Keskon varsinainen yhtiökokous 2019

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2019 alkaen klo 13.00 Helsingin Messukeskuksessa, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki (Siiven sisäänkäynti).

Ilmoittautuminen

Yhtiökokouskutsu

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumisohjeet

Jos Teidät on merkitty yhtiön osakasluetteloon, voitte ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019:

  • Näiden internet-sivujen kautta
  • sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
  • puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)
  • faksilla numeroon 01053 23421, tai
  • kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä viimeistään keskiviikkona 3.4.2019 kello 16.00.

Ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain oheisessa rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
 

 
Tietosuojaseloste
 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön nimissä Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon 27.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2019 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Tilapäinen osakasluettelo

Kesko Oyj:n tilapäinen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteesta on nähtävillä 3.4.2019 klo 10.00 jälkeen Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs., Helsinki.

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Esityslista

Hallituksen ehdotus voitonjaoksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamiseksi

Hallituksen ehdotus lahjoituksista

Osakkeenomistajien ehdotukset

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä tilintarkastuskertomus 
 

Hallituksen jäsenet

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2018 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppias Matti Naumanen ja eMBA, kauppias Toni Pokela. Tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Saapuminen ja parkkeeraus

Messukeskus on hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä. Kesko maksaa kokousvieraiden pysäköinnin Messukeskuksen pysäköintialueella (ilmoittakaa ajoneuvonne rekisterinumero vaatesäilytyksessä).

Arkisto 

Aiemmat yhtiökokoukset

Takaisin ylös