K-ryhmä haastaa itseään ja elintarvikealaa kohti tehokkaampia kiertotaloustekoja: K-ryhmä mukaan Suomen ensimmäiseen materiaalitehokkuuden sitoumukseen

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan järjestöt julkistivat 8.2.2019 elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen yhdessä kolmen ministeriön kanssa. K-ryhmä on yksi sitoumuksessa mukana olevista yrityksistä. Sitoumuksella tavoitellaan kestävämpää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta.

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välisellä vapaaehtoisella materiaalitehokkuuden sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. Sitoumus on laatuaan Suomen ensimmäinen.

"Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä haluamme haastaa aktiivisesti sekä itseämme että koko elintarvikealaa kohti vielä parempaa. Vastuullisten kulutustapojen ja kiertotalouden edistäminen on myös yhä useamman asiakkaamme toiveena ja vaatimuksena. Siksi materiaalitehokkuuden sitoumukseen mukaan lähteminen on meille itsestään selvää", sanoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksella edistetään kiertotaloutta yhteisvoimin

Sitoumukseen mukaan lähtevät yritykset määrittelevät itse toimintansa kannalta mielekkäimmät ja tehokkaimmat keinot yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja sitoutuvat niiden edistämiseen. Materiaalitehokkuutta parantamalla ja luonnonvarojen kestävällä käytöllä edistetään yhteisvoimin kiertotaloutta.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksessa K-ryhmä on määritellyt itselleen joukon tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla se edistää materiaalitehokkuuttaan tulevien vuosien aikana. K-ryhmän tavoitteita ovat:

  • Energiankulutuksen vähentäminen ja oman uusiutuvan energian tuotannon lisääminen.
  • Yhdessä tavarantoimittajien kanssa uusien mallien etsiminen, jotta valikoimiin saadaan helposti kierrätettäviä pakkauksia ja kiertotaloustuotteita.
  • Asiakkaiden materiaalitehokkaamman toiminnan ja kierrätyksen helpottaminen.
  • Ruokahävikin määrän vähentäminen ja syömäkelpoisen ruokahävikin ohjaaminen ensisijaisesti ruoka-apuun.
  • Oman toiminnan materiaalitehokkuuden parantaminen uusien ratkaisujen avulla.
  • Oman henkilöstön valmentaminen materiaalitehokkaaseen toimintaan.

Katso, kuinka muovin kierrätys hoidetaan K-Citymarket Eastonissa

Takaisin ylös