Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Kesko Oyj on vastaanottanut 30. elokuuta 2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen K-kauppiasliitto ry:ltä.

Ilmoituksen mukaan K-kauppiasliitto ry:n osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan osakkeista 30. elokuuta 2019. K-kauppiasliitto ry on liputtanut omistusosuutensa muutoksen edellisen kerran 23.12.2015, jolloin sen ääniosuus Kesko Oyj:n osakkeista nousi yli 10 prosentin.

K-kauppiasliitto ry:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta   Yhteenlaskettu %-osuus   Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,03 % osakkeista
13,04 % äänistä
5,03 % osakkeista
13,04 % äänistä
100 019 752 osaketta 
385 652 815 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
3,88 % osakkeista
10,05 % äänistä
3,88 % osakkeista
10,05 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
KESKOAFI0009007900 5 029 728 osaketta 
50 297 280 ääntä
5,03 % osakkeista
13,04 % äänistä
YHTEENSÄ 5 029 728 osaketta 
50 297 280 ääntä
5,03 % osakkeista
13,04 % äänistä

K-kauppiasliitto ry on ilmoittanut, että K-kauppiasliitto ry:n, K-ruokakauppiasyhdistys ry:n, K-rautakauppiasyhdistys ry:n, K-kauppiasliiton erikoiskauppiasyhdistys ry:n ja Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sr:n yhteenlaskettu osuus Kesko Oyj:n osakemäärästä on 7,01 % ja äänimäärästä 18,18 %. Em. yhteisöt ovat 7.2.2017 liputtaneet yhteenlasketun ääniosuutensa Kesko Oyj:n osakkeista nousseen yli 15 prosentin. Lisäksi Kesko Oyj toteaa, että em. yhteisöt ovat 28.10.2010 liputtaneet yhteenlasketun omistusosuutensa Kesko Oyj:n osakkeista nousseen yli 5 prosentin.

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
K-ruokakauppiasyhdistys ry Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeistaAlle 5 % äänistä
K-rautakauppiasyhdistys ry Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeistaAlle 5 % äänistä
K-kauppiasliiton erikoiskauppiasyhdistys ry Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeistaAlle 5 % äänistä
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sr Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeistaAlle 5 % äänistä

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös