Puolivuosikatsaus 1-6/2020: Ennätyksellinen Q2-tulos

Nopea poikkeustilanteeseen reagointi ja hyvin toimiva strategia paransivat kannattavuutta.

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:    

4-6/2020
•    Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 814,5 milj. euroa (2 781,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 1,2 %
•    Vertailukelpoinen liikevoitto oli 155,2 milj. euroa (122,5 milj. euroa) 
•    Liikevoitto oli 154,1 milj. euroa (119,9 milj. euroa)
•    Liiketoiminnan rahavirta oli 421,8 milj. euroa (271,4 milj. euroa) ja se kasvoi operatiivisesti 194,5 milj. euroa
•    Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 10,1 % (9,5 %), liukuva 12 kuukautta
•    Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 135,2 milj. euroa (99,2 milj. euroa)
•    Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,18 euroa)

1-6/2020
•    Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 355,0 milj. euroa (5 182,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,0 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,3 %
•    Vertailukelpoinen liikevoitto oli 220,3 milj. euroa (179,9 milj. euroa) 
•    Liikevoitto oli 220,0 milj. euroa (171,5 milj. euroa)
•    Liiketoiminnan rahavirta oli 557,4 milj. euroa (428,3 milj. euroa) ja se kasvoi operatiivisesti 221,5 milj. euroa
•    Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 167,9 milj. euroa (133,8 milj. euroa)
•    Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,27 euroa)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot          
Liikevaihto, milj. e 2 814,5 2 781,4 5 355,0 5 182,2 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 155,2 122,5 220,3 179,9 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,5 4,4 4,1 3,5 4,3
Liikevoitto, milj. e 154,1 119,9 220,0 171,5 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 135,2 99,2 167,9 133,8 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 136,2 114,1 169,3 142,8 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 421,8 271,4 557,4 428,3 893,1
Investoinnit, milj. e 69,1 373,4 168,2 470,7 686,1
           
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu          
Jatkuvat toiminnot 0,24 0,22 0,33 0,28 0,83
Lopetetut toiminnot - 0,03 - 0,03 0,03
Konserni yhteensä 0,24 0,24 0,33 0,31 0,86
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton          
Jatkuvat toiminnot 0,24 0,18 0,32 0,27 0,74
  1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,1 9,5 9,6
Konserni      
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 16,7 14,4 15,1
  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Konserni      
Omavaraisuusaste, % 27,4 27,9 31,2
Oma pääoma/osake, e 4,68 4,61 5,11

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019.

Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400-450 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana. Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin ja kompensoinut foodservice-liiketoiminnan myynnin laskun.

Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto on laskenut selvästi myös autokaupassa. Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa. 

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri. 

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Toisen vuosineljänneksen tulos oli ennätyksellinen. Nopea reagointi, hyvin toimiva strategia sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan hyvä markkinatilanne mahdollistivat hyvän tuloksen poikkeusoloissa. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 0,8 % ja oli 2 814,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 155,2 milj. euroa, ja se kasvoi 32,8 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 421,8 milj. euroa, ja se vahvistui 150,4 milj. euroa ja operatiivisesti 194,5 milj. euroa. Keskon myynti oli vahvaa päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, mutta laski autokaupassa.

Annoimme heinäkuussa positiivisen tulosvaroituksen, sillä kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa on ollut koronaepidemian aikana ennakoitua vahvempaa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana. Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin. Hyvä myynnin kasvu on kompensoinut foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun. Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto laski selvästi myös autokaupassa.

Päivittäistavarakaupassa hyvin toimiva strategia on auttanut myös poikkeustilanteessa. Ruoan vähittäismyynti kasvoi huhti-kesäkuussa 12,3 %, ja markkinaosuuden kasvu jatkui entistä vahvempana. Myynti kasvoi kaikissa K-ruokakauppaketjuissa sekä verkkokaupassa. Ruoan verkkokaupan kasvu oli kesäkuussa edelleen yli 500 %, ja olemme onnistuneet vastaamaan nopeaan kysynnän kasvuun kilpailijoita paremmin. Toisella vuosineljänneksellä verkkokaupan osuus päivittäistavaramyynnistä oli yli 4 %. Reagoimme foodservice-liiketoiminnan myynnin voimakkaaseen laskuun onnistuneilla sopeutustoimilla. Foodservice-liiketoiminnassa tapahtui selvä käänne parempaan kesäkuussa. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa systemaattinen strategian toteutus ja hyvä markkinatilanne toivat ennätystuloksen. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti, ja tulos nousi uudelle tasolle. Yritysasiakaskauppa sekä rautakaupassa että Onnisella jatkui vahvana. Myös kuluttajamyynti kasvoi selvästi ennakoitua enemmän. Pyrimme nopeuttamaan kasvua myös uusilla yrityskaupoilla. Ilmoitimme 8.7.2020 ostavamme Oslon alueen johtavan rautakauppaketjun Carlsen Fritzøe Handel AS:n. Carlsen Fritzøen 25 myymälää Oslonvuonon alueella täydentävät erinomaisesti Byggmakker-rautakauppojen verkostoa. Kesko Senukain myynti ja kannattavuus toipuivat nopeasti koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. Jatkamme huhtikuussa ilmoittamaamme strategista tarkastelua Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoissa.   

Autokaupassa uusien autojen kysyntä heikentyi katsauskaudella merkittävästi. Katsauskauden loppua kohden liikevaihdon lasku kuitenkin taittui ja myynti kääntyi kasvuun. Huolto- ja varaosapalveluiden myynti  pysyi hyvänä koko katsauskauden. Omien merkkiemme yhdistetty henkilö- ja pakettiautojen markkinaosuus nousi kesäkuussa 18,5 %:iin, ja Volkswagen nousi markkinajohtajaksi.

Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa. Kassavirran varmistamiseksi olemme sopeuttaneet kustannuksia laaja-alaisesti ja myös investoinnit, pois lukien yritysostot, sopeutetaan noin 200 milj. euroon. Tämän lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota rahoituksen saatavuuteen ja myyntisaamisten turvaamiseen.

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430–510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvio jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400–450 miljoonaa euroa. Vallitsevasta epävarmuudesta johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri.

Haluan kiittää kaikkia K-ryhmäläisiä hyvästä toiminnasta poikkeustilanteessa.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

Kuuntele audiocast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös