Keskon Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kesko mittaa keskipitkän aikavälin tulosta ja taserakennetta useilla taloudellisilla tunnusluvuilla. Tavoitteena on markkinoita nopeampi kasvu kaikissa toimintamaissa. Tavoitteena on säilyttää hyvä vakavaraisuus kaikissa markkinaolosuhteissa.
Tavoitteet Tavoitetaso Toteutuma 2016 Toteutuma 2015 Toteutuma 2014
Sidotun pääoman tuotto* 14 % 11,9 % 11,7 % 9,9 %
Oman pääoman tuotto* 12 % 9,8 % 8,2 % 7,6 %
Korolliset nettovelat/käyttökate < 2,5 0,4 -1,4 -0,3
  
* Vertailukelpoinen
 
Keskon osinkopolitiikka:
 
Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.

Sidotun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %

Korolliset nettovelat/käyttökate

Investoinnit, M€

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Kesko ja K-kaupat toimivat jatkossa entistä vahvemmin yhtenäisenä K-ryhmänä, jolloin asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä paremmat palvelut sekä toimimaan tehokkaasti.

Strategisena tavoitteena on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että digitaalisissa kanavissa. Keskeisiä asioita ovat ketjukonseptien uudistaminen, kaupan alan parhaiden digitaalisten palvelujen rakentaminen ja K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän uudistaminen.

Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi olemme toteuttaneet 50 miljoonan euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa. Toteutetuista yrityskaupoista arvioimme saavamme synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) yli 30 milj. euroa vuodesta 2018 alkaen ja yli 60 milj. euroa vuodesta 2020 alkaen. 

Vuosina 2015-2016 olemme investoineet liiketoimintaan 500 miljoonaa euroa ilman yrityskauppoja. Vuodesta 2018 alkaen arvioimme investointien alittavan vuositasolla 200 milj. euroa. 

Lue lisää

Toimialat

Takaisin ylös