Lukunurkka-kilpailun säännöt ja tietosuojaseloste

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä

Kesko Oyj, Sörnäistenkatu 2, PL 1, 00016 Kesko (jäljempänä "Järjestäjä") yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa.

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on valita 4 koululuokkaa, joille järjestäjä lahjoittaa lukunurkka-kalusteen ja kirjapaketin (arvo yhteensä 4000€) tukeakseen suomalaisten nuorten lukemiskulttuuria ja lukutaitoa. Kilpailun osallistujat lähettävät järjestäjälle perustelut miksi juuri kyseinen luokka hyötyisi parhaiten palkinnosta. Perusteluista järjestäjän ja Taloudellisen tiedotustoimiston henkilöistä koottu raati valitsee 4 voittajaa, joille palkinnot toimitetaan.

Taloudellinen tiedotustoimisto huolehtii kilpailusta tiedottamisesta oppilaitoksien opettajille sekä kilpailumateriaalin saatavuudesta Yrityskylissä.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua Taloudellisen tiedotustoimiston hallinnoimien viiden Yrityskylän toimintaan osallistuvat koululuokat syyslukukaudella 2018. Kilpailussa mukana olevat yrityskylät, joiden toiminnassa K-ryhmä on mukana, ovat Yrityskylä Espoo, Yrityskylä Helsinki-Vantaa, Yrityskylä Varsinais-Suomi, Yrityskylä Itä-Suomi ja Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa. Yksi luokka voi osallistua kilpailuun vain yhdellä lomakkeella. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista.

Kilpailuun voi osallistua täyttämällä kilpailulomakkeen, joita on jaossa viidessä yrityskylässä opettajanhuoneissa ja palauttamalla sen järjestäjälle 21.12.2018 mennessä. Lomakkeen mukana tulee palautuskuori lomakkeille.

4. Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 15.10. – 21.12.2018. Kilpailuajan jälkeen järjestäjälle saapuneita osallistumisia ei hyväksytä kilpailuun.

5. Palkinnot

Kilpailussa jaetaan neljä palkintoa, jotka sisältävät valmiin lukunurkka-kalusteen sekä noin 10 kirjan kirjapaketin. Lukunurkat ja kirjat toimitetaan palkituille luokille tammikuun 2019 aikana.

Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl 50 euron lahjakorttia K-ryhmän myymälöihin kirjahankintoja varten (https://www.plussa.com/lahjakortti).

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista asennus- tai muista kustannuksista, mitä palkinnon vastaanottaminen, käyttöönotto tai ylläpito mahdollisesti aiheuttaa. Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen taikka kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Lahjakortteja ei voi muuttaa rahaksi. Muita palkintoja osallistumisesta ei jaeta.

6. Palkintojen lunastus ja rajoitteet

Voittajille ilmoitetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan luovuttaa kilpailussa seuraavaksi tulleelle osallistujalle taikka arpoa uudestaan.

7. Osallistujan hylkääminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta sekä olla luovuttamasta palkintoa osallistujalle tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin, mikäli järjestäjällä on perusteltu epäily osallistujan vilpistä tai epärehellisyydestä, osallistumiskelpoisuuden puutteesta taikka näiden sääntöjen tai lain rikkomisesta.

8. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin järjestäjän yhteistyökumppaneille.

Osallistujat vastaavat siitä, että tarvittavat suostumukset kilpailuun osallistumiseen on saatu oppilaitokselta.

Kilpailun järjestäjä saa oikeuden kopioida, muokata, esittää tai levittää yleisesti ja muutoin hyödyntää markkinoinnissaan, julkaisutoiminnassaan ja muussa liiketoiminnassaan kaikkia sille kilpailussa toimitettuja perusteluita kaikissa kanavissa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa ja lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

9. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Kilpailun tietosuojaseloste löytyy liitteenä. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

10. Järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Kilpailun järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa paino- tai muista virheistä kilpailumateriaaleissa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tilanteessa ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa osallistujille mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

11. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman etukäteistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Yrityskylien aluekoordinoinnin kautta.

12. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron äänestykseen osallistujien kesken arvottavista palkinnoista.

LIITE 1: Lukunurkka-kalusteen kuva
LIITE 2: Lukunurkka-kalusteen mitat

 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä rekisterinpitäjään osoitteeseen brand@kesko.fi.

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Meille toimittamasi osallistumislomakkeen perustelut lukunurkka-kilpailuun

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Kilpailun tarkoituksena on löytää 4 koululuokkaa, joille järjestäjä lahjoittaa lukunurkka-kalusteen ja kirjapaketin tukeakseen suomalaisten nuorten lukemiskulttuuria ja lukutaitoa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan lisäksi 3 kpl 50 euron K-lahjakortteja. Käsittelemme yhteystietojasi voittajan kontaktoimiseksi ja arvonnan toteuttamiseksi.

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä kilpailuun osallistuessasi antamiasi tietoja kilpailun toteuttamiseksi. Arvontaan tarvittavien tietojen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus.

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:

  • Säilytämme tietojasi voittajien julkaisemiseen asti tammikuuhun 2019. Tietosi poistetaan kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua niiden keräämisestä.
  • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä arvonnassa voittaneiden henkilötietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen brand@kesko.fi.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen "tietosuoja". Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu

  • tietotekniikkapalveluiden tuottaja
  • viestintä- ja markkinointipalveluiden tuottaja

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta

Jotta voisimme olla yhteydessä sinuun tarvittavia lisätietoja ja arvonnan palkinnon toimittamista varten, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat nimi ja yhteystietosi.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Emme kerää tietoja muualta kuin sinulta.

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi.

Takaisin ylös