Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia

Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia löydät Keskon vuosiraportista.

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

K Code of Conduct

Tavoitteena on, että koko henkilökuntamme noudattaa K Code of Conduct -toimintaohjeita. K Code of Conduct on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdytystä. 

Keskon korruptionvastaiset periaatteet sisältyvät K Code of Conduct -ohjeistukseen. Vuoden 2015 alusta lähtien kaikilla Keskon Venäjän liiketoimintayhtiöillä on ollut käytössä omat korruptionvastaiset politiikkansa.

Vaikutus yhteiskuntaan

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille.

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

 

Lisää taloudellisen vastuun tunnuslukuja löydät Keskon vuosiraportista.

Vuosiraportin vastuullisuuden tunnusluvut pdf:nä tässä.

 

Sosiaalisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Työyhteisö

Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

  • Meillä on tyytyväiset työntekijät ja osaavat esimiehet
  • Tarjoamme mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittyä
  • Olemme kaupan alan houkuttelevin työpaikka
  • Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön

 

 

Vastuullinen hankinta ja myynti

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

  • Tarjoamme asiakkaalle tietoa ja tukea vastuullisiin ostopäätöksiin 
  • Teemme vastuulliset teot asiakkaalle näkyviksi ja helpoiksi 
  • Kehitämme tuotevalikoimiamme asiakkaita kuunnellen 
  • Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden 
  • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta 

Lisää sosiaalisen vastuun tunnuslukuja löydät Keskon vuosiraportista.

Vuosiraportin vastuullisuuden tunnusluvut pdf:nä tässä

 

Ympäristövastuun tavoitteet ja tulokset

Energia

Kesko on mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jossa olemme sitoutuneet tehostamaan energiankulutustamme erilaisin säästötoimenpitein 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 loppuun mennessä Kesko oli tehostanut energiankulutustaan 64 GWh:n verran ja saavuttanut tavoitteestaan 97 %.

Päästöt

Keskon tavoitteena on lisätä yhteistyötä toimitusketjun kanssa luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan luomiseksi. Tavoitteena on vähentää Keslogin kuljetuksien suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 10 % vuoteen 2020 mennessä.

Päästöjä vähennetään muun muassa kuljetusten reittisuunnittelulla, toimitusten paluukuljetuksilla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella. Maaliskuussa 2015 Keslog käynnisti erikoispitkän Ekorekan pilottikokeilun Vantaa−Oulu-runkoliikenteessä.

Jätteet

Keskon tavoitteena on hyödyntää kaikki toiminnassa syntyneet jätteet. Vuonna 2015 päivittäistavarakaupan jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 %, rauta- ja erikoiskaupan 99,4 % ja autokaupan 99,9 %. Jätehuoltosopimuksen piirissä olevien Etelä-Suomen kauppojen jätteiden hyötykäyttöaste oli noin 98 %. 

Lisää ympäristövastuun tunnuslukuja löydät Keskon vuosiraportista.

Vuosiraportin vastuullisuuden tunnusluvut pdf:nä tässä

Takaisin ylös