Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne

 

Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti 31.12.2015

Milj. € 2016 2017 2018 2019 2020− Yhteensä Tasearvo
Lainat rahoituslaitoksilta 0,3 0,3 0,1 0,1 1,8 2,7 2,7
rahoituskulut           0,0  
Suunnatut velkakirjalainat (USD)* 33,1     22,0   55,1 55,1
rahoituskulut 2,5 1,4 1,4 0,7   6,0  
Joukkovelkakirjalainat     224,1     224,1 224,1
rahoituskulut 6,2 6,2 6,2     18,6  
Eläkelainat 2,4 2,4 2,4 1,2   8,3 8,3
rahoituskulut 0,5 0,5 0,5 0,3   1,8  
Rahoitusleasingvelat 4,5 1,6 1,0 0,6 0,7 8,3 8,3
rahoituskulut 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3  
Velat K-kauppiaille 114,5         114,5 114,5
rahoituskulut           0,0  
Muut korolliset velat 26,1         26,1 26,1
rahoituskulut           0,0  
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,7 10,6 1,7 0,8 28,5 42,2 42,2
Lyhytaikaiset korottomat velat              
Ostovelat 795,1         795,1 795,1
Siirtovelat 282,7         282,7 282,7
Muut korottomat velat 212,6         212,6 212,6
  
* Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella. Järjestelyyn liittyvien korkojohdannaisten velka esitetään taseen muissa korollisissa veloissa. Tästä luottojärjestelystä taseessa on korollista velkaa yhteensä 50,2 (50,2) milj. euroa.
 
Takaukset erääntyvät seuraavasti: vuonna 2016 15,5 milj. euroa ja 2018−2019 2,5 milj. euroa.

Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti 31.12.2014

Milj. € 2015 2016 2017 2018 2019- Yhteensä Tasearvo
Lainat rahoituslaitoksilta 24,5 0,4 0,1 0,1 1,8 26,9 26,9
rahoituskulut 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2  
Suunnatut velkakirjalainat (USD)*   29,6     19,8 49,4 50,2
rahoituskulut 3,1 2,2 1,3 1,3 0,6 8,5  
Joukkovelkakirjalainat       240,3   240,3 240,3
rahoituskulut 6,6 6,7 6,6 6,6   26,6  
Eläkelainat 5,8 5,8 5,8 5,8 2,9 26,3 26,1
rahoituskulut 1,0 0,7 0,5 0,3 0,1 2,5  
Rahoitusleasingvelat 6,4 3,2 1,5 0,6 0,9 12,5 12,4
rahoituskulut 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4  
Velat K-kauppiaille 119,3         119,3 119,3
rahoituskulut           0,0  
Muut korolliset velat 23,3         23,3 23,3
rahoituskulut           0,0  
Pitkäaikaiset korottomat velat 1,3 7,5 1,3 0,4 0,0 10,5 10,5
Lyhytaikaiset korottomat velat              
Ostovelat 794,6         794,6 794,6
Siirtovelat 272,1         272,1 272,1
Muut korottomat velat 217,9         217,9 217,9

Lue lisää

Takaisin ylös