Yhdessä puhtaamman maailman puolesta

Kaupan liitto ja ympäristöministeriö käynnistävät yhdessä kaupan alan toimijoiden kanssa kuluttajakampanjan muovikassien kulutuksen vähentämiseksi, ja K-ryhmä on tietysti mukana tekemässä hyvää!

Kampanjan tavoitteena on vähentää muovikassien kertakäyttöistä kulutusta, säästää luonnonvaroja ja vähentää roskaantumista. Omat kassit siis mukaan kauppaan! Kassin materiaalista riippumatta on tärkeää käyttää kassia mahdollisimman monta kertaa sekä lopuksi kierrättää tai hävittää se asianmukaisesti.

Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta suomalaista kohden vuodessa.

Keskon vuonna 2016 hyväksytyssä muovilinjauksessa määritellään tavoitteet muovin kierrätykselle ja uusiokäytölle. Luomme jatkuvasti uusia toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen vesistöihin ja muualle luontoon.

Takaisin ylös