Herkkyysanalyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten konserniyhtiöiden toimintavaluuttojen 10 %:n muutos vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan.

Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2015

Milj. €

NOK

SEK

RUB

LTL

BYR

Muutos + / -10 %

3,0

9,4

7,0

-

0,4

 

Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten ja velkojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten ja -lainojen tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.

Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2015

Milj. €

USD

SEK

NOK

LTL

RUB

BYR

Muutos + / -10 %

2,8

-0,6

0,5

-

-0,7

0,0

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten saamisten herkkyysanalyysi 31.12.2015, korkotason muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tuloslaskelmaan
ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan ennen veroja

Muutos + / -1 % 

+/- 3,5

+/- 2,7

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen herkkyysanalyysi 31.12.2015, korkotason muutoksen vaikutus tulokseen ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tulokseen
ennen veroja 

Muutos + / -
1 % 

+/- 1,2

 

Konsernin sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi 31.12.2015: sähköjohdannaisten markkinahinnan muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. €

Vaikutus tulokseen ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan

Muutos + / -
20 %-yks.

+/- 0,7

+/- 1,1

 

Lue lisää

Takaisin ylös