Strategia

Keskon strategian ytimenä on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko erottautuu kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä.

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Kesko ja K-kaupat toimivat jatkossa entistä vahvemmin yhtenäisenä K-ryhmänä, jolloin asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä paremmat palvelut sekä toimimaan tehokkaasti. Strategisena tavoitteena on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että digitaalisissa kanavissa. Keskeisiä asioita ovat ketjukonseptien uudistaminen, kaupan alan parhaiden digitaalisten palvelujen rakentaminen ja K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän uudistaminen. 

Päivittäistavarakaupassa Keskon strategisena tavoitteena on kasvu Suomen päivittäistavarakaupassa. Keskeisenä painopistealueena on K-ryhmän lähikauppaverkoston uudistaminen ja kasvattaminen, mitä tukee huhtikuussa 2016 toteutettu Suomen Lähikaupan osto. K-supermarket -ketjua kasvatetaan useilla uusilla kauppapaikoilla ja K-citymarket-konsepti uudistetaan. Venäjän strategiassa tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen Pietarin alueella. Strategian keskiössä on myös päivittäistavaratukku Kespron liiketoiminnan kasvattaminen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Keskon tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa Euroopassa. Kesko on jo nyt Euroopan viidenneksi suurin alan toimija ja sillä on toimintaa yhdekässä maassa. Toimialan kasvua vahvistaa merkittävästi kesäkuussa 2016 toteutettu yrityskauppa, jolla Kesko osti LVI- ja sähkötuotteiden kauppaan erikoistuneen Onnisen.

Autokaupassa Kesko on markkinajohtaja Suomessa. Tulevaisuudessa Keskon tavoitteena on autokaupan markkinaosuuden kasvattaminen edelleen Suomessa ja Baltiassa.

Keskon muita liiketoimintoja, huonekalukauppaa, urheilukauppaa, maatalouskauppaa, konekauppaa ja kenkäkauppaa kehitetään tavoitteena niiden arvon kasvattaminen. 

Strategian mukaisena taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 14 % sidotun pääoman tuotto ja 12 % oman pääoman tuotto.

Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Keskon strategisena tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 miljoonan euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Strategiakaudella 2015–2017 Kesko arvioi investoivansa liiketoimintaansa noin 750 miljoonaa euroa ilman mahdollisia yrityskauppoja.

 

Strategiset tavoitteet

  • Kasvu Suomen päivittäistavarakaupassa
  • Rauta- ja sisustuskaupan kasvattaminen Euroopassa
  • Markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa
  • Kaupan alan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa
  • Yksi yhtenäinen Kesko, synergiaetujen hakeminen

 

Taloudelliset tavoitteet ja investoinnit

Mittari

Tavoite

Sidotun pääoman tuotto*

14 %

Oman pääoman tuotto*

12 %

Korolliset nettovelat / käyttökate

< 2,5

Investoinnit 2015 - 2017

Noin 750 milj. euroa**

*  Ilman kertaluonteisia eriä.
** Ei sisällä mahdollisia yritysostoja.

 

 

Arvo

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Visio

Olemme asiakkaan valinta ja kaupan laatujohtaja Euroopassa

Missio

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

 

Lue lisää

Megatrendit 

Takaisin ylös