IR-periaatteet

Kesko tuottaa sijoittajasuhdestrategiansa mukaisesti markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa Kesko Oyj:n osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi siten, että kaikkia markkinaosapuolia kohdellaan yhdenvertaisesti ja kaikille markkinaosapuolille on saatavilla samanaikaisesti samat tiedot. Tavoitteena on parantaa Keskon toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja siten Keskon kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon näillä internet-sivuilla suomeksi ja englanniksi.

Kesko julkaisee vuosiraportin suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsas ja kaksi osavuosikatsausta ovat luettavissa näiltä internet-sivuilta. Sähköpostitse lähetettäviä Keskon pörssi- ja lehdistötiedotteita voi tilata osiosta "Media" ja painetun tilinpäätöksen osoitteesta IR@kesko.fi.

Tiedotustilaisuudet ja hiljainen jakso

Kesko järjestää analyytikoille ja medialle tiedotustilaisuuksia tulosjulkistusten ja merkittävien uutisointien yhteydessä sekä taustatietotilaisuuksia analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille (Capital Markets Day) eri teemoista kerran vuodessa.

Vuoden 2016 alusta Kesko noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkistamista. Ennen vuotta 2016 Kesko on noudattanut vähintään kolmen viikon hiljaista jaksoa. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla ja järjestämällä sijoittajatapaamisia.

Takaisin ylös