Keskon vuosiraportti: K uudistuu ja kasvaa

Keskon vuosiraportti 2017 kertoo Keskon strategian ja kestävän kehityksen työn etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Raportissa kuvataan muun muassa K-ryhmän toiminnan vaikutusta yhteiskuntaan, arvonluontia ja sidosryhmien näkemyksiä.

Keskon 9.3. julkaistu vuosiraportti sisältää strategiaosion ja riippumattoman kolmannen osapuolen varmentaman kestävän kehityksen osion sekä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Määrätietoinen uudistuminen jatkuu

Keskon vuonna 2015 aloittama strateginen uudistuminen on edennyt hyvin. Strategian keskiössä ovat asiakaslähtöisyys, kasvun ja kannattavuuden vahvistaminen sekä aikaisempaa fokusoituneempi liiketoiminta.

”Vuonna 2017 jatkoimme Keskossa ja K-ryhmässä vahvalla kasvun tiellä fokusoitumalla valituille kolmelle strategiselle alueelle: päivittäistavarakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Hyvä kaupallinen kehityksemme vahvistaa, että valitsemamme painotus laatuun, valikoimiin ja palveluihin on oikea”, kertoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander katsauksessaan.

Avainlukuja:
• Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 297 milj. euroon.
• Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla ja kannattavuus parani edellisestä vuodesta.

Lue lisää: Strategia ja Pääjohtajan katsaus

Luomme hyvinvointia kaikille sidosryhmille ja yhteiskunnalle

K-ryhmän toiminnan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan on mittava.

• Vuonna 2017 Kesko-konsernin suomalaisten yhtiöiden tavaraostoista 80,5 % tehtiin Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta ja 19,5 % muualta.
• K-ryhmän kokonaisinvestoinnit olivat noin 423 milj. euroa, maksetut palkat 914,2 milj. euroa ja maksetut tuloverot 84,2 milj. euroa.
• K-kauppiaiden suorat ostot Suomen maakunnista kasvoivat 24,4 % eli 748,4 miljoonaan euroon.
• Kotimaisten tuotteiden vaikutus työllistämisessä on merkittävä; esimerkiksi Pirkka-tuotteita valmistaa 175 yritystä eri puolilla Suomea.

Kestävän kehityksen kohokohtia vuonna 2017

• Asetimme ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä tieteelliset ilmastotavoitteet (Science Based Targets) kiinteistöjemme, kuljetustemme ja toimitusketjumme päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästäksemme lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja parannamme energiatehokkuuttamme.

• Vuoden 2017 alusta kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on ollut uusiutuvalla energialla tuotettua. Vuonna 2017 alkuperätakuilla hankittu uusiutuva sähkö oli tuotettu suomalaisella bioenergialla.

• Käynnistimme elokuussa 2017 ympäristöjärjestö WWF:n kanssa monivuotisen K-Kalapolut-yhteistyön uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi. Osana yhteistyötä kartoitamme eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä ja avaamme niitä talkoohengessä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa.

• K-kauppiasliiton ja Keskon yhteisen Pieni suuri teko -toimintamallin avulla nostetaan asiakkaille merkityksellisiä vastuullisuustekoja enemmän esille. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi kauppiaan perustama Ainon tupa -tapaamispaikka yksinäisille vanhuksille ja esteettömien kaupassakäyntimahdollisuuksien tarjoaminen erityisryhmille.

Lue lisää: Keskon vastuullisuusohjelma 

Keskon vuosiraportti suomeksi https://vuosiraportti2017.kesko.fi
ja englanniksi osoitteessa https://annualreport2017.kesko.fi.

Takaisin ylös