Päivä Johtajana -kampanjalla tuettiin nuorten työelämävalmiuksia – 40 opiskelijaa tutustui johtajan työhön

40 opiskelijaa Haaga-Heliasta ja Aalto-yliopistosta varjosti päivän K-ryhmän johtajia Suomen Nuorkauppakamarin kampanjassa. Osallistumalla kampanjaan K-ryhmä halusi tarjota nuorille kokemuksia johtajuudesta ja johtajille mahdollisuuden tutustua nuorten näkemyksiin, arvoihin ja ajatuksiin työelämästä.

”Halusimme ehdottomasti olla mukana tässä hankkeessa tukemassa nuorten työelämävalmiuksia ja tulevaisuuspohdintaa. Yhtä arvokkaaksi olemme kokeneet myös opiskelijoiden meille tuomat uudet ajatukset, toteaa K-ryhmän Talent & Organisational Development Director Raisa Jyrkinen.

Vastuullisuus kiinnostaa K-ryhmässä

 

Linda-Maria Soronen Aalto-yliopistosta sekä ja K-ryhmän päivittäistavarakaupan HR-johtaja Ari Svensk kävivät läpi päivän ohjelmaa ennen ensimmäistä palaveria.

Haaga-Heliassa liiketaloutta opiskeleva Aino Rapo ja Aalto-yliopistossa laskentatointa opiskeleva Linda-Maria Soronen varjostivat päivän HR-johtajia Ari Svenskiä ja Mikko Myyryläistä.

”Minua kiinnostaa yritysvastuu ja luennoilla K-ryhmä on nostettu esimerkkiyrityksenä esiin. Vastuullisuus on varmasti suurin syy, miksi halusin tulla tutustumaan K-ryhmään”, kertoo Soronen.

Rapo ja Soronen odottivat pääsevänsä näkemään konkreettisesti mitä johtajat tekevät työssään ja keskustelemaan heidän urapoluistaan.

”Johtajuus kiinnostaa ehdottomasti tulevaisuudessa. Tänään toivottavasti pääsen pohtimaan, millainen on hyvä johtaja ja minkälaisia urapolkuja ihmisillä täällä on”, kertoo liiketaloutta opiskeleva Rapo.

”Aino saa tänään poikkileikkauksen arkeeni. Aino osallistuu kanssani palavereihin, joissa käsitellään HR- ja henkilöstöhallinnon asioita ja toivottavasti saa sitä kautta nähdä raapaisun siitä, mitä HR:ssä tehdään”, Myyryläinen kertoo. 

”Välillä käydään totta kai myös kiivasta keskustelua johtamisesta”, Svensk jatkaa.

Oppilaitosyhteistyöhön tullaan panostamaan entistä enemmän

K-ryhmä on solminut Haaga-Helian ja Aalto-yliopiston kanssa uudet yhteistyösopimukset vuonna 2018, joten Päivä johtajana -hanke toimi luonnollisena jatkumona alkaneelle yhteistyölle.

”Meille oppilaitosyhteistyö on tärkeä väylä houkutella K-ryhmään tulevaisuuden huippuosaajia ja myös käydä dialogia opiskelijoiden kanssa siitä, mikä heille työelämässä on merkityksellistä, eli mihin suuntaan meidän pitäisi kehittyä vahvasti tulevaisuuteen katsovana toimijana”, Jyrkinen sanoo.

”Toivomme, että löydämme esimerkiksi yhdessä opiskelijoiden kanssa sellaisia yhteistyön muotoja, jotka ovat opiskelijoille kiinnostavia ja jotka tukevat myös meidän liiketoimintaamme”, Jyrkinen jatkaa.

Tänä vuonna K-ryhmä toteutti projektin yhteistyössä helsinkiläisen Havis Amandan nuorkauppakamarin kanssa. Suomen Nuorkauppakamarit ovat järjestäneet vastaavanlaisia tempauksia ympäri Suomen yhteistyössä yritysten kanssa vuodesta 2013. Tempausten tarkoituksena on antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään. Lisätietoa Päivä johtajana -kampanjasta löytyy Suomen Nuorkauppakamarin sivuilta.

Opiskelijat ja johtajat jakoivat tunnelmiaan päivästä sosiaalisessa mediassa #päiväjohtajana-tunnisteella.

Takaisin ylös