Design sprint -menetelmällä yhtenäisempää asiakaskokemusta digipalveluille

Syyskuussa K-ryhmässä aloitettiin design sprint, jossa yhdessä keskustelemalla ja ongelmia ratkoen kehitetään jo olemassa olevia digitaalisia palvelukonsepteja paremmiksi. Samalla keksitään myös uusia ratkaisuja asiakkaiden palvelujen kehittämiseksi.

– Design sprint kuuluu käynnissä olevana Design DNA-projektiimme. Projektin kantavana pääajatuksena on se, että yhdessä pohtimalla ja haastamalla luomme konkreettisia ratkaisuja asiakkaalle tärkeistä toiminnallisuuksista kuten esimerkiksi maksamisesta tai kauppahausta, niin että kaikki digipalvelumme toimivat paremmin yhteisellä logiikalla ja ne luovat yhtenäisempää asiakaskokemusta, kertoo K-ryhmän digipalveluiden asiakaskokemuksesta vastaava Head of User Experience Jussi Mantere.

Yksi design sprint kestää viikon, jonka aikana edetään asiakastarpeiden tunnistamisesta ideointiin, prototyyppien rakentamiseen ja lopputuloksen testaamiseen oikeilla käyttäjillä. Design sprintejä järjestetään tämän projektin puitteissa yhteensä neljä, ja niissä suunnitellaan kuusi asiakaskokemuksen ”tähtihetkeä”.

Haasteina kausiluonteisuus ja vuorovaikutteisuus

Nyt käynnistyneen design sprintin tavoitteena on selvittää, miten K-kauppiaat saadaan digitaalisten välineiden kanssa erottautumaan lähialueensa kilpailijoista. Saisiko esimerkiksi kaupan kausiluonteisuutta ja sesonkeja välitettyä digitaalisiin asiakasrajapintoihin entistä paremmin?

Toisena tehtävänasetteluna laadittiin haaste, miten kaupassakäynnin vuorovaikutteisuus jatkuisi fyysisen kaupassakäynnin yli digivälineisiin. Miten digipalveluiden kautta saataisiin lisättyä vuorovaikutteisuutta asiakkaan kanssa?

Tulevina viikkoina design sprinteissä selvitetään K-ryhmän yhteisiä kokemuksia siitä, mitkä seikat K-ryhmän digipalveluissa tekevät niin sanotun erityisen ”K-kokemuksen”. Näitä tähtihetkien ratkaisuja pyritään levittämään toimialoilta toiselle.

– Tavoitteena on, että emme täällä kehitä 100 % valmista uutta liiketoimintakonseptia, mutta tarjoamme toimialojemme digikehittäjille yhteiset pelimerkit ja suunnan mitä kohti lähdetään omia kehitysprojekteja viemään, summaa Mantere.

K-ryhmän design sprintin tuloksista päästään nauttimaan lokakuun lopussa projektin päättyessä.

Takaisin ylös