Kauppapaikkatoiminta

Kauppapaikkaverkosto on Keskon strateginen kilpailutekijä, joka luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle. Monikanavaisuuden merkitys kasvaa vähittäiskaupassa ja verkkokaupan ja sähköisten palveluiden kasvu yhdistettynä kattavaan kauppapaikkaverkostoon on Keskon keskeinen kilpailutekijä.

Konsernin strategisia kauppapaikkoja ovat vähittäiskaupan suuryksiköt tai sellaisiksi kehitettävissä olevat kohteet. Niihin liittyy liiketoiminnan kannalta merkittäviä tilojen hallinnan jatkuvuuteen, muutosjoustavuuteen ja taloudelliseen arvoon liittyviä intressejä, joiden vaalimiseksi Kesko haluaa pääsääntöisesti omistaa nämä kohteet.

Peruskohteet ovat konsernin omistamia tiloja, myös suuryksiköitä ilman merkittävää kehittämistarvetta, jotka voidaan myydä ja vuokrata takaisin konsernin liiketoiminnan käyttöön. Vuonna 2014 kauppapaikoista 54 % oli strategisia.

Investoinnit

Keskon kasvun kannalta keskeisiä investointikohteita ovat päivittäistavarakaupan investoinnit Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin sekä tarkoin kohdistetut investoinnit ruokakaupan ja rautakaupan kauppapaikkoihin Venäjällä. Kesko investoi vain niihin tiloihin, joita tarvitaan sen omaan tai sitä tukevaan liiketoimintaan.

Monikanavaisen liiketoiminnan tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja suunniteltaessa ja olemassa olevien tilojen uudistamisessa. Keskon kansainvälistymisen myötä ulkomaille suuntautuvien investointien merkitys on kasvanut.

Kiinteistösijoitusyhtiö perustetaan

Kesko Oyj, ruotsalainen henkivakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring AB ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sopivat 8.5.2015 perustavansa tasaosuuksin Ankkurikadun Kiinteistöt Oy -nimisen yhteisyrityksen. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää sille hankittavia pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja.

Lue lisää: Pörssitiedote 8.5.2015

Kesko on sitoutunut tehostamaan energiankulutustaan

Kesko on mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jossa olemme sitoutuneet tehostamaan energiankulutustamme erilaisin säästötoimenpitein 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä vastaa noin 3 200 omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Vuoden 2014 aikana Kesko on tehostanut energiankulutustaan 59 GWh:n verran ja saavuttanut tavoitteestaan 90 %.

Kehitämme jatkuvasti uusia energiatehokkaita ratkaisuja rakentamiseen ja kiinteistöjen käyttöön sekä ohjeistamme kaupan henkilökuntaa. Jotta energiatehokkuuden parantaminen olisi mahdollista, käytämme kattavaa energiankulutuksen seurantajärjestelmää ja taloautomaation kaukovalvontaa osana päivittäistä ylläpitoa.

Koko kiinteistökannalle laskettu sähkön kokonaiskulutus vuonna 2014 oli 754 GWh, kun vuoden 2013 kulutus oli 764 GWh. Kiinteistökannan hienoisesta kasvusta (0,9 %) huolimatta sähkön kokonaiskulutus laski 1,3 %.

Energiatehokas rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito

Kun uutta kauppapaikkaa tai kauppakeskusta suunnitellaan ja rakennetaan, lähtökohtana on kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Rakentamisessa sekä olemassa olevien rakennusten uudistamisessa otetaan käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista materiaalien ja energian kulutusta. Keskon tavoitteena ovat kaupan alan alhaisimmat elinkaarikustannukset, huolehtien samalla optimaalisten olosuhteiden säilymisestä niin asiakkaille, työntekijöille kuin tuotteillekin. Optimaaliset olosuhteet on otettava huomioon jo suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kauppojen energiatehokkailla ratkaisuilla, kuten kylmäkalusteiden kansilla ja ovilla, lauhdelämmön talteenotolla, hiilidioksidia käyttävillä kylmälaitteilla sekä säädettävällä ja kohdennetulla valaistuksella päästään huomattaviin energiasäästöihin.

Kaikki uudet K-ruokakaupat varustetaan kannellisilla ja ovellisilla pakastekalusteilla. Kannellisten altaiden avulla säästyy 40 % energiaa kannettomiin verrattuna.

Kaikkien K-ryhmän kauppojen uusissa mainosvaloissa käytetään led-valoja. Led-valomainosten säästö tavallisiin neonputki- ja loisteputkiratkaisuihin verrattuna on 60−70 %.

Lue lisää: Kesko rakentaa Itäkeskukseen nykyisen K-citymarketin alueelle uuden ja modernin kauppakeskuksen.

 

Takaisin ylös