Osakekohtaiset tunnusluvut

  2014 2015 2016 2017 2018
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu            
   Jatkuvat toiminnot - - - 2,75 2,18
   Lopetetut toiminnot - - - -0,16 -0,56
   Konserni yhteensä 0,97 1,03 0,99 2,59 1,61
Tulos/osake, vertailukelpoinen, laimentamaton             
   Jatkuvat toiminnot - - - 2,29 2,47
   Konserni yhteensä 1,65 1,70 2,01 - -
Oma pääoma/osake 22,05 21,82 20,44 21,45 21,06
Osinko/osake 1,50 2,50 2,00 2,20 2,34
Osinko tuloksesta % 154,7 243,8 201,3 84,9 145,2
Osinko tuloksesta, vertailukelpoinen % 91,1 146,7 99,5 96,6 95,8
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu, konserni yhteensä 3,07 2,79 1,72 3,03 4,17
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu, jatkuvat toiminnot - - - 2,94 4,41
Hinta/voitto-suhde (P/E), A-osake, oikaistu   29,49 30,35 44,14 17,01 27,05
Hinta/voitto-suhde (P/E), B-osake, oikaistu   31,16 31,57 47,80 17,45 29,22
Efektiivinen osinkotuotto, A-osake % 5,3 8,0 4,6 5,0 5,4
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake % 5,0 7,7 4,2 4,9 5,0
             
Osakkeen kurssi 31.12.            
A-osake 28,56 31,12 43,85 44,10 43,60
B-osake 30,18 32,37 47,48 45,25 47,10
Osakkeen keskikurssi            
A-osake 29,06 31,85 37,30 43,62 47,21
B-osake 29,82 33,52 39,03 44,52 48,68
Osakekannan markkina-arvo 31.12., A-osake Milj. € 906 988 1 392 1 400 1 384
Osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake Milj. € 2 031 2 182 3 207 3 064 3 169
Pörssivaihto            
A-osake Milj. kpl 2 2 2 1 1
B-osake Milj. kpl 47 59 52 49 52
Suhteellinen vaihto            
A-osake % 6,3 7,5 5,4 4,0 4,6
B-osake % 69,5 87,0 74,3 70,9 75,9
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä keskimäärin  1 000 kpl 99 161 99 114 99 249 99 426 99 182
A-osakkeen tuotto viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 8,3 2,3 17,8 18,4 16,0
B-osakkeen tuotto            
Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 10,1 3,0 18,6 18,5 17,6
Kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 10,2 7,7 6,6 6,8 15,6

 

Lisätietoja

Takaisin ylös