimivan kauppiaan ohjauksessa on ensiarvoisen tärkeä lähtökohta onnistuneelle kauppiasuralle. Arvostamme kuitenkin laaja-alaista osaamista ja K-kauppiaan ammattitaitoon kuuluu useita muitakin ominaisuuksia kuin vähittäiskaupan perusteiden hallinta. Niinpä hankkimasi kokemus muualta liike-elämästä antaa hyvän pohjan kehittää vähittäiskauppaosaamista.

Vähittäiskaupan osaamista kehitetään kauppiasvalmennuksella, jonka kesto on 1,5 vuotta. Valmennusjakson aikana on valmennettavalla oltava mahdollisuus soveltaa valmennuksen asioita käytäntöön. Usein paras tapa käytäntöjen oppimiseksi on työskentely K-raudassa, Rautiassa tai K-maataloudessa.

Oletko valmis hyväksymään tulotasi hetkellisen laskun?

Kauppiastyön harjoittelujakso on sinulle palkallista työtä, ja teet työsopimuksen kasvattajakauppiaasi kanssa. Palkan ohjearvona käytetään TES:in palkkataulukkoa. Tämä voi tarkoittaa, että tulotasosi saattaa laskea harjoittelujakson aikana nykyiseen verrattuna. Harjoittelusopimuksen solmiminen ei kuitenkaan takaa automaattisesti harjoittelijalle kauppapaikkaa tietyn ajan sisällä.

Mitä tehdä jos haluan kauppiaaksi?

Kauppiaaksi Rautakeskon liiketyyppeihin pääset vain käymällä Rautakeskon Kauppiasvalmennuksen. Valmennus koostuu ohjatusta kauppiastyön harjoittelusta sekä lähijaksoista, jotka järjestetään K-instituutissa 1,5 vuoden aikana.

Valmennukset alkavat aina syksyisin ja voit hakea niihin joko Ari Kosken välityksellä tai kaupassa työskennellessäsi oman kauppiaasi kautta.

Haluatko hakea?

Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi Ari Koskelle sähköpostilla ari.m.koski@kesko.fi.

Hakemuksestasi tulisi selvitä seuraavat asiat:

• Henkilö- ja yhteystiedot
• Koulutustausta ja kielitaito
• Työkokemus ja kokemus yritystoiminnasta
• Vähittäiskauppaosaaminen (kokemus myynnin johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä, asiakkuuksien hallinnasta, kaupan rutiineista ja vastuutehtävien hallinnasta)
• Kokemus yrityksen talouden hallinnasta
• Miksi haluaisit toimia kauppiaana rauta- tai maatalouskaupassa
• Mikä tekisi sinusta hyvän kauppiaan ja millaisia ajatuksia K-kauppiasyrittäjyys sinussa herättää
• Missä haluaisit toimia kauppiaana (alue, kaupunki tai maakunta)
• Perhetilanne (muuttovalmius, mahdollinen puolison osallistuminen yritystoimintaan)

Ennen Rautakeskon kauppiasvalmennukseen valintaa hakijan luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Ilmoita hakemuksessasi hyväksytkö tarkistuksen.

Kysy lisää!

Yhteyshenkilö Rautakeskossa Ari Koski p. 0400 684 929, ari.m.koski@kesko.fi Yhteyshenkilö K-instituutissa Pirjo Kostiainen, Competence Developer, puh. 01053 37219, 050 387 5779, pirjo.kostiainen@kesko.fi

 

Takaisin ylös