Kesko nousi maailman arvostetuimpiin Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseihin

Kesko on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon pisteet nousivat erityisesti ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla.

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) -indeksit ovat arvostetuimmat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen indeksit. Kesko on ollut aiemmin mukana DJSI-indekseissä vuosina 2003–2014.

Yritykset valitaan DJSI-indekseihin riippumattoman vastuullisuusarvioinnin perusteella. Arvioinnissa analysoidaan yrityksen toimintaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla.

Keskon saamiin erinomaisiin ympäristövastuun pisteisiin vaikuttivat muun muassa uusiutuvan energian käytön lisääminen, sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, K-ryhmän muovilinjaus ja energiatehokkuussopimuksen mukaiset toimenpiteet.

Hyviin sosiaalisen vastuun pisteisiin vaikuttivat Keskon ihmisoikeusarviointi sekä yhteistyö erilaisten järjestöjen, kuten Plan International Suomen ja Koripalloliiton, kanssa.

Kesko on vastuullisuuden edelläkävijöitä maailmassa

Kesko on listattu useisiin merkittäviin kestävän kehityksen indekseihin, kuten FTSE4Good-indeksiin, CDP:n Climate A– -listalle ja STOXX Global ESG Leaders -indeksiin. Kesko on Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla sijalla 25 ja samalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys.

Kesko on ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä asettanut Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteelliset tavoitteet kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Keskon vastuullisuusohjelma sisältää muun muassa vastuulliseen hankintaan, asiakkaan hyvinvointiin sekä ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä tavoitteita.

Takaisin ylös