Miten johdamme vastuullisuutta?

Vastuullisuus on Keskolle strateginen valinta ja jokapäiväistä työtä. Keskitymme vastuullisuustyössämme olennaiseen; näkökohtiin, jotka ovat sidosryhmillemme merkittäviä ja joilla on nykyistä tai potentiaalista vaikutusta Keskoon. Olennaisuusarviossamme olemme huomioineet vastuullisuuden megatrendit ja sidosryhmiemme odotukset.
Takaisin ylös