Toiminta järjestöissä

Keskon edustajia toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Seuraavassa luettelossa on listattu merkittävimmät näistä edustuksista.

Konsernijohtoryhmän keskeiset luottamustoimet kokonaisuudessaan on lueteltu Hallinto ja johto -osiossa.

 

Kansainväliset järjestöt

Independent Retail Europe, eurooppalaisten itsenäisten kauppiaiden järjestö
hallitus: johtaja, Anne Leppälä-Nilsson,  lakiasiat, Kesko Oyj

EuroCommerce, vähittäis-, tukku- ja kansainvälisen kaupan EU-järjestö
- hallitus ja ohjausryhmä: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj

Euroopan komission High Level Group on Retail Competitiveness, jäsen: johtaja, Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
- Food and Primary Production Working Group: tuoteryhmäpäällikkö Tuuli Luoma, Ruokakesko Oy

AMS Sourcing B.V.
- Advisory Board: johtaja Ari Akseli, Ruokakesko Oy

IGS (ICA Global Sourcing )
- Advisory Board: johtaja Ari Akseli, Ruokakesko Oy

 

Kotimaiset keskusjärjestöt

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
- hallituksen varapuheenjohtaja: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj
- talous- ja verovaliokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj 
- lakivaliokunta: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj 
- logistiikkavaliokunta: toimitusjohtaja Mika Salmijärvi, Keslog Oy
- rahoituksen taustaryhmä: johtaja Heikki Ala-Seppälä, Kesko Oyj (puheenjohtaja)
- vastuullisen yritystoiminnan kehittämisryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo


Kaupan liitto
- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj
- lakivaliokunta: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj (puheenjohtaja)
- vero- ja talouspoliittinen valiokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj (puheenjohtaja)
- yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (puheenjohtaja)
- ympäristövaliokunta: vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Ruokakesko Oy (puheenjohtaja)
- kauppapoliittinen valiokunta: ostojohtaja Sirpa Koppinen-Lindström, Ruokakesko Oy
- viestintävaliokunta: viestintäjohtaja Merja Haverinen, Kesko Oyj
- tutkimusvaliokunta: johtaja Matti Mettälä, henkilöstö, Kesko Oyj
- Venäjän kaupan ryhmä: johtaja Mikko Pasanen, Rautakesko Oy
- maksuvälinevaliokunta: johtaja Heikki Ala-Seppälä, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

Yliopistot ja korkeakoulut

Jyväskylän yliopisto
- yliopistosäätiön hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
- johtokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen ammattikorkeakoulu
- hallitus:  Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Turun kauppakorkeakoulu
- tukisäätiön hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen, Kesko Oyj

Itä-Suomen yliopisto
-  neuvottelukunta: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

 

Muut järjestöt ja yhteisöt

GBC Suomi ry
- hallitus, rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka Anttila, Ruokakesko Oy
- kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitotoimikunta, talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa, Ruokakesko Oy
- energiatoimikunta, talotekniikkapäällikkö Jari Suuronen, Ruokakesko Oy

GS1 Finland Oy
Hallitus, johtaja Petteri Niemi, Ruokakesko Oy

East Office of Finnish Industries Oy
- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry
- hallitus: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj

Arvopaperimarkkinayhdistys ry
- Corporate Governance -koodityöryhmän jäsen: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA
- valtuuskunnan jäsen: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj 

Tekstiili- ja muotialat TMA ry
- hallitus: toimitusjohtaja Jussi Mikkola, Intersport Finland Oy

Keskuskauppakamari
- hallitus: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Elinkeinovaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen

Etelä-Savon kauppakamari
- hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Helsingin seudun kauppakamari
- valtuuskunta: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj
- Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus: johtaja Antti Ollila, Rautakesko Oy
- Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön aluekehitysvaliokunta: Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä, Kesko Oyj
-  Espoon aluejohtokunta: toimitusjohtaja Jussi Mikkola, Intersport Finland Oy
- Vantaan aluejohtokunta: pääkaupunkiseudun aluejohtaja Antti Palomäki, Kesko Oyj
- ICT-valiokunta: tietohallintojohtaja Arto Hiltunen, Kesko Oyj

Keski-Suomen kauppakamari
- palvelu- ja aluerakennevaliokunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Kuopion alueen kauppakamari
-  Kuopion kauppakamariosaston hallitus: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
- hallitus: Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä

Tampereen kauppakamari
- hallitus: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

Turun kauppakamari
- hallitus: Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen

Oulun kauppakamari
- hallitus ja johtokunta: myyntijohtaja Osmo Pyhtinen, Kespro Oy 

Pohjois-Karjalan kauppakamari
- kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta: Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj

Suomalaisen Työn Liitto
- johtokunta: johtaja Ari Akseli, Ruokakesko Oy

Päivittäistavarakauppa ry
- hallitus: toimitusjohtaja Jorma Rauhala, Ruokakesko Oy (puheenjohtaja) ja myyntijohtaja Ari Sääksmäki, Ruokakesko Oy
- vähittäiskaupparyhmä: johtaja Petteri Niemi, Ruokakesko Oy 
- HoReCa-tukkuryhmä: toimitusjohtaja Mika Halmesmäki, Kespro Oy
- omavalvontaryhmä: kehityspäällikkö Gunnar Weckman, Ruokakesko Oy
- tuoteturvallisuusryhmä:  tuotetutkimuspäällikkö Heta Rautpalo, Ruokakesko Oy
- viestintäryhmä: tiedottaja Minttu Tirkkonen, Ruokakesko Oy
- resurssitehokkuusryhmä: vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Ruokakesko Oy
- muut toimikunnat: edustaja kaikissa 

Pro Luomu ry
- hallitus: ostojohtaja Ari Sääksmäki, Ruokakesko Oy
- viestintäryhmä:viestintäpäällikkö Minttu Tirkkonen, Kesko Oyj


Ruokatieto ry
- hallitus: hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Ari Akseli

Maa- ja metsätalousministeriö
- lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj
- ELV-elintarvikehygieniaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

Suomen Standardoimisliitto SFS ry
- SFS/SR 214 Vastuullinen ja jäljitettävä kaakao -seurantaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys SVKK
- hallitus: johtaja Anne Leppälä-Nilsson, lakiasiat, Kesko Oyj (varapuheenjohtaja)

4H-säätiö
- hallintoneuvosto: viestintäjohtaja Merja Haverinen, Kesko Oyj

Suomen ElFi Oy
- hallitus: talotekniikkapäällikkö Jari Suuronen, Ruokakesko Oy

EKK ry (Elävät Kaupunkikeskustat ry)
- hallitus: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen

Suomen Pakkausyhdistys ry
- hallitus: vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Ruokakesko Oy
- päivittäistavaroiden pakkaustoimikunta: suunnittelupäällikkö Henri Huhtala, Ruokakesko Oy

Suomen Palautuspakkaus Oy
- hallitus: johtaja Ari Akseli, Ruokakesko Oy ja vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Ruokakesko Oy

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
- hallitus: johtaja Kari Heiskanen, Ruokakesko Oy (varajäsen)

Suomen Kuitukierrätys Oy
- yhteistyöryhmä: vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske, Ruokakesko Oy

RaSi ry, rauta-, rakennus- ja sisustustavarakaupan yhdistys
- hallitus: johtaja Jani Karotie, Rautakesko Oy (puheenjohtaja) ja johtaja Timo Pesonen, Rautakesko Oy (varajäsen)

Takaisin ylös