Vastuullisuus on suomalaisyrityksillä verissä

“Pohjoismaiset yritykset nivovat yhteiskunnallisen tehtävän luontevasti osaksi strategiaansa”, toteaa maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listaa tekevän Corporate Knightsin tutkimusjohtaja Michael Yow. Tänäkin vuonna seitsemän suomalaisyritystä nousi maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukkoon. Vastuullisin kaupan alan yritys oli taas Kesko.

Viherpesu ei enää uppoa. Aidosta, tuloksellisesta vastuullisuudesta on tullut yrityksille perusvaatimus niin Suomessa kuin maailmalla.

Asiakkaat, ympäröivä yhteiskunta ja omat työntekijät odottavat, että yritykset ryhtyvät sanoista toimiin oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja päästöjensä vähentämiseksi, toimivat vastuullisina työnantajina ja veronmaksajina, ja liikkuvat oikeaan suuntaan tasa-arvokysymyksissä.

“Yritysten pitää entistä selkeämmin ja tietoisemmin nähdä, mikä on meidän roolimme osana yhteiskuntaa ja mitä vastuullisuus meille tarkoittaa”, toteaa K-ryhmän vastuullisuudesta vastaava johtaja Matti Mettälä.

”Tämän on oltava ihan kaiken oman toiminnan pohjana: meillä on oltava kirkas ajatus siitä, mikä on suhteemme vastuullisuuteen.”

K-ryhmässä näitä kysymyksiä on pohdittu jo pitkään. Vastuullisuustyö on myös huomattu. Kesko on ainoa suomalainen yritys, joka on päässyt World Economic Forumin kokouksessa Davosissa vuosittain julkistettavalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle joka vuosi listan perustamisesta 2005 lähtien.

Tänä vuonna Kesko on Global 100 -listalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys jo viidettä vuotta peräkkäin. 22. tammikuuta julkistetulla tuoreella listalla Kesko on kokonaissijalla 88. Muut sadan joukkoon nousseet suomalaisyritykset olivat Neste, Outotec, UPM-Kymmene, Kone, Metso ja Nokia. 

Yritykset rakentavat sosiaalista hyvinvointia

Listauksen toteuttavan kanadalaisen Corporate Knightsin tutkimusjohtaja Michael Yow sanoo, että Keskon ja Nesteen kaltaiset, vuodesta toiseen listauksessa menestyvät yritykset pärjäävät tyypillisesti hyvin vastuullisuusmittareilla laidasta laitaan. Lisäksi listalla pysyäkseen on kehityttävä jatkuvasti.

“Yrityksen on oltava proaktiivinen. Ei riitä, että toimii samaan aikaan kuin massat. On oltava vastuullisuustyön etujoukoissa - tässä eurooppalaiset yritykset tyypillisesti nousevat esiin.”

“Pohjoismaissa yritykset nähdään olennaisena osana yhteiskuntaa ja niillä on keskeinen rooli sosiaalisen hyvinvoinnin rakentajina. Tässä on selkeä ero anglosaksiseen perinteeseen, jossa yritysten tehtävänä on nähty vain tuloksen tekeminen”, Yow toteaa.

“Pohjoismaiset yritykset nivovat yhteiskunnallisen tehtävän luontevasti osaksi strategiaansa.”

Yow’n mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset saavat Global 100 -listauksen mittareilla tyypillisesti keskiarvoa paremmat tulokset. Erityisesti pohjoismaiset yritykset nousevat ympäristö- ja veromittareilla.

“Lisäksi suomalaisissa ja ruotsalaisissa yrityksissä on korkeampi prosentti naisjohtajia kuin verrokeissa.”

Suomi on hyvä maa ponnistaa

K-ryhmän Matti Mettälä jakaa Michael Yow’n näkemyksen, että pärjätäkseen vertailussa vuodesta toiseen on jatkuvasti kehityttävä.

“Kun kaikki yritykset nykyisin panostavat vastuullisuuteen ja kehittävät omaa toimintaansa, pitää entistä enemmän juosta pysyäkseen mukana kärjessä – mikä on hyvä asia.”

Tänä vuonna listalla korkeimmalle – sijalle kolme – nousseen suomalaisyrityksen Nesteen vastuullisuusneuvonantaja Pekka Tuovinen toteaa, ettei sijoituksella sadan kärjen sisällä lopulta ole merkitystä.

“Sillä, onko sijalla sata vai ykkönen, ei ole suurta merkitystä, kun pohja-aineistona on yli
7 000 yritystä”, Tuovinen sanoo.

“Kahlasin juuri Global 100 -listauksia, ja käsittääkseni Kesko ja Neste ovat kaksi pisimpään mukana ollutta yritystä. Kaikki muut siellä ovat tehneet lyhyempiä tai pidempiä tähdenlentoja.”

Yritysten vastuullisuusstrategioissa on yhtäläisyyksiä. Molemmissa herättiin ympäristökysymyksiin varhain, ja molemmat saavuttivat korkeimman Leadership-tason samaan aikaan Global 100 -listauksen kanssa julkaistussa CDP:n maailmanlaajuisessa ilmastokyselyssä. Muita samassa mittauksessa menestyneitä suomalaisyrityksiä olivat mm. Metsä Board, Stora Enso, Valmet, Kone ja Lassila & Tikanoja.

“Neste ja Kesko ovat molemmat tehneet tosi pitkäjänteistä ja laajaa työtä vastuullisuuskysymysten edistämiseksi”, toteaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kestävän kehityksen asiantuntija Tuuli Mäkelä. EK on juuri julkaisemassa oman Vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjät -raporttinsa.

“Jos katsoo, miten Suomi sijoittuu kansakuntanakin ympäristö- tai innovaatiovertailuissa, olemme usein näiden listausten kärkipäässä. Me suomalaiset saatamme olla aika kriittisiäkin itseämme kohtaan, vaikka globaalissa vertailussa olemme vastuullisuuskysymyksissä edelläkävijöitä. Monessa asiassa sitä edellytetään Suomessa jo lainsäädännönkin puolesta. Tämä on hyvä yhteiskunta ponnistaa näissä kysymyksissä.”

Maailman parhailta vaaditaan todellisia tuloksia

Nesteen Pekka Tuovinen muistaa hyvin puhelun, jonka sai vuonna 2006.

“Olimme julkistaneet ensimmäisen kerran vuosikertomuksen uutena Nesteenä. Minulle soitti Torontosta joku tuntematon naisihminen ja alkoi haastatella Nesteen näkemyksistä ja tulevaisuudesta. Toki kohteliaasti vastasin, mutta samalla ihmettelin, että mikähän juttu tämä on. Vasta myöhemmin kävi ilmi, että soittaja oli tämä taho, joka valmisteli Global 100 -listaa”, Tuovinen muistelee.

“Ajoivat aika pimennetyillä lampuilla. Arvostan sitä, että heillä on mahdollisimman numeeriset mittarit ja robustit menetelmät yritysten vastuullisuuden arviointiin. Siellä ei kaunokirjallisilla näytöillä pärjää, täytyy olla todellisia tuloksia.”

Tuovinen arvioi, että Neste pärjää kansainvälisessä vertailussa erityisen hyvin suhteessa oman alansa verrokkeihin. Uusiutuvan dieselin osuus on Nesteellä nousussa, ja kasvua haetaan muutenkin uusiutuvista tuotteista.

“Ei uusiutuvan dieselin osuus edelleenkään ole kuin neljännes meidän liikevaihdosta, mutta verrokkijoukossa se on aivan poikkeuksellinen osuus.”

Uusiutuvan polttoainekehityksen ja omien päästöjen minimoinnin ohella vastuullisuus on Nesteelle turvallisuuskysymyksiä.

“Meillä korostuvat prosessi- ja henkilöturvallisuus. Laitosten hyvä kunto ja niiden vastuullinen ajaminen. Lisäksi meillä on viiteryhmiin verrattuna paljon naisia johtoryhmässä ja hallituksessa.”

Vastuullisia valintoja asiakkaan omassa arjessa

K-ryhmän vastuullisuudessa korostuvat läpinäkyvän hankintaketjun ja ympäristön ohella asiakkaat.

“Meille ykköstavoite on mahdollistaa asiakkaillemme kestävä elämäntapa”, kuvaa K-ryhmän Matti Mettälä.

“Jos aiemmin oli niin, että yritykset tekivät tekoja ja kertoivat sitten, että olemme tehneet sitä ja tätä, nyt yritämme kääntää toimintamme niin, että kaikessa mahdollistamme asiakkaillemme vastuulliset teot heidän omassa arjessaan. Ihmisen elämässä suurimmat vaikutukset ympäristöön tulevat syömisestä, liikkumisesta ja asumisesta, ja K-ryhmä on näissä kaikissa mukana.”

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yritys voisi sysätä vastuuta asiakkailleen.

“Kyllä vastuullisuus vaatii yritykseltä jatkuvasti konkreettisia tekoja. Jotta voimme auttaa kuluttajia tekemään vastuullisempia ratkaisuja, meidän täytyy rakentaa niille rakenteet. Ei voida ajatella, että vain innostamme asiakkaitamme. Meidän on jatkuvasti kehitettävä omia vastuullisia palveluitamme ja tuotteitamme niin, että asiakkaiden on niihin helppo tarttua.”

Uutena erityisenä pohdinnan alueena Mettälä mainitsee asiakastiedon.

“Meillä on 3,5 miljoonan ihmisen K-Plussa-data, ja vastuu siitä, että käytämme kerättyä tietoa vastuullisesti. Ihmisillä on kasvavaa kiinnostusta käyttää omaa dataansa omien valintojensa arviointiin.”

Vastuullisuus ei tuo pikavoittoja

Sekä K-ryhmän Mettälä että Nesteen Tuovinen uskovat, että vastuullisuuskysymysten merkitys tulee vain kasvamaan - niin asiakkaille kuin yrityksille itselleen. Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta on myös kestävää ja kasvavaa bisnestä.

“Pikavoittoja pystyy tekemään kuka tahansa, mutta pitkäjänteistä menestystä ei pysty tekemään kuin vastuullisuuden raameissa, se on ihan päivänselvää”, toteaa Nesteen Pekka Tuovinen.

“Kaikilla pitkäaikaiseen menestykseen tähtäävillä yrityksillä vastuullisuus alkaa olla jo omaa tekemistä ohjaava tekijä.”

Takaisin ylös