Vastuullisuusohjelma

Keskon vastuullisuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja ja sisältää lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet perustuvat maailmanlaajuisten megatrendien vaikutuksiin Keskon arvoketjussa. Tällaisia megatrendejä ovat globaali talous, digimurros, vastuullisuuden merkityksen kasvu, ilmastonmuutos ja väestörakenteen muuttuminen.

Keskon vastuullisuusohjelman keskeisiä, strategisia tavoitteita ovat:

  • kaikessa toiminnassa vastuullisiin toimintatapoihin sitoutuminen
  • yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen vastuullisuuden rakentaminen
  • työyhteisöstä huolehtiminen
  • luotettavien sähköisten palvelujen tarjoaminen
  • hankinnan vastuullisuus ja tuoteturvallisuus
  • asiakkaiden hyvinvointia edistävien palvelujen tarjoaminen
  • ilmastonmuutoksen hillintä.

Vastuullisuusohjelmaa päivitettiin vuoden 2012 aikana, jolloin selvitettiin sidosryhmien odotuksia ja toiveita laajasti johdon ja kauppiaiden haastatteluilla, benchmark-tutkimuksilla sekä sidosryhmäworkshopeilla. Päivitetty vastuullisuusohjelma julkaistiin helmikuussa 2013.

Lue lisää vastuullisuusohjelman tavoitteista ja tuloksista Keskon vuosiraportista 2015.

Takaisin ylös