Pieni suuri teko-kyselyn tietosuojaseloste

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme? 
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus 
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? 
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi? 
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta 
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi 
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta 
 14. Tietosuojavastaava

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO 

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä rekisterinpitäjään osoitteeseen pienisuuriteko@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme? 

Käsittelemme seuraavia tietojasi: 

 • Nimi ja yhteystiedot 
 • Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • Meille toimittamasi kuvaus pienestä suuresta teosta tai tapahtumasta 

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoja ilahduttavista pienistä suurista teoista tai tapahtumista, joita asiakkaamme kohtaavat K-kaupoissa asioidessaan. Tapahtumatietoja voidaan hyödyntää markkinointitarkoituksissa. Ilmiantamalla teon tai tapahtuman asiakas osallistuu K-ryhmän lahjakortin arvontaan. 

Käsittelemme yhteystietojasi, jotta voimme olla yhteydessä sinuun lisätietojen pyytämiseksi ilmiantamastasi pienestä suuresta teosta. Lisäksi tietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja voittajan kontaktoimiseksi. 

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä kyselyyn osallistuessasi antamiasi tietoja kampanjan toteuttamiseksi. Arvontaan tarvittavien tietojen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus. 

4. Säilytysaika 

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti: 

 • Säilytämme tietojasi sen aikaa, kun voimme tarvita lisätietoja ilmiantamastasi teosta. Tietosi poistetaan kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua niiden keräämisestä. 
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä arvonnassa voittaneiden henkilötietoja säilytetämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan 

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus 

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen pienisuuriteko@kesko.fi.


6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? 

Tietojen tarkastaminen 

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

Tietojen korjaaminen 

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi. 

Tietojen poistaminen 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. 

Tietojen siirtäminen 

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti. 

Käsittelyn vastustaminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. 

Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön. 


7. Kuinka käytät oikeuksiasi? 

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa. 

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden. 


8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu 

 • tietotekniikkapalveluiden tuottaja 
 • viestintä- ja markkinointipalveluiden tuottaja 

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en. 

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset. 


9. Valitusosoitus 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu. 


10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta 

Jotta voisimme olla yhteydessä sinuun tarvittavia lisätietoja ja arvonnan palkinnon toimittamista varten, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat nimi ja yhteystietosi. 


11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin. 


12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten. 


13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta 

Emme kerää tietoja muualta kuin sinulta. 


14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa. 

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse 

tietosuojavastaava@kesko.fi

Takaisin ylös